ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Grafika v priestore

redaktor: Giotto 2006-09-03

 

1

2

3

4

5

6

Mgr.art. Otto Szabó: „Ráčte vstúpiť“

Nápad priestorovej grafiky sa zrodil z toho dôvodu, že aj tie najvýnimočnejšie grafiky a maľby majú tendenciu stratiť sa na skupinových výstavách, alebo v priestore, či v chaose ostatných obrazov. Umelec by na seba rád upozornil, podelil sa o svoje myšlienky, prebudil, prinútil myslieť – na to je však potrebné diváka zastaviť. K tomu, aby niekto vedel analyzovať umelcov systém symbolov, filozofiu farieb a reč foriem, je potrebné zastaviť sa pred dielom, a aspoň na pár minút zabudnúť na okolitý svet, na zhon čas a stres.

Jazyk výtvarného prejavu umelcov Karpatskej kotliny je poznačený stredoeurópštinou, rozdiely s ktorými sa stretávame, je možné nájsť vo svetonázorov, a v pôsobení rôznych vplyvov na povedomie. Ak by sme chceli porovnávať stredoeurópskych umelcov s umelcami západnými, rozdiely by sme našli možno iba v pocitu menejcennosti.
Pocit menejcennosti, ako hlavný zdroj inšpirácie...
Umelec však pretransformuje cez seba nielen svoje okolie, ale celý svet; dielo je tým pádom vyjadrením jeho duševných pocitov a okolitého sveta... Ak divák nepozná systém symbolov súčasného umenia alebo hodnotový systém dnešnej estetiky, pravdepodobne nepochopí umelcov odkaz.
Môže sa stať, že do popredia sa dostane umelecká koncepcia a všetko ostatné je druhoradé, či menejcenné – a to v takej miere, že potlačí všetko dôležité – a tak nie je zvláštnosťou, ak dielo diváka vôbec neosloví.
Divák sa tak nestáva „príjemcom“, výtvor ostáva len výstavným predmetom... Pretože dielo sa zrodí vtedy, keď vytvorená vec nájde svojho vnímateľa.

Vyskúšal klasické grafické techniky (veď študoval na Katedre grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave), potom klasickú techniku olejomaľby na plátno, experimentoval s tabuľovými maľbami, vyskúšal možnosti akrylu, pastelu, akvarel, maľoval fresky, robil mozaiky, vitráž – niekedy sa mu podarilo diváka na pár minút zastaviť – ale nič viac. Nie je možné zaujať ho v dnešnom prenáhlenenom svete obrazmi, ktorými odkaz je ukrytý hlboko pod povrchom a nie je zrozumiteľný okamžite.
Človek dneška akosi nerád uvažuje a premýšľa.

Umelec súčasník preto musí hľadať nové cesty a novátorské riešenia, ktorými sa vie prispôsobiť výzve dnešného sveta.

Vychádzajúc z možností inštalácie, sa dostal k myšlienke priestorovej grafiky.
Základ tejto práce spočíva v tom, že kontúry obrazu sa otvoria a divákovi je možné vstúpiť fyzicky do jej dimenzie, a tým sa stať jej súčasťou.
Celý obraz je vytvorený z drôtu a z rôznych železných rúr.
Projekt sa dá zrealizovať aj vo vnútornom priestore:
pomocou sádrokartónu vo výstavnej miestnosti je možné vytvoriť ďalšiu miestnosť, kde sa bude nachádzať samotná priestorová kresba z drôtu. V prostriedku sádrokartónovej steny vynechal otvor ktorý zarámoval obrazovým rámom. Celé dielo pohľadom do výstavnej miestnosti utvorilo veľkoplošný dynamický obraz visiaci na stene oproti vchodu. Obraz, ktorý sa vždy mení podľa toho, odkiaľ sa naň pozerá.
Názov výstavy by bol „Ráčte vstúpiť“ a sa uskutočnil v Lučenci, v Salgótarjáne a v Komárne. Za kvalitné riešenie tohto nápadu dostal umelec Cenu MVUSR.
Zámerom tejto práce bol, dostať sa na opačnú stranu obrazu, a zvnútra sa pozrieť na ľudí. A medzi čiarami objaviť ďalšie obrazy.
Vďaka tomu, ľudia by mali možnosť nielen sa zastaviť na pár chvíľ pred obrazom, ale hlavne vstúpiť doň – a stať sa jeho súčasťou.