ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Umenie: cieľ alebo prostriedok

redaktor: skitzz 2006-11-03

 

IL GESU, RIM
IL GESU, RIM
Borromini
Borromini
Schwarzenbersky palac

Barokové umenie I.

V stredoveku tiež pôsobili isté protichodné sily, ktoré vytvárali napätie, stále však tam pretrvávala istá duchovná jednota, ktorá všetky snahy usmerňovala k jedinému možnému cieľu. Novovek, ktorý sa začína reformáciou v období renesancie, je obdobím vzbury proti cirkvi. A hoci barokový sloh vznikol preto, aby prinavrátil vieru ľudom, už nikdy viac sa nemohol vrátiť k takej duchovnej jednote, akú prežíval človek a umelec v období románskeho a gotického slohu. Toto obdobie môžeme charakterizovať pojmom nesmierna dramatika, prechodom z krajností do krajností.
Vytvára sa otázka, aké umenie môže takáto doba vytvoriť.
Napriek týmto podmienkam, aj napriek tomu, že umenie malo vyjadrovať istú filozofiu istej politickej sily, barok sa nám javí ako umenie jasné. Je to umenie triumfu, víťazstva nad bolesťou, nad zlom, nad smrťou. Katolícka cirkev na istý čas získala naspäť svoju moc a táto sila postačila na istý čas, aby vytvorila umenie obrovských rozmerov, gigantických síl.

Charakteristický znak, ktorý si všimneme najprv v barokovej architektúre, je dynamika a pohyb. Po vyrovnanosti a jednoznačnosti renesancie priečelie barokového kostola vyjadruje silu a dynamiku, socha a obraz zase neskrotenú vášeň. V porovnaní s charakteristickou eleganciou predchádzajúceho obdobia to predstavuje obrovské a ťažké hmoty. Pohyb v sebe náša obrovské napätie, pretože musí prekonať veľké protikladné sily.

Barok sa považuje za cieľavedomé umenie. Svojím umením totiž neustále presviedča, prehovára, snaží sa o bezprostredný kontakt s pozorovateľom. Snaží sa vyjadriť niečo, čo je ťažko hmatateľné. Je teatrálneho charakteru, chce vyjadrovať niečo zázračné, výnimočné, zachytiť ten pátos a tým osvietiť až niekedy oslepiť diváka. Známy barokový iluzionizmus má tiež funkciu stupňovať impresie a estetický zážitok.

Charakteristickým znakom tohto umenia je pátos, slávnostná reprezentácia, oslnenie aj oslepovanie. Tieto prvky sú prostriedkami propagandy. Táto propaganda reakciou na udalosti, na myšlienky, ktoré sa vytvorili počas 15. a 16. storočia.

Základom svetonázoru baroka je vrátiť naspäť tú istotu, veriť a presvedčiť, aby sme považovali učenie cirkvi hodnotou nad logikou rozumu, zničiť sebaistotu humanistického človeka, ktorý určil za mierku umenia seba samého. Poslednýkrát v dejinách vývoja Európy sa snaží o to, aby zabezpečil cirkvi tú výlučnú mocnú silu, ktorú zachovávala dlhé stáročia. Konflikt sa vytvára tým, že sa už nikdy viac nezabudne na výdobytky reformácie, na poznatky získané vedeckým vývojom, oživenie antických hodnôt, na umenie renesancie, na oslobodenie citov, názorov.
Z týchto faktov vyplýva to obrovské napätie obdobia, snažia sa o dokonalú istotu o absolútnu jednotu v takých oblastiach, kde sa to už nikdy viac nemôže stať, alebo iba dočasne.