ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Náboženstvo a postmoderna

redaktor: Tóth Jóska 2006-11-28

 

1.z cyklu INRI

2.z cyklu INRI

3. z cyklu INRI

4.z cyklu INRI

JIří David-Záře

Jiří David Záře 2

Napriek tomu, že nás obklopuje technika takej dokonalosti, ktorá predbehla veľakrát ľudské očakávania, vnútorný život človeka sa veľmi nezmenil. Človek je však náklonný na predošlé udalosti sa pozerať s iným pohľadom, s odstupom času a možno aj s určitým nadhľadom.
Celé 20-te storočie bolo vekom diktatúr: Umelci mali strach prekračovať určité hranice, ktoré im systém diktoval. Napríklad konceptualisti svoj smer nikdy neopúšťali. Dnes to už nie je možné, ľudia sa nechcú zbavovať radosti zo slobodného prejavu.Ani výtvarníkom nič neprikazuje, akým smerom sa majú v estetike uberať.
Samozrejme v takomto duchu sa dotýkajú aj náboženskej tematiky. Jedným z diel, ktoré sa tejto oblasti dotýkajú, je spoločný projekt francúzkej fotografky Bettinu Rheim, a fotografa Sergea Bramlyho, ktorí predstavovali fotografický cyklus s názvom I. N. R. I., v galérii Rudolfínum, v Prahe. Spomínaný projekt sa vo Francúzsku stretol s veľkou kritikou zo strany veriacich, ktorí ich obvinili z rúhania. Na veľkoformátových farebných fotografiách sa pokúsili znovuoživiť príbeh Ježiša Krista, kde postavy Márie, alebo Krista nikdy nereprezentuje tá istá rovnaká osoba.Vyberali také modely, ktoré vôbec nezodpovedajú „doteraz dog-maticky dodržiavaným formám”. (Ježiš – štíhly mladík s modrými očami a blond vlasmi.) Fotografie pripomínajú skôr reklamu. A aj preto používali kaderníkov a módnych návrhárov z reklamného priemyslu. Podľa Bramlyho vyjadrenia náboženské obrazy boli v histórii vždy propagandou. Používalo sa na nich zlato, drahé farby a boli zhotované tak, aby boli krásne. Takže boli zároveň vždy módne a ostatnú módu veľmi ovplyvňovali.
Tiež v Pražskom Rudolfíne sa konala v roku 2001 ďalšia výstava Jiřího Davida pod špecifickým názvom „Záře“. Nad vstupným schodiskom Dvořákovej siene umiestnil obrovskú tŕňovú korunu (objekt) z neónov. Bola zostavená z neónových trubíc. Tento symbol sa objavuje v rôznych fázach autorovho diela, ktorý však neadoruje kresťanskú vierouku.Jeho snahou je naopak vymedziť sa akémukoľvek dogmatickému výkladu.V jeho prácach sa objavujú aj iné fragmenty historické, biologické či vedecké skutočnosti (napr.ľudské kostry, či embrya). Autor sa pokúša pretransformovať klasický kresťanský symbol do jazyka súčasného umenia. Snaží sa hovoriť o dôležitosti výtvarného artefaktu a umelcovi prinášajúcemu posolstvá i tejto dobe.
V Špálovej galérii v Prahe sa v roku 1993 objavila výstava, ktorá nenechala chladným nadšencov ani odporcov jedného z najkontroverznejších českých umelcov. David Černý- ľudovo známy ako ten, čo natrel tank na ružovo - vystavil svoju novú kolekciu Kity. V plastikových vreckách viseli detské skladačky panáčikov, ktoré treba poskladať z kúskov tela vsadených v ráme. Plastikové modely sú vo veľkosti 1:1 a vybrať si môžete rockového speváka, biblickú Evu, znásilnenú ženu, zamysleného umelca alebo Ježiša Krista na kríži. Do plastikových vreciek zalial fenomény tohto obdobia, ktoré ľudí poburujú, trápia alebo nechávajú ľahostajnými. Ježiš na kríži pre súčasných ľudí už nie je len duchovný učiteľ. Je to postava, ktorá sa vymanila z kresťanského kontextu a rovnako dobre môže fungovať ako symbol utrpenia v hociktorom inom prostredí napr. uprostred konzumného sveta.
Náboženská tematika ako aj v minulosti tak aj v budúcnosti bude výrazným inšpiračným podnetom pre výtvarné umenie. Mnohotvárnosť umenia sa udržovala a udržuje s nekonečným reťazcom protestov proti nekonečným konvenciám a mladodušným snahám fixovať jedno objavené a požičať mu charakter nemenného zákona – charakter trvalosti. Avšak jediná trvalosť, ktorá sa ukázala ako platná je trvalosť premeny stvárnenia určitej tematiky, takto aj kresťanskej.