ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Man Ray

redaktor: skitzz 2006-12-15

 

1
2
3
4
5

Pri skúmaní tvorby Mana Raya som sa zameral na hľadanie akejsi vodiacej elementárnej myšlienky vo vlastnom portréte Mana Raya, ktorá by vyjadrila (opodstatnila) jeho jedinečnosť v umeleckom kontexte. V zásade som sa snažil nájsť spomínané krédo ešte na začiatku jeho kariéry, ktoré by potom obhájil praktickou tvorivou prácou.

„ Pri maľovaní som však nikdy nezabudol, že pracujem na dvojrozmernom povrchu, ktoré v záujme novej reality nechcel porušiť, alebo aspoň čo najmenej, takisto, ako som opustil od akýchkoľvek pokusov reprodukovať akademickú anatómiu. Dokazoval som, že sa týchto problémov v našej dobe uspokojivo ujala fotografia a oslobodila tak maľovanie.“

Citát nám predstaví zaujatie stanoviska Mana Raya vo vtedajšej otázke úlohy maliarstva po vynájdení fotoaparátu. Atribút mimézisu v maliarstve dostal silného neúprosného konkurenta. Konzervatívne stanovisko v otázke bolo ignorovanie vynálezu, alebo opovrhnutie s ním. Otvorená myseľ Mana Raya videla vo fotografovaní výzvu ako neskôr v tanci a šoférovaní. Prehodnotil podstatu maľovania a foteniu prisúdil úlohu zobrazovania figúr, perspektívneho priestoru a pritom nepociťoval, že by niečo „ukradol“ z maliarstva. Naopak. Podľa jeho slov ho skôr „oslobodil“. Tým sa maľba mohla stať viac úprimnou, nemusela predstierať napr. priestorovosť. Túto ťarchu uniesol fotoaparát. Táto reakcia na prevratný vynález svedčí o mimoriadnej adaptívnosti a otvorenosti. Svoju zásadu dôsledne využíval aj vo svojej tvorbe. V maľbe dospel k značnej abstrakcii a znázorneniu priestoru nekonvenčnými spôsobmi, paralelne fotil a detinskou zvedavosťou experimentoval s novým médiom. Rayove fotografie portrétov a figuratívnych kompozícií majú blízko k prácam jeho obľúbených maliarov. Preniesol teda maliarsku tradíciu do fotografovania a hľadal správne princípy v jej novom uplatňovaní, zároveň riešil otázku novej cesty maľovania.
Ray riešil dobovú krízu maliarskeho umenia logicky a ladnou ľahkosťou. Krízu chápal ako výzvu, jej riešenie ako hru.
Autor: Gabriel Gyenes

6
7
8
9
10