ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Lajos Jámbor

redaktor: skitzz 2007-01-07

 

Lederer
Lederer
Lederer
Lederer
Dom Gy. Zalu
Dom Gy. Zalu
Zupny dom
Zupny dom
7

Lajos Jámbor

Lajos Jámbor je architektom prelomu 19. a 20. storočia v Maďarsku. Je priamym predstaviteľom a následovníkom lechnerovskej secesie. Secesie, ktorá sa snažila nájsť podstatu národnej architektúry.

Lajos Jámbor sa narodil v období, keď umenie a obzvlášť architektúra prežívala problematické obdobie sformovania originálnych vyjadrovacích prostriedkov. Hľadalo sa vhodné tvaroslovie, ktoré by reprezentovalo charakter nového storočia. Táto potreba architektonickej identity národa generovala prudké zmeny vo vývoji. Mnohotvárnosť architektonických úloh a lepšie finančné možnosti poskytovali vhodné podmienky pre vytvorenie rozmanitej architektúry. V Uhorsku vtedy pôsobili architekti takého formátu, ako Edmund Lechner, či István Medgyaszay, ktorí svojím originálnym a invenčným prístupom prispeli k rozvoju maďarského národného štýlu.

Cesta Lajosa Jámbora teda bola prakticky predurčená. Ako pre väčšinu architektov tohto obdobia, veľmi dôležitou etapou v jeho tvorbe bola spolupráca s Edmundom Lechnerom. Ich spoločné diela sú kostol sv. Ladislava v Kőbányi, palác Lederer na ulici Bajza v Budapešti, mauzóleum Grosz v Budapešti a nájomný dom na Gutenbergovom námestí.

So Zoltánom Bálintom začal spolupracovať v roku 1897, keď spolu otvorili architektonický ateliér. Spoločnými dielami sú Župný dom v Debrecíne (1911-12), pavilón maďarského národa na svetovej výstave v Paríži z roku 1900 (ktorej ako inšpiračný zdroj slúžil fínsky pavilón) a rôzne nájomné domy a paláce v Budapešti, ako napríklad palác Lederer a nájomný dom Györgya Zalu. Zúčastnili sa aj niekoľkých architektonických súťaží. S návrhom na synagógu v Lipótvárose vyhrali druhé miesto, ďalej ich návrh na Národné divadlo v Budapešti bol hodnotený ako druhý najlepší projekt.

V ich tvorbe sa nepopierateľne prejavuje vplyv Edmunda Lechnera. Treba priznať, že Lechner pôsobil takým silným dojmom na umelecké myslenie a spôsob tvorby, že poznačil celkový charakter doby. Smerodajná zásada tohto hnutia spočívala v integrovaní ľudovej tvorby a historických koreňov do modernej architektúry. Lajos Jámbor bol architektom, ktorý nadväzoval na tento umelecký program.

Skúmaním jeho tvorby sa automaticky vytvára otázka, čo je v architektonickej tvorbe podstatnejšie: architektonické sebavedomie a individualizmus kontra prispôsobivosť architekta. Vytvoril Lajos Jámbor samostatné tvaroslovie a pôsobil ako samostatná osobnosť, alebo celá jeho tvorba spočíva v prevzatí a rozvíjaní architektonického myslenia doby? Identita architekta a sila osobnosti však spočíva v spôsobe, ako sa prejaví jeho duch v jeho tvorbe. Je náročné určiť, že v spolupráci dvoch architektov (tento jav bol typický na dané obdobie), charakter ktorého z nich dominuje. Župný dom v Debrecíne vyjadruje Bálinta alebo Jámbora? Kostol sv. Ladislava charakterizuje Lechnera alebo Jámbora?

Lajos Jámbor bol architektom, ktorý sa vo svojej tvorbe pripôsoboval k požiadavkám a estetickým hnutiam doby. Nevytvoril samostatné tvaroslovie a iba v malých rozdieloch s líši jeho tvorba od ostatných diel maďarskej secesie. Treba však dodať, že jeho prínos nespočíva vo vytváraní originálneho a inovačného tvaroslovia, ale v dokonalom stvárnení existujúcich trendov v architektúre a vznesení týchto trendov na vysokú estetickú a architektonickú úroveň.