ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Univerzitný komplex, Piliscsab

redaktor: skitzz 2007-02-24

 

1
2
3
Stephaneum
5

Dispozičné riešenie

Dispozičné riešenie objektov vychádza z univerzitou daného lokalitného programu, nadväzujúcej na existujúcu zástavbu.

Catharineum navrhol architekt Tibor Bata. Tu sa nachádza katedra cudzích jazykov a katedra pedagogická, prednáškové miestnosti a izby pre návštevníkov (profesorov), ďalej od vstupu sa nachádzajú objekty od architekta Lászlóa Zsigmonda: refektorium (jedáleň) a Emericum (dekanát a rektorát). Zo strany automobilovej komunikácie sa nachádza autobusová zastávka a vstup pre autá a parkovisko. Areál má taktiež vlastnú železničnú zastávku. Prístup do univerzitného komplexu je teda riešený každým dopravným prostriedkom.

Augustineum bolo pôvodne ubytovňou vojakov. Rekonštrukciu navrhol Józsej Siklósi, v tejto budove sa nachádzajú kancelárie učiteľov, učebne a knižnice jednotlivých katedier. V architektonickom stvárnení rekonštrukcie architekt siahol po divadelné kulisy. Pristaval k objektu dve veže a zadnú apsidu, vyjadrujúc tak gotické motívy z histórie katolíckej cirkvi. Pre podobné riešenie sa rozhodol pri Anselmiane. Tento objekt bol pôvodne tiež ubytovňou, rekonštrukcia sa dokončila v r. 1995. Medzi týmito objektmi sa nachádza Ambrosianum, ako spojovací článok, v ktorom sa nachádzajú kancelárie učiteľov, cudzojazyčná knižnica, laboratóriá a bufet.

Hlavné námestie

Oproti Ambrosiu sa nachádza Stephaneum. Tieto dve budovy uzatvárajú pôsobivý priestor malého ústredného námestia v strede ktorého Imre Makovecz navrhol pozdĺžnu fontánu, reflektujúc na potok, ktorý sa tu pôvodne nachádzal. Kompozičné riešenie tohto námestia podporuje dominantnosť sochy svätého Štefana.

Stephaneum

Výrazným prvkom budovy sú vzájomne sa opierajúce kupoly, v ktorých sa nachádza auditorium maximum, hlavná prednášková miestnosť s kapacitou pre 430 ľudí. Táto miestnosť slúži okrem študijných účelov aj na divadelné účely a koncerty. V objekte sa okrem tejto haly nachádzajú aj menšie prednáškové sály pre 100-150 študentov, seminárne učebne, počítačové laboratóriá, reprezentačná konferenčná miestnosť, kancelárie učiteľov a v bočnom krídle aj spoločná klubovňa pre učiteľov a študentov. Hlavný vstup je riešený z námestia a nachádza sa presne v strede kompozície objektu. Vstupom sa do interiéru vidíme stĺporadie, ktorého hlavice sú riešené v podobe skamenelých stromov. V interiéri jednotlivé kompozičné prvky pripomínajú interiér ulice stredovekého mesta. Do jednotlivých prednáškových miestností sa dostávame úzkymi uličkami, učebne prepájajú okná, vytvárajúc vzájomný kontakt a stromy pripomínajú blízky les. V Stephaneu sa nachádza auditorium maximum, ktoré slúži aj na divadelné účely, taktiež sa tu nachádzajú ďalšie prednáškové miestnosti, administratívne priestory, konferenčná miestnosť a študentský klub. Strešná konštrukcia v osi je riešená zasklením, tým sa stávajú viditeľným všetky časti objektu. Stropy zastrešení bočných objektov vo svojom materiálovom a farebnom riešení reflektujú na les.

Naklonenie kupoly Makovecz odôvodňuje akustickými účelmi. Ako uvádza, každá kupola má svojský akustický charakter. Keď sa človek postaví do polgule, umiestnenej zvislo, hlas sa vráti k nemu, keď sa postaví na kraj tejto kupoly, budú ho počuť tí, ktorí stoja na druhej strane. Keď sa kupola nakloní, tento efekt sa zmení a pôsobenie zvuku sa podobá efektu v divadle, kde cesta zvuku je usmerňovaná. Tým, že kupoly sú naklonené voči sebe, Makovecz zabezpečuje orientáciu zvuku.

V areáli sa ešte okrem týchto objektov nachádzajú internáty pre študentov a administratívne budovy.

Stephaneum
Stephaneum
Stephaneum
Stephaneum
Stephaneum