ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Univerzitný komplex

redaktor: skitzz 2007-03-08

 


1


2


3


4


5

Technológia riešenia

Realizátorom výstavby objektov bola firma Bausystem. O jednotlivých fázach výstavby areálu vo svojej knihe Makovecz píše s istým pohŕdaním voči vedeniu univerzity. Vyčítava im predovšetkým byrokratizmus, dôsledkom ktorého boli neustále problémy s financovaním výstavby a tým neschopnosť napredovať.
V statickom riešení Stephanea Makovecz používal ako nosné prvky železobetónové stĺpy v podobe štylizovaných stromov. Ich hlavice sa rozvetvujú do konárov. K tomu, aby dosiahol žiadaný efekt (chcel, aby interiér a sčasti aj exteriér pripomínal v lese sa nachádzajúce stredoveké mesto) predimenzoval množstvo nosných stĺpov.
Pre Stephaneum je charakteristické kombinovanie organických a klasických symbolov. Materiálové riešenie je na báze dreva, železobetónu, sadry a omietky.
V postupe výstavby je veľmi dôležité spomenúť Makovczovu filozofiu spolupráce s remeselníkmi. Makovecz ich považuje za rovnocenných partnerov. Prejavuje sa to napríklad vtedy, keď im zadáva úlohu. Makovecz načrtne iba koncepciu a finálnu podobu vytvoria remeselníci podľa svojho. Podobný príklad sa vyskytol aj v prípade istého stĺpa, ktorý od pôvodnej predstavy korintského stĺpa prešiel do kompozitného. Takéto a podobné zmeny Makovecz nepovažuje za chybu, alebo nedostatok, ale za prínos remeselníkov do charakteru stavby.
Je možné, že podobný prístup podporuje dôveru a dodá stavbe na spontánnosti. Je možné, že chyby a nedostatky, ktoré sa po čase užívania na stavbe vyskytli, nie sú dôsledkom nedostatočnej remeselnej práce, alebo nedomyslenia istých detailov architektom, ale sú prirodzeným dôsledkom opotrebovania sa materiálov. Treba však povedať, že niektoré architektonické riešenia priam podporujú vznik takýchto problémov. Na severnej strane objektu sa nachádza naklonená stena s veľkými oknami a bohatou ornamentikou. Okná netesnia dobre, stena zateká, tieto problémy sa v súčasnosti, pár rokov po kolaudácii objektov sú predmetom diskusií a ich riešenie vyžaduje finančne náročné technologické postupy.
Takéto a podobné chyby uberajú stavbe na hodnote, na funkčnosti a pôsobia ďalšie a ďalšie problémy vedeniu univerzity.

Slúži dobre svojmu účelu?

K tomu, aby vyučovanie a vychovávanie na tejto škole bolo na čo najvyššej úrovni, treba dokončiť ešte mnohé objekty, ktoré sú dnes ešte v štádiu architektonických škíc alebo realizačných projektov. Hotové objekty už slúžia svojmu účelu a už po čase sa prejavili prvé nedostatky, ktoré uberajú stavbám na funkčnosti alebo estetike. Zatekanie pri oknách, na zlom mieste sa nachádzajúca dilatácia, tieto chyby sa prejavili až po rokoch užívania. Ďalšou a veľmi závažnou chybou je aj zlá viditeľnosť vo veľkej aule kvôli obrovským vzdialenostiam. Podľa názorov študentov táto aula neslúži dobre svojmu účelu. Tie sú hlavné nedostatky, ktoré sa zatiaľ zistili. Celkový areál však má svoj charakter a priaznivú náladu, ktoré podporuje vyučovanie a príjemný pobyt v tomto prostredí.

Záverečné hodnotenie

Architektonické riešenie univerzitného komplexu Katolíckej univerzity Petra Pázmánya v Piliscsabe vyvoláva protikladné názory. Mnohí uznávajú dielo architektonického ateliéru Makona, mnohí komplexu vyčítajú nefunkčnosť, ba dokonca nelogickosť symboliky, používanie pohanských symbolov, či za chybu považujú, že architekti neboli schopní vyjadriť skutočný duch katolíckej univerzity. Názorov je veľa, mnohí odsudzujú alebo uznávajú architektonické kvality univerzity ako diela Makovecza, ako diela organického regionalizmu. János Gerle, znalec celoživotnej tvorby Makovecza považuje tieto objekty za vrcholné dielo jeho doterajšej tvorby.