ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

VŠP Nitra

redaktor: skitzz 2007-03-27

 

1
2
3
4
5

Dispozičné riešenie

Dispozičné riešenie je založené na diferenciácii priestorov podľa ich veľkosti a účelu. Pavilóny sú priebežne prepojené spojovacou chodbou. Kompozičným jadrom je aula maxima diskovitého tvaru. Príslušenstvo auly sa nachádza v prízemí, kde je rozsiahly, z troch strán presklenný vestibul, ktorý zároveň slúži ako vstupný priestor do celého objektu.
Pavilóny sú situované vo dvoch plánoch. V prednom pláne v nástupnej osi je pavilón rektorátu a dekanátov s aulou. Vo výškovom objekte sú umiestnené ekonomické a politické katedry školy. Z hlavnej vstupnej haly tohto objektu sú zasklenou pergolou prístupné pavilóny agronomický, technologický a zootechnický s pitevňami zvierat. Medzi pavilónmi a oproti ich komunikačným uzlom sú situované veľké posluchárne, prístupné z pergoly. V zadnom pláne je chemický pavilón, spojený s hlavnou vstupnou halou otvorenou pergolou a mechanizačný pavilón. Medzi pavilónmi predného a zadného plánu sa vytvára priestor s rekreačnou zeleňou.
Kompozícia hmôt vhodne zapadá do siluety mesta. Zdôrazňuje význam rektorátu a objektu auly (kapacita 600 miest) , navrhnutého v tvare guľového vrchlíka, položeného na komolý kužeľ kvôli rovnocennému pôsobeniu zo všetkých pohľadov. Technické prevádzky sú umiestnené v osobitnom okrsku na okraji areálu, odvrátenom od mestského organizmu. Logika hmotovo-priestorovej koncepcie podporuje bezkolíznu prevádzku jednotlivých zariadení školy.
Sedempodlažné pavilóny sú riešené ako dispozičný trojtrakt s pracoviskami katedier na južnej strane a s cvičebňami a laboratóriami na severnej strane. Novým dispozičným prvkom je sklenená vitráž, umiestnená medzi traktom laboratórií a chodbou, ktorá chodbu nielen presvetľuje, ale ju aj opticky spája s výučbovými priestormi katedry. Vitráž tiež umožňuje zabudovanie digestórií s inštalačnými rozvodmi.
Architektonický vzhľad veľmi dobre zodpovedá ľahkosti a uvoľnenosti architektúry päťdesiatych rokov. Samostatné tvarové figúry šošovkovitej auly, jednotlivých pavilónov i kompozícia tvarových doplnkov priečelí pripomínajú centrum hlavného mesta Brazílie, ktoré vzniklo v tom istom čase.