ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zaha Hadid 2.

redaktor: skitzz 2007-06-30

 

Administratívna budova - Budapešť

Adm. budova - Budapešť

Adm. budova

Zaha Hadid: Administratívna budova – Budapešť

Zaha Hadid bola vyzvaná, aby v rámci urbanistickej reorganizácie mestského centra navrhla administratívnu budovu pre developerskú spoločnosť Orco.
Projekt na námestie Servita je momentálne v štádiu architektonického návrhu. Súčasný návrh je v poradí druhý. Prvotná predstava architektky sa totiž zavrhla, pretože nedodržiavala mnohé regulatívy (napr. o mnoho presahovala maximálnu dovolenú výšku zástavby). Potom, ako prvú alternatívu skleneného kryštáľu odmietli, architektka sa rozhodla svoj návrh celkovo prekoncipovať. Namiesto geometrickej formy sa priklonila k organickej (biomorfnej), hmotovo veľmi pôsobivej fome, ktorú odborná verejnosť neskôr nazvala ulitou.
Zaha Hadid je známa hlavne svojím dekonštruktivistickým ponímaním stavebnej formy, mnohé jej stavby sú ako expresívne skulptúry. Posledné projekty sú zase príkladom vytvárania nových foriem, jemné popreťahované línie rozdeľujú priestor a ako by vytvárali celkovo novú krajinu.

Opis budovy:

Architektonické riešenie administratívnej budovy v Budapešti v mnohých aspektoch vymyká z doterajšej tvorby architektky. Architekta, pre ktorú sú charakteristické horizontálne, členité formy sa rozhodla budovu koncipovať vertikálne. Zaha Hadid je presvedčená, že do daného urbanistického priestoru by sa viac hodila veža vertikálna z jej prvého návrhu.
Budova vymyká z jej tvorby aj jej hmotovou skladbou. Je veľmi kompaktná a tvarovaná jemnými krivkami. Prvé projekty Zahy Hadid sú členité s ostrými uhlami a takmer agresívnymi hranami. V poslednom čase sa architektka prikláňa k oblým tvarom. Podľa Patrika Schumachera tento jav úzko súvisí s používaním počítača v architektonickej tvorbe. Voľba média tvorby ako aj reprezentácie má totiž veľký vplyv na charakter výsledného projektu. Médium nikdy nie je neutrálne pre architektonickú tvorbu. Určuje totiž limity možností a tým aj hranice predstavivosti. Aj budova v Budapešti sa vyznačuje znakmi digitálnej architektúry (deformation, blob architecture, parametric architecture, folding, biomorfná architektúra atď.).
„Ani historické mestá by nemali vo svojom architektonickom vývoji stagnovať a vyhýbať sa najmodernejším trendom. Ani mesto s takou výraznou architektonickou tvárou by sa nemalo báť rozvoja. „Myslím si, že kontrast nových stavieb v historickom prostredí je veľmi krásny!“ Je o tom presvedčená Zaha Hadid. Vyjadrovala sa takto ohľadom novej knižnice v Prahe. V Budapešti očividne napredovala podobným prístupom. Budova ostro kontrastuje s historickým charakterom námestia a budovami zo 70-tych rokov. Námestie predstavuje istý historický prierez vývoja slohov. Nachádzajú sa tu prvky barokové, eklektické, secesné art deco a námestie poznačilo aj 20. storočie. Prínos architektky je prínosom 21. storočia, digitalizácie, mnohých technických možností atď.
Projekt ráta s asanáciou obidvoch objektov zo 70-tych rokov. Pod úrovňou terénu sa nachádza štvorpodlažná garáž. V úrovni ulice budova sa zaobľuje konkávne, tým sa vytvára veľmi netradičná mestská agora