ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Verse Versus Verse

redaktor: Richard Kitta 2008-02-06

 

VVV Screen 2

VVV Screen 4

VVV Screen 5

logo EHMK 2013

Na stránke www.vvv.eu.sk sa môže každý prihlásený užívateľ spolupodieľať na tvorbe básní s Poematom (renomovaný básnik Dalimír Stano) a objaviť v sebe skrytý talent a radosť z písania. Pre čitateľov bola na stránke vytvorená databáza s aktualizáciou interaktívne napísaných básní a ukážky z tvorby známych autorov. Za prvých dvadsať dní trvania Verse Versus Verse sa na stránku prihlásilo vyše dvetisícpäťsto ľudí, z nich sa do veršovania aktívne zapojilo takmer osemdesiat. Tí v spolupráci s Poematom vytvorili vyše sedemsto básní. Podstatou simultánneho písania veršov je akési poetické „džemovanie” dvojice autorov, kde každý z veršov je impulzom k ďalšiemu, aby sa pred ich očami a očami divákov rodila vždy nová autentická báseň. Výsledkom tejto hry sú teda texty, ktoré si možno nenárokujú na prvé miesta poetických hitparád, ale chcú hovoriť samy za seba: http://vvv.eu.sk/list.php. Garantmi celého projektu sa stali Slovenské PEN Centrum a Východoslovenská pobočka Spolku slovenských spisovateľov.

Verse Versus Verse sa dočkal aj svojej verejnej on-line prezentácie. Po peripetiách s definitívnym umiestnením hlavnej projekcie Screen-u sa organizátori tohoto podujatia napokon rozhodli pre Platformu v priestoroch Dolnej brány na Hlavnej ulici v Košiciach. Ako sa ukázalo, bola priam ušitá pre prezentáciu takéhoto druhu. Na dvoch čiernych „kockách“, multifunkčných objektoch Platformy, prebiehala dvojitá simultánna projekcia. Zvuková zložka vyzývala okoloidúcich k zapojeniu sa do interakcie. Na Hlavnej ulici bol tak vytvorený komunikačný hot-spot, kde sa prostredníctvom internetu mohli zúčastniť interaktívneho písania aj náhodní okoloidúci. Akcie VVV Screen sa napokon zúčastnilo asi desať mladých poetov, ktorých neodradilo ani osem stupňov pod nulou, aby aj oni napísali svoj verš.

Vydavateľstvo Pectus v súčasnosti pripravuje prezentáciu prvého zborníka interaktívnej poézie, ktorá by sa mala konať už 1. marca 2008 v Košiciach. Zborník s názvom Poemat 2007 sa svojím obsahom a spôsobom svojho vzniku radí k svetovým unikátom. Mesto Košice vyjadrilo projektu Verse Versus Verse podporu a po úspešnom prvom kole uvažujú jeho autori o ďalšom pokračovaní. Ich dlhodobým zámerom je kontinuálne overovať možnosti hypertextového priestoru a umelej inteligencie ako legitímnych prostriedkov pre pôvodnú experimentálnu literárnu tvorbu.


Richard Kitta