ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Interaktívna poézia

redaktor: Richard Kitta 2008-02-14

 

2

3

4

5

7

8

Na prelome novembra a decembra 2007 prebehol úspešne na www.vvv.eu.sk projekt VVV (Verse Versus Verse). Do dnešného dňa navštívilo túto stránku okolo 1000 účastníkov vyše 6000 ráz. Viac ako 80 sa ich do interaktívneho písania básní zapojilo aktívne a napísali spolu s Poematom vyše 800 kvalitných básní. 180 z nich bude uverejnených v zborníku Poemat 2007, ktorý sa zjaví už koncom februára 2008 v kníhkupectvách. V sobotu 1. marca o 18.00 hod. bude prezentovaný v košickej Rotunde na literárnom večere za účasti Poemata Dalimíra Stana a autorov samotného projektu, ako aj väčšiny publikovaných spoluatorov.
V predslove zborníka sa uvádza, že „...je spôsobom svojho vzniku na svete ojedinelý. Interaktívna poézia tu síce nie je prezentovaná prvý raz v histórii, lebo vo svete bolo viac podobných projektov, ale tento je originálny.“
Naozaj, nemožno nespomenúť prototypy softvérov, ktoré poslúžili ako podklad pre prvé interaktívne literárne projekty. Tie vznikali prakticky súbežne s rozvíjajúcim sa internetom: počítačový program RETURNER (1971) Louisa Milica, alebo APPI (1971) od Gerrita Krola. Sofistikovanejší systém BORANPO (1982), ktorého autor je holanďan Boot, dokázal na základe rozpoznávania jednotlivých textových vzoriek, generovať významovo logické syntaxe. Obsahoval totiž rôzne filtre, ktoré prezentovali akoby subjektívne básnické pohľady. Neskôr bol vytvorený počítačový program s názvom MUSESTORM, ktorý zas produkoval negramatické jambické pentametre.
Internetová interaktívna poézia je technologicky chápaná ako súčasť širšej skupiny digitálnej a počítačovej poézie, kde internet tvorí základné prostredie pre pôvodnú básnickú tvorbu. Spolutvorcami básne sa môžu stať človek-človek (napr. VVV), alebo človek-počítač. V súčasnosti prebieha niekoľko výskumov týkajúcich sa umelej inteligencie ako aktívnej zložky v procese interaktívnej textovej tvorby, napr. v Contemporary Poetics Research Centre - (Centrum pre výskum súčasnej poetiky) na Birkbeck College v Londýne. Členovia občianskeho združenia pre literatúru a umenie Pectus sa pričinili o vznik vôbec prvého internetového interaktívneho projektu u nás. Na webe je však množstvo podobných projektov, ktoré sú príbuzné projektu VVV. Za zmienku stojí Interactive poetry pages, kde prebieha už niekoľko rokov písanie básní v reálnom čase medzi x-počtom užívateľov. Databáza je však zastaralá a neprehľadná, príspevky sú neredigované, čo sa odráža aj na kvalite publikovaných básní. Trochu odlišnou je Real Time poetry (Poézia v reálnom čase), kde softvér MathArt ukladá sémantické schémy vkladaných básní a tieto schémy používa na generovanie vlastných básní. V súčasnosti sú na www portáloch rozšírené rôzne formy vizuálnej poézie, ale aj mix-mediálnej digitálnej poézie, ktorá vzniká spájaním textu, obrazu a zvuku (napr. www.secrettechnology.com). K najvýznamnejším dielam takéhoto druhu patrí „The World’s First Collaborative Sentence“ od Douglasa Davisa.

Vyhľadávanie podobných projektov a systematizovanie poznatkov o nich si vyžaduje najmä trpezlivosť a znalosť cudzích jazykov. Autori Verse Versus Verse vyzývajú preto všetkých k verejnej online diskusii o interaktívnej poézii. Zaujímajú ich nielen vaše názory na tento spôsob tvorby, ale i názory, s ktorými sa stretnete na internete a v odbornej literatúre. Ak pri surfovaní natrafíte na interaktívnu poéziu, uveďte prosím plné znenie www adresy a stručný rešerš, v ktorom uvediete fakty potvrdzujúce príbuznosť, resp. odlišnosť s projektom VVV. Svoje príspevky posielajte v formáte *.doc na e-mail: dali.stano@gmail.com. Autori projektu VVV si od jeho pokračovania sľubujú veľa: k Poematovi pristúpi „jeho alterego“ talentovaná mladá poetka známa z prvého kola pod prezývkou Utopija. Poemat len pripomína, že stránka www.vvv.eu.sk je stále „živá“ a do otvorenia druhého kola VVV (máj 2008) bude online v priebehu každého dňa.

Dalimír Stano
rešerš: Richard Kitta