ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Harmonický spev Davida Hykesa

redaktor: Richard Kitta 2008-02-16

 

hykes2

hykes3

hykes4

hykes4

hykes5

Základnou črtou jeho prejavu je tzv. harmonický spev, ktorý je založený na schopnosti jedného speváka spievať dvojhlasne. Takýto spôsob spevu sa síce oddávna vyskytuje vo východnej Ázii, avšak Hykes ho postavil do úplne nových dimenzií a vytvára ním nesmierne sugestívnu hudbu.
Hudobné aktivity Davida Hykesa sa začínajú v New Yorku, v polovici 70-tych rokov. Po rokoch intenzívneho štúdia hudby a filozofie ázijských národov zakladá spolu s niekoľkými zanietenými hudobníkmi Choir of the Harmonic Chant (zbor harmonického spevu). Od začiatku 80-tych rokov študuje v Indii spev a zároveň koncertuje po celom svete. Od roku 1987 sa jeho hudobné aktivity presúvajú do Francuzska, kde pôsobí doteraz.
Ako študent som mal v roku 1996 príležitosť zúčasniť sa jeho koncertu v Klariskách v Bratislave. Dovtedy som o tomto hudobníkovi nevedel. To, čo odznelo na koncerte bolo pre mňa čosi nepochopiteľné, ale zároveň veľmi prirodzené a hlboko v duši rezonujúce. Nikdy predtým som totiž nepočul človeka spievať dvojhlasne. Bol som očarený, uvedomoval som si hĺbku a pokoru tejto hudby.
Pokúsim sa stručne vysvetliť princíp harmonického spevu. Podobne ako svetlo skrýva v sebe farebné spektrum, tak každý zvuk, alebo tón je spektrum vyšších tónov nazývaných harmonické, alebo alikvótne tóny. Tieto sú zodpovedné za to, že klarinet znie ako klarinet, klavír ako klavír... Každý nástroj, alebo hlas má svoju charakteristickú farbu. Farba pri hudobných nástrojoch a speve znamená, že určité harmonické tóny konkrétneho nástroja, alebo hlasu sú posilnené, iné zas oslabené. Preto naše uši „vedia“, kedy počujú flautu, kedy husle a kedy ľudský spev. Tieto harmonické tóny je možné oddeliť od základného tónu. V inštrumentálnej hudbe je to bežné. Vidíme napríklad huslistu zľahka sa dotknúť bruškom prsta znejúcej struny a hovoríme, že hrá flažolety.
Vo vokálnej hudbe je technika oddelenia harmonických tónov od základného tónu už oddávna známa v Tibete, v Mongolsku, a na Sibíri. Takýto spev si vyžaduje zvláštnu súčinnosť hrdla, pier, dychu, bránice a mimických svalov. Dôležitá je správna vibrácia základného tónu. Základný tón má skôr hrdelnú farbu a harmonické tóny farbu príbuznú hvízdaniu. Je takto možné napríklad súznenie jedného základného tónu a nad ním sa pohybujúcich harmonických tónov. (Aby sme si to lepšie vedeli predstaviť, môžme tento spôsob spevu prirovnať ku gajdám.) Iný spôsob spevu je rovnobežný pohyb základného a vybraného harmonického tónu, teda čosi ako tercovanie v ľudovej hudbe.
David Hykes tieto techniky rozvinul a obohatil o nové prvky, ktoré mu umožňujú vytvoriť komplexnú hudobnú štruktúru. Zvláštna spevácka technika tu však nikdy neslúži nejakej samoúčelnej technickej ekvilibristike. Sám o svojej hudbe hovorí, že jeho cieľom je hľadať symbolickú, jednoduchú a univerzálnu hudobnú reč, ktorá by mohla vyjadriť hľadanie splynutia s vyššou rovinou bytia.


Juraj Vajo