ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Hudba umeleckej školy

redaktor: Richard Kitta 2008-04-03

 

cig2

cig3

cig4

cig5

cig6

cig7

cig8

Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudových hudobných nástrojoch sa stali hlavnými študijnými odbormi začínajúcej umeleckej školy, myšlienkou zasa zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov a vytvorenie nových možností pre ich uplatnenie v spoločenskom živote. Začala sa tak písať história významnej vzdelávacej inštitúcie v Košiciach - Strednej umeleckej školy Exnárova 8. Tá však už dávnejšie prekročila etnické či územné hranice a pre tvorivých ľudí sa stala školou „neobmedzených možností“.
Doterajšie úspechy hovoria samé za seba. Ročne študenti absolvujú približne 50 koncertov pre zahraničné delegácie a v rámci kultúrnych dní rôznych krajín, koncertujú a vystupujú na benefičných akciách, vystavujú svoje diela, spievajú, recitujú. „V marci budú mať naši žiaci z odboru Dizajn a tvarovanie dreva výstavu na Americkom veľvyslanectve v Bratislave,“ spomenie riaditeľ jedno z pripravovaných podujatí na medzinárodnej úrovni. Môj zrak však ešte na chvíľu spočinie na fotografiách, ktoré zdobia riaditeľovu kanceláriu. Dozvedám sa tak o novoročnom koncerte s 90-členným operným orchestrom z Rouenu, o príjemne strávenom silvestri na hrade so šéfdirigentom orchestra Opery v Rouen Osaldom Saalabergerom, a tiež o stretnutí so synovcom Andyho Warhola, Jamesom Warholom, v roku 2006, ktorý škole venoval svoju knižku s názvom Na návšteve u slávneho strýka. Vedľa fotografií visí na stene dekrét riaditeľa G. Adama o zaradení do encyklopédie Who Is Who v SR, vydanej vo Švajčiarsku 2. júla 2003.

Obsah štúdia Hudobno - dramatického umenia, ako jedného z dvoch pôvodných odborov, je zameraný na osvojenie si poznatkov z hereckej výchovy, umeleckého prednesu, zo spevu a z muzikálového a rómskeho ľudového tanca.
Podľa riaditeľa Gejzu Adama muzikanti sú skutočným klenotom Strednej umeleckej školy Exnárova, preto ďalší z odborov je zrejmý - Hudba. Úspechy žali študenti v zahraničí aj doma a neboli to úspechy, na ktoré sa zabúda. „Veď kto sa môže pochváliť, že hral pre švédsku kráľovskú rodinu či pre holandského veľvyslanca a holandský kráľovský dvor? Naši žiaci z hudobného odboru šesťkrát vystúpili na hrade pre prezidenta SR, hrali pre ministra obrany a podpredsedu vlády, pre viaceré zahraničné delegácie, ale tiež v detských domovoch a domovoch dôchodcov,“ vymenúva riaditeľ a dodá, že študenti „Exnárky“ nechýbajú na Dňoch mesta Košice a na podujatiach organizovaných Maticou slovenskou.
Jedným z novovytvorených odborov je Výroba hudobných nástrojov. Uchádzačom by nemali chýbať výtvarné cítenie a vzťah k drevu, a azda ani netreba pripomínať potrebu blízkeho vzťahu k hudbe. Tento zaujímavý odbor sa otvára v septembri 2008 a okrem samotnej výroby a opracovania hudobných nástrojov sa bude klásť dôraz aj na manažment výroby a predaja. Študent sa naučí základy hry na hudobný nástroj a v konečnej fáze ho bude vedieť povrchovo upraviť a naladiť. V prvej fáze je naplánovaná výroba sláčikových nástrojov, ako sú husle, viola, violončelo a kontrabas, postupne by sa mal začať vyrábať cimbal. Podľa slov riaditeľa má škola kontakt s vynikajúcim majstrom v Maďarsku a s majstrami v Plešivci a v Moldave nad Bodvou.

Stredná umelecká škola na Exnárovej ulici v Košiciach je školou mladých talentov a skúsených profesorov. Okrem vyššie spomenutých, z väčšej časti hudobných akcií, sa jej žiaci prezentujú aj na podujatiach netradičných, či už je to maľovanie obrazov na tvár v OC Galéria, výzdoba priestorov Strednej odbornej školy policajného zboru, alebo výstava Graffity ako obraz v IC Culture Train.
Tak či onak - o nápady nie je núdza. Sám riaditeľ Gejza Adam je čerstvým spoluzakladateľom detašovaného pracoviska bl. Z. G. Mallu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. A po kom je pracovisko, sídliace v priestoroch školy, pomenované?
„Zefiryn Giménez Malla - cigánsky mučeník zo Španielska - bol človek verný svojim zásadám, vzdelával a zbližoval ľudí. Jeho odkaz uchovávame na našej škole prostredníctvom vzájomného porozumenia, tolerancie a umeleckých aktivít.“


Tomáš Kvič