ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Ruženec a počítač I.

redaktor: Richard Kitta 2008-04-04

 

ruz2

ruz4

ruz5

ruz6

ruz7

ruz8

ruz10

ruz11

KĽÚČOVÉ SLOVÁ (ich poradie je podľa prvého výskytu v príspevku): ruženec, počítač, templárska tabuľka, magický štvorec, Sator arepo tenet opera rotas, palindróm, štvorcový kríž, priestoročas, veterná ružica svetových strán, ciferník, Paternoster, prvočíslo, čínsky magický štvorec, cifra, šifra, šifrovanie, šachová notácia, Cézarov kruh, Gaius Iulius Caesar, šifrovací kľúč, nukleotid, komplementárny nukleotid, klonovanie, nanotechnológia, nanobot, základná aritmetika, číselná os, logaritmus, logaritmická stupnica, logaritmické pravítko, Turingov stroj, Alan Mathison Turing, program, algoritmus, počtový úkon, centrálna procesorová jednotka, informačný proces, uchovávanie informácie, spracovávanie informácie, prenos informácie, vnútorná pamäť, vonkajšia pamäť, elektronický nosič informácie, klopný obvod, pevný magnetický disk, pružný magnetický disk, optický disk CD, optický disk DVD, dáta, aritmetická a logická jednotka, ufo, počítačová hra, simulátor, kinematografia, autopilot, robot, umelá inteligencia, Uroboros, kvadratúra kruhu, magický kruh, server, klient, miestna sieť, rozľahlá sieť, celosvetová rozľahlá sieť, Verse Versus Verse, Poemat 2007.

ANOTÁCIA: V príspevku sú encyklopedickým spôsobom opísané vzťahy medzi tajomstvom ruženca a dnešným počítačom, z hľadiska minulosti, prítomnosti aj budúcnosti.

ZDROJ: Hovorí sa, že vraj všetko so všetkým súvisí. Súvislosti sú umocnené večnými tajomstvami, ktoré sa ako zázračné zlaté nite preplietajú celými dejinami ľudstva. A poslaním tajomstiev je ich odhaľovanie. V tomto prípade je tajomstvo ukryté v rozpore medzi dôveryhodnosťou zdroja matematickej logiky, proti ktorej tu stoja dejiny, s dôveryhodnosťou, ktorá je vždy iba v službách mocných. Jedným z dôsledkov Druhej vety termodynamickej je, že ak priložíme k sebe horúci a chladný predmet, tak sa ich teploty po čase vyrovnajú. Chce to teda len čas. Platí to aj pre dôveryhodnosť zdrojov. A aj pre náš zdroj, ktorým je rukopis z pozostalosti môjho, žiaľ už nebohého priateľa, JUDr. Štefana Boreckého. Česť jeho pamiatke! Ďalej je tento pôvodný zdroj uvádzaný iba ako rukopis. O rukopise som prvýkrát písal v malom románe Balkón, ktorý bol uverejňovaný na pokračovaniach v kulturologickom a literárnom mesačníku na Slovensku. Podľa kľúčových slov v rukopise som si ho overoval vo Wikipédii a u svojho priateľa a bývalého kolegu, doc. Ing. Debebe Legesseho, PhD., ktorý pochádza z Etiópie.

RUŽENEC je jedným z mnohých tajomstiev, ktoré sa ukrývajú v TEMPLÁRSKEJ TABUĽKE. Jedna z jej pôvodných zobrazení je na stene Menelikovho chrámu v Lalibele v Etiópii:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

V pozadí tabuľky je biely MAGICKÝ ŠTVOREC. Slová v tabuľke sa čítajú rovnako v riadkoch aj stĺpcoch. Slovo „tenet“ a aj celá veta v tabuľke, teda „Sator arepo tenet opera rotas“, je PALINDRÓM, čiže sa rovnako číta aj odzadu. Písmená v slove „tenet“ sú červené. Ostatné písmená sú čierne. Slová s červenými písmenami vytvárajú červený ŠTVORCOVÝ KRÍŽ templárov. Písmena T popisujú PRIESTOROČAS tabuľky. Priestor je zobrazený dole, hore, vľavo a vpravo pravými uhlami na VETERNEJ RUŽICI SVETOVÝCH STRÁN. Čas je zobrazený CIFERNÍKOM na hodinách. T v riadku 5 je dole, 90º uhol, juh a 6 hod. T v stĺpci 1 je vľavo, 180º uhol, západ a 9 hod. T v riadku 1 je hore, 270º uhol, sever a 12 hod. T v stĺpci 5 je vpravo, 360º uhol, východ a 3 hod.

Počas 2. svetovej vojny lietali na lietadlách Kráľovských vzdušných síl Veľkej Británie letci z rôznych národov. V boji nebolo času nazvyš na vysvetľovanie a preklad. Preto sa lietajúci rytieri vrátili k múdrosti svojich stredovekých rytierskych vzorov. V slúchadlách pilota zaznie správa: „Pozor! Je na dvanástke!“ Oznamuje smrteľné nebezpečenstvo. Nepriateľská stíhačka útočí zhora a s oslepujúcou slnečnou žiarou v pozadí.

Po latinsky je PATERNOSTER názov ústrednej kresťanskej modlitby Otčenáš. Písmeno P je Otčenáš. Písmena aternoster sú modlitby k Bohorodičke. Spolu je to 11 písmen. Číslo 11 je prvé dvojmiestne PRVOČÍSLO. Jednomiestne prvočísla 2, 3, 5, 7, spolu s číslami 1, 4, 6, 8, 9, tvoria postupnosť všetkých celých kladných jednomiestnych čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čísla sa uložia do tabuľky. Riadok 1 je 4, 9, 2, riadok 2 je 3, 5, 7 a riadok 3 je 8, 1, 6. Súčet čísel v riadkoch, stĺpcoch a uhlopriečkach je 15. Je to najstarší staroveký ČÍNSKY MAGICKÝ ŠTVOREC. Templári ho spolu s nulou a tajomstvom ruženca prevzali od Arabov.

Slovo ciferník vzniklo zo slova CIFRA. Tak volali číslo nula jej nepriatelia. Templári vo vtedajšej kresťanskej časti Európy výnimočne používali v bankovníckych výpočtoch nulu. Vďaka tomu boli aj dobrí bankári. Je to jedno z tajomstiev ich pádu. Nazývali sa ako Chudobní rytieri Rádu Šalamúnovho chrámu. Zbohatli. A ich bohatstvo sa im stalo osudným. Zo slova cifra vznikli slová ŠIFRA a ŠIFROVANIE. Pri šifrovaní templári využívali ŠACHOVÚ NOTÁCIU v tabuľke. Uhlopriečka tabuľky z ľavého dolného do pravého horného rohu je a1, b2, c3, d4, e5. Tabuľka je výsek zo šachovnice s uhlopriečkou a1, b2, c3, d4, e5, f6, g7, h8. Číslo za písmenom je jeho poradové číslo v abecede. V šachovnici je číslovanie riadkov opačné. Templári vytvorili slovo Paternoster z písmen v tabuľke na b2, d1, c1, c2, a1, c3, b1, e1, c1, c2, a1.

V tabuľke sa využíva aj šifrovanie s CÉZAROVÝM KRUHOM. ŠIFROVACÍ KĽÚČ má číslo a smer, ktorým sa šifra odomyká alebo uzamyká. Číslo je počet posuvov. Smer je posuv doprava alebo doľava. Podľa kľúča doprava 2 sa modlitba Otčenáš posúva na miesto druhej modlitby k Bohorodičke a NUKLEOTIDY TCAG sa zašifrujú na KOMPLEMENTÁRNE NUKLEOTIDY AGTC. To je podstata KLONOVANIA a NANOTECHNOLÓGIÍ pri výrobe NANOBOTOV. Tabuľka sa využíva dodnes ako dodatkový šifrovací kľúč.

Augustín Gugu Sokol