ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Ruženec a počítač II.

redaktor: Richard Kitta 2008-04-04

 

ru2

ru3

ru4

ru5

ru6

ru7

ru8

ru9

ru11

Pokúsme sa vžiť do duševného stavu templára, ktorý sa modlí pred krvavým a neľútostným bojom. Modlenie si vyžaduje stav hlbokého sústredenia. Počítanie modlitieb ale narušuje sústredenie. Preto používa jednoduché počítadlo: ruženec. S ružencom sa takto modlili napríklad aj naše babičky.

Podobné počítadlo sa v súčasnosti používa pri výučbe ZÁKLADNEJ ARITMETIKY už aj v materskej škôlke a v 1. ročníku základnej školy. Počítanie je posuv guliek na počítadle. Posuv doprava je sčítanie. Posuv doľava je odčítanie. Opakované sčítanie je násobenie. Opakované odčítanie je delenie. A žiaci postupujú do vyšších tried. Opakované násobenie je umocňovanie. Opakované delenie je odmocňovanie. Guľky sa posúvajú pozdĺž celej ČÍSELNEJ OSI aj pri počítaní so zápornými číslami. V prostriedku číselnej osi je nula. Napravo od nuly sú kladné čísla a naľavo záporné. Posuv guliek na počítadle bol upravený LOGARITMOM a LOGARITMICKOU STUPNICOU, ktorá sa využíva na LOGARITMICKOM PRAVÍTKU. Prechod medzi logaritmickým pravítkom a dnešným počítačom je TURINGOV STROJ zašifrovaného hrdinu TURINGA. Jeho stroj sa skladá z PROGRAMU, pásky a hlavy. Hlava sa posúva nad páskou. Alebo naopak, páska sa posúva pod hlavou. Posuv doľava alebo doprava je riadený programom. Výpočet na logaritmickom pravítku prebieha ako na Turingovom stroji. Páska je logaritmická stupnica. Hlava je priesvitný bežec s ryskou. Program je ALGORITMUS logaritmu. Ak sa využíva logaritmická stupnica na pevnej časti pravítka, tak sa hlava posúva nad páskou. Alebo naopak, ak sa využíva logaritmická stupnica na pohyblivom „šupátku“ pravítka, tak sa páska posúva pod hlavou. Na logaritmickej stupnici sú dĺžky medzi číslami 1 až 10 a 10 až 100 rovnaké. Pri posuve sa tento 10-násobný rozdiel prejaví ako zvýšenie úrovne POČTOVÉHO ÚKONU. Sčítanie sa zvyšuje na úroveň násobenia a násobenie na úroveň umocňovania. Odčítanie sa zvyšuje na úroveň delenia a delenie na úroveň odmocňovania.

Aj počítač sa skladá z programu, pásky a hlavy. CENTRÁLNA PROCESOROVÁ JEDNOTKA zabezpečuje v počítači INFORMAČNÝ PROCES UCHOVÁVANIA, SPRACOVÁVANIA a PRENOSU INFORMÁCIÍ. Páska je sústava pamätí počítača. Sú to VNÚTORNÉ a VONKAJŠIE PAMÄTE na nosičoch informácií. Napríklad, ELEKTRONICKÉ nosiče na KLOPNÝCH OBVODOCH, magnetické na PEVNÝCH alebo PRUŽNÝCH DISKOCH, optické na DISKOCH CD alebo DVD atď. ... V pamätiach sa uchovávajú programy aj DÁTA. Program Paternoster posúva pri spracovaní súbory dát. Názov programu je podľa podobného posuvu otvoreného výťahu paternoster, ktorý je zase podobný, ako je posuv guliek na ruženci. Hlava je ARITMETICKÁ A LOGICKÁ JEDNOTKA.

Vráťme sa k pilotom, ktorí sa môžu z bezprostrednej blízkosti stretnúť s neidentifikovateľným lietajúcim objektom, teda s UFO. Pritom na rozdiel od vedcov nesedia v pohodlí výskumných pracovísk s dokonalým prístrojovým vybavením. Pokúsme sa vžiť do postavenia pilota aspoň prostredníctvom leteckej POČÍTAČOVEJ HRY, v ktorej sa využívajú aj algoritmy z letových SIMULÁTOROV. Pri stretnutí s ufo sa snažme dostať z nevýhodnej polohy 6 hod., do polohy 12 hod. Sú to zložité algoritmy ručného riadenia pohybu lietadla aj pri hraní počítačovej hry. A je to len hra. Na lietadle by to bolo ešte zložitejšie a ťažšie. Pilot v lietadle bojuje aj s rýchlosťou a zrýchlením. Rýchlosť jeho reakcie je rádovo iba desatiny sekundy. Vzhľadom na rýchlosť stíhačky to ale môže byť už len oneskorená reakcia. Jeho oko nedokáže sledovať taký rýchly pohyb, akým je striedanie 24 obrázkov za sekundu. Preto striedanie obrázkov vníma ako súvislý pohyb. To sa využíva v KINEMATOGRAFII. Pilot prežije iba obmedzený násobok gravitačného zrýchlenia 9,80665... m/s2. Alebo len stratí vedomie. Riedenie lietadla vtedy preberá AUTOPILOT. Ani to vždy pilota nezachráni. Napríklad, keď sa v lietadle z bezvedomia nepreberie. Núdzové pristávanie lietadla je už na hranici možností autopilota. Za takýchto podmienok je identifikovanie ufo málo pravdepodobné. Nemožno vylúčiť ani mimozemský UFO. Napríklad, mimozemský lietajúci ROBOT s UMELOU INTELIGENCIOU. Veď aj my do vesmíru najprv vysielame lietajúce roboty. Ak chcú mimozemšťania prekonať obrovské vesmírne vzdialenosti, tak musia k tomu ovládať aj príslušné technológie. Malý mimozemský robot by mohol, z bezpečného úkrytu medzi vesmírnym odpadom na obežnej dráhe našej planéty, nepretržite vysielať množstvo mimozemských lietajúcich nanobotov. Nuž a stačí, aby k nám prenikol ich jediný nanobot. Potom sa už začne neobmedzene samočinne klonovať. Nanobot nie je viditeľný voľným okom, ale iba pod výkonným drobnohľadom. Je menší ako zrnko prachu. Môže byť súčasťou dažďovej kvapky alebo snehovej vločky alebo prachu v púštnej búrke. A práve rozľahlé púštne plochy na našej planéte sú miesta, kde sa môžu sústreďovať rozsiahle základne mimozemských lietajúcich nanobotov. Pravdepodobnosť identifikovania všetkých takýchto prilietajúcich nanobotov je veľmi malá. Je dokonca omnoho menšia, ako pravdepodobnosť, že už k nám prileteli, alebo, že čoskoro priletia. Účelom úvahy o mimozemskom UFO však nie je zdôrazňovať názorové rozdiely medzi vedcami a pilotmi, ale naopak, zbližovať ich.

Ruženec je v tabuľke zašifrovaný aj ako dvojitý had UROBOROS. Obvod, alebo orámovanie magického štvorca tabuľky, sa prostredníctvom magickej KVADRATÚRY KRUHU mení na MAGICKÝ KRUH. Písmena T a O zobrazujú trojuholníkový tvar hlavy a kruhový rez chvosta. Hlava horného hada je písmeno T na a3. Hlava dolného hada je písmeno T na e3. Chvost horného hada je písmeno O na e4. Chvost dolného hada je písmeno O na a2. Horný had je zahryznutý do chvosta dolného hada. Naopak, dolný had je zahryznutý do chvosta horného hada. Počítače sa dajú spojiť ako horný a dolný had Uroboros. Horný počítač je SERVER a dolný je KLIENT. Tak sa vytvorí MIESTNA alebo ROZĽAHLÁ SIEŤ. Používateľ počítača, ktorý je napojený na CELOSVETOVÚ ROZĽAHLÚ SIEŤ, sa tak stáva súčasťou počítačového priestoročasu všetkých napojených klientov a serverov. Napríklad, ako pri tvorbe básničiek VERSE VERSUS VERSE v POEMATE 2007. Ruženec v rukách sa mení na cesty priamok. Nekonečných, ako číselná os v matematike. Vo vede, ktorá potrebuje poéziu!

Augustín Gugu Sokol