ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Portál (o) budúcnosti?

redaktor: Richard Kitta 2008-05-16

 

Ako vlastne vznikla myšlienka vytvoriť internetový portál uzemneplany.sk, v čom spočíva jej inovatívnosť? Aká je filozofia tohto projektu?
Myšlienka vznikla jedného krásneho letného rána. Možno sa smeješ, ale je to tak. Jednoducho som dostal nápad ako premeniť územný plán na niečo, čo by slúžilo všetkým. Pri všetkých tých kauzách o pozemkoch, škandáloch, o stavbách načierno mi napadlo, že keby ľudia poznali zámery rozvoja svojho mesta a obce, vedeli by veľa vecí ovplyvniť vo svoj prospech. Zatiaľ to nebeží naplno, ale ak všetko stihneme ako plánujeme, tak v júni by to už malo byť na svete... Myslím, že inovatívna je v tom, že nič podobné tu zatiaľ nie je. Použili sme technológiu, ktorú doteraz nik na toto nepoužil. Základnou filozofiou je poskytnúť každému bez rozdielov slobodný prístup k informáciám, k akým sa doteraz nemohol dostať. Aby sa nemohlo stať, že investor kupuje mačku vo vreci v podobe pozemku a naopak občania, ktorých obec-mesto sa stane rukojemníkom rýchleho zárobku developera.

Kto každý sa podieľa(l) na tvorbe tejto webstránky? Máte nejakých partnerov, s ktorými spolupracujete?
Keďže sme architektonicko-urbanistické štúdio, územnými plánmi sa zaoberáme veľmi dlho. Tento projekt je vyvrcholením našej práce v oblasti urbanizmu. Pre pripravovaný portál sme navrhli grafiku a logiku celého systému. Programátor Jano Gašpar to napísal. Celé som to veľmi dlho a podrobne konzultoval s kolegami z Architektonického štúdia Atrium z Košíc. Spoločne sme založili občianske združenie UzemnePlany.sk. Webový priestor nám exkluzívne poskytla spoločnosť Domains a vyzerá to tak, že sa pridajú aj ďalší partneri. Podporu nám slovne vyjadrilo ZMOS aj SAŽP, verím však, že nás podporí aj štát, pretože z našej strany je to zatiaľ filantropia.

Je webstránka prístupná pre každého alebo je profilovaná len pre úzky okruh odbornej verejnosti? V čom spočíva jej komplexnosť a interaktivita?
Je a bude prístupná pre každého bez rozdielov. Dnes to ešte nie je vidieť, ale finálna podoba ponúkne nielen slobodné študovanie materiálov, ale dokonca slobodné pridávanie a editovanie týchto zložitých dokumentov. Portál prinesie skutočne komplexnú informáciu o každej obci, meste, VÚC a to plne interaktívne. Systém bude priamo prepojený na obľúbený prehliadač máp a satelitných snímkov Google Maps.

Územný plán je v podstate urbanistickou víziou, ktorá môže ovplyvniť či už negatívne alebo pozitívne riešené územie. Neraz sme svedkami nečistého developingu a vynútených zmien mimo územný plán, kde majú rozhodujúce slovo peniaze. Nemyslíš, že „portál o budúcnosti“ by mal istým spôsobom reagovať a možno ovplyvniť túto skutočnosť? Dá sa tomu vôbec zabrániť?
Dúfam, že to bude jeho hlavná náplň. Ukazovať budúcnosť. Nie však tak ako si to predstavujú mnohí po svojom, ale tak ako sa na tom zhodne celé mesto, obec. Aby nikomu nič neušlo a nikto nebol prekvapený. Celý proces prípravy a schvaľovania územného plánu je pomerne zložitá a zdĺhavá procedúra. Občania o tom často ani nevedia, že sa majú možnosť slobodne vyjadriť k jeho príprave a formovaniu. Avšak, keď sa takýto proces deje za zatvorenými dverami, ťažko hovoriť o demokracii. Občania často ani nevedia, že majú možnosť pripomienkovať územný plán v stanovenej lehote. Lehota prejde a vtedy sa mnohí zobudia, už je však neskoro. Medzitým má developer už stavebné povolenie a kope základy. Na portáli UzemnePlany.sk budú môcť občania slobodne vyjadriť svoj názor a postoj k procesu spracovania. Budú vidieť aké orgány sa k čomu a ako vyjadrujú… Myslím si, že portál sa stane nástrojom a veľkou pomôckou pre samotných architektov a obstarávateľov územných plánov, nehovoriac o starostoch, primátoroch, ...

Aká je podľa teba miera využitia internetového média v kontexte slovenskej architektúry? Je v tomto smere www.uzemneplany.sk novinkou? Môže sa človek stretnúť s niečím podobným aj v prostredí zahraničných webov?
Na Slovensku je dosť stránok o architektúre, bývaní, životnom prostredí, mnohé navštevujú laici aj odborníci. Podľa mňa sú to však pasívne stránky. Chceme priniesť na Slovensko portál, do ktorého budú môcť aktívne vstúpiť všetci, ktorých to zaujíma. Pravdupovediac, ešte som sa nestretol s podobne komplexne pojatým portálom o územnom plánovaní ani v zahraničí. Keďže sme z praxe a nevyhnutnosť takéhoto portálu pociťujeme, rozhodli sme sa ho vytvoriť. Veríme, že bude nápomocný všetkým zainteresovaným. Spoliehame sami na seba, na svoju skúsenosť a intuíciu. Nečakáme so založenými rukami. Budeme teda lastovička.

Google earth je známy virtuálny glóbus. Je len otázkou času kedy sa budeme môcť pohybovať v mapách zobrazujúcich realitu v reálnom čase. Počíta projekt uzemneplany.sk aj s takýmto, povedzme, 3D variantom?
Ak sa začnú územné plány spracovávať trojrozmerne, portál www.UzemnePlany.sk bude pritom. Zatiaľ je však predčasné o tom hovoriť. Samotné používanie portálu odkryje jeho ďalšie možnosti.

Európa sa zjednocuje. Rozhodovať by sa malo viac na úrovni regiónov a mikroregiónov. Z tohto pohľadu má projekt veľkú šancu uspieť a byť zmysluplným nástrojom. Je orientovaný len na Slovensko? Aká budúcnosť ho čaká?
Portál pomaly rozbiehame už aj u našich susedov v Čechách, verím, že nájde rovnako pozitívnu odozvu. Možno to znie smelo, ale v rámci globalizovania by sme radi rozšírili hranice urbanizmu aj ďalej. Ale neprezradím všetko. O tom aká budúcnosť čaká „portál o budúcnosti“ sa dozvieme už onedlho.


za rozhovor ďakuje Richard Kitta

viac na: www.uzemneplany.sk