ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Košický videoart

redaktor: Richard Kitta 2008-06-05

 

Vybrané videopráce štvorice študentov (Beata Kolbašovská, Jakub Pišek, Richard Kitta, Juraj Sasák) sú špecifiké svojou jemnosťou, zdanlivou jednoduchosťou, ale aj hravosťou, konceptuálnym ladením, a citlivým prepojením zvukovej zložky diela so zložkou vizuálnou. Richard Kitta (NATUreCORD) odkazuje na staré gramofónové platne nechávajúc nás započúvať sa do zvukov/hudby Zeme, od spevu vtákov po zhluky zvukov mesta reagujúc na cyklickosť prírody, agrárne národy, s varovaním pred uväznením v urbánom priestore súčasných miest a jednorozmerným zameraním sa na technologický pokrok a nekontrolované expandovanie našej civilizácie, ktorá môže viesť ku kolapsu, odkazujúc i na určitý bludný kruh, v ktorom sme sa ocitli. Video Beaty Kolbašovskej (bez názvu), pôsobí zdanlivo jednoducho, avšak poskytuje zaujímavý vizuálny zážitok pomocou obrazu rozdeleného na dve polovice, v ktorých môžeme sledovať záznam autorkinho otáčania sa na jednom mieste z dvoch kamier snímajúcich tento pohyb akoby z nadhľadu, z polohy nad jej hlavou spredu a zozadu. Percepcia je ešte umocnená zvukovou zložkou diela, ktorá obraz dointerpretováva a posúva do ďalšej roviny, tak ako aj jeho vtipné vypointovanie, čo otvára a poskytuje široké spektrum možností interpretácie. Širokým horizontom interpretácie a nejednoznačnosti sa vyznačuje aj video Juraja Sasáka (Parallelism) taktiež využívajúce rozdelenie obrazu na dve časti používajúce zvuk ako podmaz umocňujúci až mysterióznu atmosféru, ktorú podčiarkuje holá jesenná príroda/krajina a záver videa, ktoré otvárajú cestu k zamysleniu sa nad našim vnímaním sveta, duchovna, či nadprirodzena a štruktúrou bytia. Odlišným je video Jakuba Pišeka (Project Hutník), ktoré je hrou s pixelmi a snahou o oživenie prázdnej, vyľudnenej a zničenej betónovej budovy bývalého hotela Hutník v Košiciach. Toto video malo viesť k neskoršej realizácii tohto nápadu na fasáde budovy hotela, ktorá sa mala zmeniť na veľkú obrazovku. Zaujímavým je fakt, že podobný projekt bol uskutočnený v Berlíne a Paríži (Blinkenlights), o čom sa však Jakub Pišek dozvedel až dodatočne a preto od realizácie tohto projektu upustil. Momentálne sa títo študenti venujú najmä interaktívnym multimediálnym inštaláciám využívajúc celú škálu výrazových prostiedkov, ktoré ponúka videoartová tvorba, ale i širokých možností, ktoré ponúkajú interaktívne inštalácie, ktoré tématicky prechádzajú od hry (Jakub Pišek – interaktívne videoartové inštalácie ovládané pohybom alebo zvukom) cez kritickú reflexiu gýču, pop kultúry, chatovania a internetu (Beata Kolbašovská – štylizované videoartové inštalácie využívajúce transformáciu obrazov snímaných cez web kamery v reálnom čase, ktorú ovláda percipient, Juraj Sasák – internetový experiment, v ktorom je živá sliepka v klietke snímaná webkamerou a je jej poskytnutá klávesnica a nick na jednom z mnohých chatov na internete) až po kritickú reflexiu náboženských tém, veštieb, či manipulácií cez médiá (Richard Kitta - interaktívna inštalácia, v ktorej fonendoskop sníma tlkot percipientovho srdca a v reálnom čase ho transformuje do slabík, ktorými sa k percipientovi prihovára tmavá tvár z monitoru) atď.


Mgr. Oliver Tomáš
video: B. Kolbašovská, J. Sasák