ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Svetlo N.M. Paika

redaktor: Richard Kitta 2008-06-22

 

pai2

pai4

pai5

pai6

pai7

pai8

Vnímanie sveta očami je najdôležitejším aspektom ľudského myslenia. V histórii ľudstva sa svetlo ako také dostávalo do popredia fyzicky, ale aj imaginárne a duševne. Stredovek bol dobou temnoty, presný protiklad svetla, avšak napätie z temnoty znovu zaiskrilo v podobe technických vymožeností renesancie. Tá priniesla mnoho nových vedeckých poznatkov. Camera obscura bola objavená už okolo roku 800 n.l., ale jednotliví výtvarníci ju začali používať až v renesancii. V barokovom období, vďaka silnému vplyvu cirkvi, bolo nutné znovu „prehodnotiť“ fenomén svetla. Humanistické svetlo sa transformovalo na cirkevné - svetlo cez vitráže vyvolávalo čosi nadprirodzene nebeské. Svetlo sa rovnalo Bohu.
Umenie a evolúcia ako taká kulminuje v Európe v podobe sínusoidy a vracia sa k starým tradíciám, samozrejme s novými indíciami. Umenie je úzko spojené s masívnymi inováciami v oblastiach vedy a techniky. Človek (Boh?) zrazu dokáže „zmraziť“ čas. Fotografia a neskôr film sa stávajú novým umeleckým žánrom. Kedysi znamenalo svetlo slnko a dušu. Odkedy sa zjavili svetlá ako Edisonove elektrické svetlo – žiarovka, alebo röntgen, neón, laser, či nové plazmatické svetlo, vedie všetko k praktickému materializmu. Až umelci začali znovu hľadať dušu materiálu, a tak vznikli nové umelecké formy ako napríklad videoart.

Nam June Paik pochádzal z Južnej Kórei. Na americkú pôdu vstúpil v 60-tych rokoch. V čase, keď sa sloboda a nová demokracia búrili. Sloboda tvorby a prostredie umelcov, s ktorými sa stretával, ako napr. John Cage, hudobník a majster experimentálneho zvuku alebo samotné združenie Fluxus, ho viedli k experimentom s TV prijímačom. Jeho fantáziu inšpirovali rôzne hnutia doby: avantgarda, dadaizmus, surrealizmus, vaudeville, futurizmus, ready-made, sexuálna anarchia, a nové médiá. Vďaka technického pokroku a miniaturizácii začala firma Sony produkovať prvú videokameru s magnetickou páskou. Tá sa stala hlavným výtvarným prostriedkom umelcov z Fluxus. Títo hľadali výtvarné formy v štyroch dimenziách: aurálna, optická, olfaktrorická a taktilská. Dá sa povedať, že subverzná hra bola inšpiráciou všetkého: vyvrátiť všetko čo je samozrejmosťou a takto vyprovokovať návštevníkov objektami, či happeningami k šoku. Paik začal rušiť televízne žiarenie pomocou magnetu, výsledkom boli meniace sa svetelné oscilácie na obrazovke. Sám povedal, že užívatelia doteraz televízny prijímač len zapínali a vypínali. Kľúčovým slovom „nového umenia“ sa stala interakcia, či interaktivita. Paik vytvoril celý rad inštalácií s televízormi, vytváral koláže, používal malé monitory, veľké rozoberal alebo ich spájal do monumentov. S príchodom počítačov začal Nam June Paik experimentovať aj so spájaním videa s počítačovými algoritmami. Vyrábal série videoinštalácií, bol presvedčený, že technické vymoženosti pomaly vytlačia maľbu a ostatné klasické výtvarné prostriedky. Paikove umenie môžeme ponímať ako filozofické, a to nielen vizuálnym zaujatím. Budha, ktorý sa pozerá na svoj elektronický obraz v „slepom televízore“ bez pohybu a v úžase, je silným a univerzálnym motívom. Paik poukazuje aj na pofidérne prítomné javy dnešného sveta, spojením orientálneho sveta so západom. Splývajú tu dve rôzne ikony kultúry, keď prostredníctvom zen meditácie a televízora vytvára ironickú dištanciu. K tejto téme sa vracia a vyrába sériu objektov s podobnou tematikou - obrie robotické totemy, či panely vyskladané z monitorov. Za svoje 40-ročné pôsobenie v umení, spolu s ostatnými známymi aktérmi video tvorby ako Bill Viola, Peter Campus a ďalší, dosiahol, že nové formy umenia sú už legitímne a uznávané aj akademicky. Čierna ovca rodiny je istým spôsobom vždy fascinujúca. Podobne je to aj so súčasnými formami umenia. Video art je však dnes už seniorom a rovnoceným a právoplatným členom v dejinách umenia.

úryvok z teoretickej práce Svetlo v umení (história a hystéria svetla)

Juraj Sasák