ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Bratia Tichyovci

autor: Ágnes Kovács
preklad: Peter Ballók 2014-06-26

 

Bratia Tichyovci

 

     Banícke múzeum v Rožňave vystavuje diela dvoch takých významných umelcov tu u nás v Akadémii Rovás, na ktorých môže byť hrdé nielen samotné múzeum, ale aj Rožňava, za šírenie dobrého mena mesta vďaka dielu bratov Tichyovcov a zvlášť skutočnosti, že Kálmán Tichy bol jeden čas aj riaditeľom múzea.

Najplodnejšie umelecké obdobie bratia Tichyovci strávili práve v Rožňave, pričom Gyula sa po pobytoch v Budapešti, v Nagybányi, Benátkách v roku 1905 natrvalo usadil v Rožňave a Kálmán po pobytoch v Budapešti a Mníchove usadil v Rožňave v roku 1911.

 

     Gyula Tichy a Kálmán Tichy sú známi umelci domácej a maďarskej secesie na prelome minulého storočia a o ktorých dobová kritika veľmi pozitívne hodnotila. 

Okrem umeleckej činnosti sa Kálmán intenzívne venoval miestnej histórii, riadeniu rožňavského múzea, organizovaniu spoločenského života v meste a publikáciám. Síce Kálmán bol v rožňavskej spoločnosti známejší než jeho brat Gyula, avšak bez brata by nedosiahol takú umeleckú úroveň, čo je zaznamenané aj v dejinách umenia.

 

     Gyula Tichy bol hodnotený v dejinách umenia ako umelec s oveľa vyvinutejšou vizuálnou inteligenciou a fantáziou tvorby obrazu než jeho umelecký rovesníci. Príkladom toho môže byť séria Easter (1912), kde z línií, ozdobných prvkov, písmen a čísel sú vytvorené figurálne kompozície, čím Gyula Tichy predbehol svojim umeleckým kontextom všetkých dobových umelcov. Takýto druh tvorby obrazov bol využívaný až tri desaťročia neskôr umeleckým smerom lettrizmus. Žiaľ, od roku 1909 známy a uznávaný Gyula Tichy stihol za svojho života samostatne vystaviť svoje diela len raz spolu so svojim bratom v Budapešti, pretože jeho plodnú umeleckú tvorbu prerušila smrť v roku 1920. 

 

     Kým táto jediná výstava bola pre Gyulu Tichyho aj posledná, pre Kálmána Tichyho touto výstavou začalo obdobie intenzívnej umeleckej tvorby a spoločenského uznania. Na začiatku mal Kálmán podobný rukopis ako brat Gyula, neskôr však používaním miešanej techniky na maľbách, sa jeho diela vyznačovali jedinečným štýlom a cnosťou štýlu z Nagybányi. Najznámejšia tvorba Kálmána Tichyho sa zakladá na motívoch miest, hlavne Rožňavy a Bardejova, avšak vytvoril aj veľké množstvo obľúbených ilustrácií.

Po druhej svetovej vojne žil Kálmán Tichy až do svojej smrti roku 1968 v Budapešti bez významných možností vystavovať.

 

     Podobne ako umenie jeho brata, boli ich diela na dlhé obdobie skrývané a až v roku 1979 po spoločnej výstave diel oboch bratov v Maďarskej národnej galérii sa ich diela objavujú na výstavách v Maďarsku a Slovensku prevažne s tematikou umenia na prelome storočí.

 

     Banícke múzeum v Rožňave vlastní najviac diel a dokumentov po bratoch Tichyovcov, pričom mnohé materiály je potrebné ešte preložiť do slovenského jazyka, ako napríklad korešpodenciu a literárne práce Kálmána Tichyho z obdobia zastávania funkcie riaditeľa múzea alebo cestovný denník Gyulu Tichyho.

 

     „Koloman Tichy bol dlhoročným riaditeľom Mestského múzea, neskôr zjednoteného bansko-hutníckeho a mestského múzea.  A on bol  aj realizátorom prvej spoločnej stálej expozície, ktorá sa delila na bansko-hutnícku a vlastivednú časť (rok 1943). Sme hrdí na to, že tento umelec zreštauroval slávnu olejomaľbu Ferencza Paczku: Attilova smrť, ktorá je  v súčasnosti inštalovaná v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí“ – povedal vo svojom príhovore poverený riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, Ján Hlobil.

 

     Výstava potrvá do 22. júla.

     Otváracia doba Galérie Rovás: utorok, štvrtok: 14.00-18.00

                                                         streda 14.00-19.00