ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

FURCSE

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

autor: Kráľovský Chlmec 2019-09-30

 

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Spoločný projekt mesta Kráľovský Chlmec a Petőfi Irodalmi Múzeum (Petőfiho literárne múzeum) v Budapešti, zastrešujúcej organizácie Magyar Nyelv Múzeuma v Széphalmu (Múzeum maďarského jazyka). 

Na investíciu za 1 931 521,14 € získal tento projekt podporu 1 641 792,96 € z programu Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko 2014-2020. Z tejto finančnej podpory sa realizujú rôzne aktivity a kultúrne programy v Széphalmu a v Kráľovskom Chlmci sa obnoví mimo iných aj amfiteáter na Csonkaváru. Z čiastky 711 436,61€ použiteľnej pre tento účel sa obnovia šatne a za javiskom sa postaví nová budova pre hygienické zariadenia, spoločenská miestnosť a jedáleň. Okrem iných aktivít sa plánuje nákup mobilného zastrešenia nad javisko, oplote­nie objektu a úprava terénu. Tiež sa pripravujú poznávacie trasy, workshopy a kultúrne podujatia. 

Pre súčasné vedenie mesta Kráľovský Chlmec má komplexná obnova amfiteátra významný charakter, a vďaka získanej podpory sa zrealizuje dlho očakávaná zmena v tejto oblasti. Keďže v uplynulých desaťročiach sa nekonali žiadne práce podobného objemu na amfiteátri, bolo prirodzené, že obnova sa už nemôže ďalej odkladať. Táto investícia s podporou Európskej únie umožňuje mestu zachovať pre budúce generácie významnú súčasť kultúrneho zázemia mesta a to v kvalite, ktorá vyhovuje aj požia gdavkám modernej doby.

 

Zdroj: Kráľovský Chlmec