ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Decembrový program Akadémie Rovás

autor: Ágnes Kovács
preklad: Andrea Gablyasz 2018-11-27

 

Decembrový program Akadémie Rovás

 

Centrum MaJel Rovás, Košice, Alžbetina 42.

 

1. december: Výjazdové zasadnutie Maďarskej umeleckej akadémie v Košiciach. 

4., 11., 18. decembra 15.00: Maďarčina pre začiatočníkov

6. decembra, 9.00 -- 17.00: Medzinárodné sympózium. Priestory Anny Lesznai. Literatúra, spoločnosť a kontakty v zrkadle tvorby. Témy: 

Marianna Márkus (riaditeľka Múzea Lajosa Hatvanyho, Hatvan): Predstavenie Múzea Lajosa Hatvanyho a starostlivosť o pozostalosť Anny Lesznai.

Edit Zsadányi (Inštitút maďarskej literatúry a kultúry, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť,): Vytváranie ženského subjektu v niektorých básňach a výšivkách Anny Lesznai

Györgyi Földes (Literárnovedný ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť): Židovskú parochňu nosila moja krásna matka a slávnostný šľachtický uhorský odev môj krásny otec. Anna Lesznai a židovská identita. 

Marek Mitka (Katedra stredoeurópskych štúdií, Prešovská univerzita v Prešove): Stredoeurópska moderna alebo stredoeurópske moderny? (Poznámky k vývinu modernistických tendencií, autorom a poetikám)

Marta Součková (Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Prešovská univerzita v

Prešove): K začiatkom ženského písania v slovenskej literatúre

Petra Török (zástupkyňa riaditeľa, Literárne múzeum Šándora Petőfiho, Budapešť,): „Tak či onak, zdá sa mi, že to bude hlavná kniha”. O denníkoch Anny lesznai.

Barna Ábrahám (lektor maďarského jazyka, Ústav maďarského jazyka a kultúry, Prešovská univerzita v Prešove): Tváre rodného kraja: spoločenský, jazykový a náboženský obraz Zemplínskej župy na konci 19. storočia

Krisztina Jéga-Szabó (doktorandka, stredoškolská profesorka, Budapešť): Ženská sebareprezentácia v románe Anny Lesznai Na počiatku bola záhrada 

Tibor Gintli (riaditeľ Inštitútu maďarskej literatúry a kultúry, Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť): Analýza naratologických postupov v románe Anny Lesznai Na počiatku bola záhrada 

Ágnes Széchenyi (vedecká pracovníčka , Literárnovedný ústav Maďarskej akadémie vied, Budapešť): Armáda spisovateliek”. Aladár Schöpflin a spisovateľky na začiatku storočia 

Lilla Bolemant (vedecká pracovníčka, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava): Druhé pohlavie v maďarskej literatúre v medzivojnovom (Česko)slovensku

7. decembra 17.30: Vianočný benefičný koncert - Peter Adamov. Výstava sôch  -  Ján Nus (CZ). Hlavný organizátor: Adela Art Gallery. Partnerská organizácia: Rovás. Predpredaj vstupeniek do 5. decembra na čísle 0944/910 652 alebo osobne v centre MaJel Rovás (Alžbetina 42.) Cena v predpredaji 10€, pred koncertom 15€. 

11. december, 17.30: Premietanie filmu a prednáška. Horúca jeseň v studenej vojne. Maďarsko v roku 1956. Maď. dokumentárny film, 56 min. Po premietaní filmu prednáška historika Lászlóa Bukovszkyho. 

13. decembra, 16.00: Vernisáž výstavy. 

21. decembra, 16.00: Vianoce u babky. Ľudový virvar a jarmok. 16.00: Ringató - hry pre najmenších. 17-19.00: rodinná tvorivá dielňa s Lucou Krupár. Od 17-tej hodiny  remeselný trh a gastro-výstava s 5-imi obcami z okolia Košíc: Janík, Kechnec, Perín-Chým-Horný Lánec, Turňa, Žarnov. 18.00: Betlehemskí pastieri z Janíka, koledy.  19.00: Koncert: Jimmy Band. 

31. decembra: Silvester v Rovási 

 

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok- Štvrtok: 10.00 - 18.00

Piatok: 10.00 - 14.00

 

 

 

 

Löffler ArtCamp, Košice, Kmeťova 34.

 

VEČERNÁ ŠKOLA. KRESLENIE PRE ZAČIATOČNÍKOV:  

3., 10., 17. decembra 16.00-18.00:  Večerná škola. Kreslenie pre začiatočníkov (Kasia Kordowska), Kreslenie pre pokročilých (Ottó Szabó), Maľovanie pre začiatočníkov (Rado Repický) Rotunda, Zbrojničná 4.)

VEČERNÁ ŠKOLA. KRESLENIE PRE POKROČILÝCH:

5., 12., 19 decembra, 17.00–19.00: Večerná škola. Kreslenie pre pokročilých. (Ottó Szabó, Rotunda, Zbrojničná 4). 

VEČERNÁ ŠKOLA. MAĽOVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV:

4.,11., 18. decembra 17–19.00: Večerná škola. Maľovanie pre začiatočníkov. 

(Rado Repický, Rotunda, Zbrojničná 4.) 

VEČERNÁ ŠKOLA. MAĽOVANIE PRE POKROČILÝCH:

5., 12., 19. decembra 16–19.00: Večerná škola. Maľovanie pre pokročilých (Peter Ballók, Kmeťova 34.)

RINGATÓ – pesničky, riekanky a hry pre najmenších: 

4., 11., 18. decembra , 10.00

MASÁŽ PRE BÁBÄTKÁ: 

3., 10., 17. decembra, 10.00

TÜKÖR. AMATÉRSKY DIVADELNÝ KRÚŽOK:

7., 14., 21. decembra,  17.00