ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

MajelFeszt2019

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Dejiny v krabici

autor: Lajos Lóska
preklad: Lívia Simon 2013-04-09

 

Dejiny v krabici

 

Péter Prutkay sleduje spoločenské zmeny kritickým pohľadom už od svojich umeleckých začiatkov. Už v sedemdesiatych rokoch poukázal na dôležitosť ochrany životného prostredia, zosmiešňoval byrokraciu, zvýrazňoval význam kvality objektotvornej kultúry v rámci Monarchie, kritizoval diktátorský charakter Kádárovho režimu, ba upriamil pozornosť na utláčanie sedmohradských Maďarov v dobe úradovania Ceausesca. V dôsledku dianí 23. októbra 2006 trvalo zanechal grafické umenie, od tej doby vytvára výlučne tzv. umelecké krabice.

 

Ak skúmame odkaz jeho „krabicových prác“, môžeme zistiť, že viac-menej takisto kritizujú spoločnosť ako jeho grafiky, navyše sú šité na mieru súčasnosti, poukazujú na nedostatky spoločnosti od zmeny spoločenského režimu až dodnes. Ak skúmame zabudované predmety, môžeme povedať, že sú to gýče a úžitkové predmety troch období: čias Monarchie, respektíve medzivojnového obdobia (hračky, nábytok pre bábiky, staré koľajnice a vagóny z detských železničiek, mince, fotky, textílie, atď.) a zo súčasnosti ( mobily, bábiky Barbie, počítačové súčiastky, roboty).

 

Umelec Péter Prutkay sa svojimi dielami vnára predovšetkým do problematiky etiky. Je zanieteným umelcom, ktorý sa podujal na neľahkú úlohu: v dnešnom zmaterializovanom svete, prachnúcom po peniazoch sa v mene zabudnutých hodnôt (ako sú morálka, pravda a česť) snaží silou umenia ukázať svojim bezohľadným rovesníkom tú pravú cestu. Hoci je jeho pokus sčasti utopistický, jeho umenie a kritický pohľad na skutočnosť sú hodnoty, ktoré prebúdzajú myšlienky, keďže poukazuje na problémy a úskalia nášho života.