ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

DOTIKY DENISY ČIČVÁKOVEJ

autor: Tibor Kočík 2019-01-09

 

DOTIKY DENISY ČIČVÁKOVEJ

 


Galéria FiguratiF, Centrum MaJel Rovás,  Košice, Alžbetina 42

10. 01. - 05. 02. 2019

 
Prvou autorskou výstavou sa k nám prihovára emotívna, v nemalej miere pocitová, intuitívna maliarka. Kľúčovým motívom všetkých prezentovaných diel je žena. V seba reflektujúcej línii postáv akoby chcela vyrozprávať osobné príbehy.

 
Svojho „diváka" stavia do pozície vnímateľa voľne spracovaných tém, ktorými poodhaľuje čosi z intimity súkromia, no aj z toho, čo zodpovedá vnútornému založeniu ženy. 


Vizualizáciou zážitkov ako jednej z ciest sebapoznania preferuje ženskú obraznosť. Čičvákovú najviac zaujíma žena v premenách svojej zrelosti a tiež, s čím zrelosť a vnútorný svet ženy vzájomne súvisia.

 
Takmer na každom obraze zo série malieb vystupuje osamelá postava s pohľadmi na vymedzenú časť tela na detaily nôh, na ruky, ženské lono, polo figúru, bezhlavú postavu, čo evokuje zdanlivé pozbavenie vlastnej identity.

 
Čičvákovej obrazy sú nositeľmi emocionálnych podnetov so silnou výpovednou hodnotou. Autorka im dodáva príchuť naratívnej obradnosti, čím vyjadruje fakt, že nemaľuje kópiu seba samej, ale že ju zaujíma čosi viac, a tým sú vzťahové otázky.

 
Okrem priamo vyjadreného výjavu zo súkromia, predmetom jej umeleckého záujmu je i to, čo sa odohráva v zákulisí. Odkrýva partnerské interakcie so všetkým, čo partnerstvo prináša a čo k partnerstvu patrí. Aj s vedomím, že nevieme, kedy a prečo sa vzťah môže skončiť.

Denisa Čičváková pôsobí na košickej výtvarnej scéne takmer jedno celé desaťročie. Nie je bez zaujímavosti, že vôňa farieb a terpentínu ju sprevádzali od detstva.

 
Prvé výtvarné podnety začala rozvíjať pod dohľadom svojho otca akad. mal. Michala Čičváka v jeho ateliéri. Stal sa pre ňu „laboratóriom“ kde si cibrila cit pre farebnosť, kompozičnú presnosť, maliarsku jemnosť.

 
„Nekopírujem otca, hoci je pre mňa najväčším vzorom aj inšpirátorom. Stále ho obdivujem, no do svojich obrazov chcem dostať svoje príbehy a svoju dušu“. (Denisa Čičváková). 

Patrí do okruhu mladšej generácie košických výtvarníkov. Jej tvorba predstavuje široký tematický záber s dôrazom na figurálnu maľbu. Vo svojich lyricky ladených dielach sa dotýka duchovných aj sociálnych tém.

 
Pracuje s maliarskym gestom ako s kultivovaným výstavbovým prvkom. Prvotným maliarskym priestorom je pre ňu plocha plátna. Veľký dôraz kladie na technickú a technologickú kvalitu maľby. 

Iniciačný moment, vyzdvihnutie emocionálneho výrazu, akcent na detail, zachovanie svojbytnosti vlastného maliarskeho rukopisu, rešpektovanie významovej či myšlienkovej hĺbky zobrazovaného námetu predstavujú dôležité priority v umelecko-tvorivom procese Denisy Čičvákovej.

Tibor Kočík