ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

eNRA 2017 v Galérii Limes v Komárne

autor: Ágnes Kovács
preklad: Andrea Gablyasz 2018-04-24

 

eNRA 2017 v Galérii Limes v Komárne

 

20. apríla 2018 v Galérii Limes v Komárne otvorili výstavu Medzinárodnej tvorivej komunity Rovás (eNRA).  Tvorivú komunitu eNRA založila košická umelecká skupina Rovás práve pred piatimi rokmi. 

 

eNra – Medzinárodná tvorivá komunita Rovás vstúpila do 5. jubilejného ročníka. Skupina bola založená v roku 2012 združením Rovás, ktoré existuje už 24 rokov a odvtedy sa v rámci tejto výstavy snažíme prezentovať úrodu z letných tvorivých táborov. Posledný letný  tábor už bol ôsmy v poradí, a rovnako ako i v predchádzajúcich rokoch, sa konal na troch miestach počas troch týždňov, prerušených 1-2 týždňovými prestávkami. Tieto tábory sú základným pilierom Rovása a preto sa ich snažíme zorganizovať za každých okolností, na troch miestach, v Sedmohradsku, v Maďarsku a u nás doma. Aj vtedy, ak sú naše možnosti skromnejšie.  

 

Zrod eNRA podnietila skupina, ktorá z roka na rok, každé leto – vlani to už bolo po ôsmy krát – sa schádzala vo výtvarných táboroch, spoločne tvorili, zhovárali sa, vymieňajú si názory, myšlienky a hlásia sa jeden k druhému. eNRA mala do minulého leta 40 členov a členstvo neustále narastá.  K tejto tvorivej komunite sa môžete pridať na rôznych miestach konania táborov, v Sedmohradsku, Maďarsku a u nás. Stále sme pozývali ďalších umelcov a takto postupne sa vytvorila umelecká komunita, ktorá je síce medzinárodná, ale zväčša predsa maďarská, eNRA. Členovia eNRA každý rok prichádzajú rôznymi dielami, ktoré sa líšia v štýle, technike i tematike – a ich výstavy napriek tomu vytvárajú súlad, pretože spoločným menovateľom je v nich rovnaká vlnová dĺžka a potreba spolupatričnosti. 

 

Pre eNRA už máme charakteristiku, ktorú už možno považovať za definíciu, spomíname ju vždy. Znie takto: eNRA uprednostňuje slobodné umenie a nezávislú kreativitu, ktorú nesmú ovplyvniť práve moderné trendy alebo nedostatok odbornosti. Pod slobodným umením rozumieme  ničím nespútanú, nezávislú kreativitu, ktorá sa neskrýva za pojem „súčasné umenie”, a nevyhovára sa na subjektivizmus. 

Naša dnešná výstava nie je obyčajná. Uvidíte tu diela 12-tich autorov, medzi ktorými sa nachádzajú štyria laureáti Munkácsyho ceny a jeden laureát Kossuthovej ceny, ktorí tiež vyhoveli nášmu osloveniu aby tak ubezpečili Rovás o ich podpore. Dovoľte mi predstaviť Vám týchto umelcov aj osobne:  

 

MÁRTON BARABÁS, laureát Munkácsyho ceny z Budapešti, ktorého tu vystavené diela by sme snáď mohli nazvať trojdimenzionálnymi obrazovými sochami. Skladajú sa prevažne z nájdených predmetov, predovšetkým zo súčiastok hudobných nástrojov, klavírov. 

 

Maliarske umenie  JÓZSEFA BORISZA BORSÓ z Košíc obsahuje veľa grafických prvkov, často sa snaží vtesnať svoju rozsiahlu výpoveď do jediného obrazu natoľko, že miestami by aj menšie časti jeho niektorých obrazov obstáli ako samostatné diela. 

 

ATTILA DIENES, umelecký sochár a laureát Munkácsyho ceny z obce Magyarpolány nám preniesol výrazne štylizované sochy, ktoré často evokujú erotické fantázie a ktorých povrchovú úpravu vystupňoval do dokonalosti.  

 

Diela TAMÁSA GAÁLA umeleckého sochára z Budapešti sú geometricko-abstraktné kompozície z kovu, dreva a kameňa. Prvky z rôznych materiálov dokáže prepojiť a spojiť organickým spôsobom.   

Grafických dizajnérov VICU JUHÁSZ  a ZOLTÁNA ZEMANA uvediem spoločne, pretože tvoria pár aj v súkromí a obaja učia na Vysokej škole Károlya Eszterházyho v Egri.  Ich typografia sa rovnako objavuje vo funkčnej grafike ako i v autonómnych umeleckých experimentoch. Pre obidvoch je charakteristické, že radi skúmajú nové technologické inovácie. Vica Juhász dosahuje silný vizuálny efekt úplne zjednodušenými vektorovými Venušami, členenými jadrovými odtieňmi.  Na úlomky roztrieštené politické portréty Zoltána Zemana nám predovšetkým sprostredkujú správu o našom svete naruby.

 

ANDRÁS KOREŇ , umelecký fotograf z Košíc obľubuje ľudskú postavu a tvár, v čierno-bielom i farebnom prevedení. V jeho ateliéri sa najčastejšie rodia portréty. 

 

PÉTER MATL je v zásade sochár, ale popri tom rád maľuje a venuje sa aj grafikám. Jeho najobľúbenejšou témou je rodina, ako aj stvárnenie pravekých ornamentov, ktoré sú úzko späté s kultúrou Maďarov. Tieto motívy vedome začleňuje do svojej umeleckej tvorby.

 

Olejomaľby LÁSZLÓ NEMESA, umeleckého maliara zo Zalaegerszegu sú abstraktné a surrealistické odrazy jeho literárnych zážitkov.

ISTVÁN OROSZ, grafický dizajnér z Budapešti, laureát Kossuthovej ceny prevteľuje do súčasného sveta žáner anamorfózy, čiže premeny. Jeho grafický štýl charakterizuje vyumelkovaná kresba z čiarosietí, ku ktorej pripája optické klamy.  Rovnaký účinok vie dosiahnuť aj svojimi drevenými obrazmi sôch.

 

OTTO SZABÓ, umelecký maliar z Košíc zostáva grafikom aj vo svojich maľbách. Hlavnou témou jeho maliarskeho a grafického umenia je človek 20. storočia, vzťah spoločnosti a jedinca, vnútorné zápasy duše.

 

JÓZSEF SZURCSIK, umelecký maliar z Budapešti, laureát Munkácsyho ceny, na maľbách a grafikách ktorého sa objavujú monumentálny a surrealistické postavy z obrovskými geometrickými mozgami, rozoberá vzťahy osobnosti , masovej spoločnosti a moci.

 

Výstavu sme nazvali Prečo . (s bodkou). Za týmto opytovacím zámenom je teda nie otáznik, ale bodka.  

A že čo naznačuje? Naznačuje to, že Rovás bol už viackrát spochybnený, v rôznych súvzťažnostiach. Že prečo práve Rovás? 

Táto výstava – spolu s predchádzajúcimi výstavami v Rožňave a Košiciach  – dáva odpoveď na otázku, odpovedá tým, ktorí nechcú porozumieť.