ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

eNRA 2017 v Košiciach

autor: Ágnes Kovács
preklad: Andrea Gablyasz 2018-03-25

 

eNRA 2017 v Košiciach

 

Od 22. marca 2018. do 16. apríla 

MaJel Rovás Centrum, Galéria FiguratiF, Košice, Alžbetína 42

 

 

eNRA – Medzinárodná tvorivá komunita Rovás vstúpila do 5. jubilejného ročníka. Skupina bola založená v roku 2012 združením Rovás so sídlom v Košiciach, ktoré existuje už 24 rokov a odvtedy sa v rámci tejto výstavy snažíme prezentovať úrodu z letných tvorivých táborov. Posledný letný  tábor už bol ôsmy v poradí, a rovnako ako i v predchádzajúcich rokoch, sa konal na troch miestach počas troch týždňov, prerušených 1-2 týždňovými prestávkami. Tieto tábory sú základným pilierom Rovása a preto sa ich snažíme zorganizovať za každých okolností, na troch miestach, v Sedmohradsku, v Maďarsku a u nás doma. Aj vtedy, ak sú naše možnosti skromnejšie.  

 

Zrod eNRA podnietila skupina, ktorá z roka na rok, každé leto – vlani to už bolo po ôsmy krát – sa schádzala vo výtvarných táboroch, spoločne tvorili, zhovárali sa, vymieňajú si názory, myšlienky a hlásia sa jeden k druhému. K tejto tvorivej komunite sa môžete pridať na rôznych miestach konania táborov, v Sedmohradsku, Maďarsku a u nás. Stále sme pozývali ďalších umelcov a takto postupne sa vytvorila umelecká komunita, ktorá je síce medzinárodná, ale zväčša predsa maďarská, eNRA. Členovia eNRA každý rok prichádzajú rôznymi dielami, ktoré sa líšia v štýle, technike i tematike – a ich výstavy napriek tomu vytvárajú súlad, pretože spoločným menovateľom je v nich rovnaká vlnová dĺžka a potreba spolupatričnosti. 

Pre eNRA už máme charakteristiku, ktorú už možno považovať za definíciu, spomíname ju vždy. Znie takto: eNRA uprednostňuje slobodné umenie a nezávislú kreativitu, ktorú nesmú ovplyvniť práve moderné trendy alebo nedostatok odbornosti. Pod slobodným umením rozumieme  ničím nespútanú, nezávislú kreativitu, ktorá sa neskrýva za pojem „súčasné umenie”, a nevyhovára sa na subjektivizmus. 

Výstava, ktorú tu dnes uvidíte z dôvodu menších priestorov predstavuje iba menší úryvok z našich prác, väčšina diel zostala v Rožňave, v Galérii Baníckeho múzea na hlavnom námestí. Na rožňavskú výstavu Vás upozorňujem aj preto, lebo tá poskytla možnosť samostatnej výstavy 8 umelcov. Štyria z nich sú lauerátmi Munkácsyho ceny a jeden laureát Kossuthovej ceny, ktorí aj týmto spôsobom – spoločnou prezentáciou – vyjadrili podporu nášmu Rovásu. Hovoríme o akademickom maliarovi Józsefovi Szurcsíkovi, akademickom maliarovi Mártonovi Barabásovi, umeleckom sochárovi Attilom Dienesovi, umeleckom sochárovi Tamásovi Gálovi a grafikovi Istvánovi Oroszovi. 

Tento materiál bol vystavený tiež v Rožňave a teraz ho prinášame aj košickej verejnosti. 

 

Sú to diela týchto autorov: 

Lóránt Ágoston umelecký maliar zo Szegedu, Márton Barabás, umelecký maliar, laureát Munkácsyho ceny z  Budapešti, Barnabás Bódis umelecký maliar z Budapešti, József Borsó Borisza umelecký maliar z Košíc, Andrea Boroszlói, umelecký grafička z Budapešti, Attila Dienes, umelecký sochár, laureaát Munkácsyho ceny a Kinga Dienes, umelecká kožiarka z Magyarpolánya, Dóra Gráf grafička z Budapešti, Vica Juhász grafička z Egera, László Kiss  umelecký grafik z Encsa, Maya Kiss, umelecká maliarka z Gabčíkova, András Koreň umelecký fotograf z Košíc, László Nemes, umelecký maliar zo Zalaegerszegu, Szilvia Ponyiczki umelecká maliarka z Londýna, Ottó Szabó, umelecký maliar z Košíc, Mátyás Zagiba maliar z Jovíc, Zoltán Zeman grafik z Egera,

 

Výstavu sme nazvali Prečo. S bodkou. Za týmto opytovacím zámenom je teda nie otáznik, ale bodka.  

A že čo naznačuje? Naznačuje to, že Rovás bol už viackrát spochybnený, v rôznych súvzťažnostiach. Že prečo práve Rovás? 

Táto výstava – spolu s výstavou v Rožňave – dáva odpoveď na otázku, odpovedá tým, ktorí nechcú porozumieť.