ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

eNRA 2017

autor: Ágnes Kovács
preklad: Andrea Gablyasz 2018-01-30

 

eNRA 2017

 

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Nám. Baníkov 25

30. január 2018 – 26. marec 2018 

 

Výstava eNRA vstupuje do svojho jubilejného 5. ročníka.  Táto medzinárodná tvorivá komunita umelcov bola založená združením Rovás v roku 2012 a odvtedy sa snaží v každom roku predviesť úrodu letných tvorivých táborov. Priestory nám k tomu poskytlo Banícke múzeum v Rožňave, za čo sme opäť vďační.  

Zrod eNRA podnietila skupina, ktorá z roka na rok, každé leto – vlani to už bolo po ôsmy krát – sa schádzala vo výtvarných táboroch, spoločne tvorili, zhovárali sa, vymieňajú si názory, myšlienky a hlásia sa jeden k druhému. K tejto tvorivej komunite sa môžete pridať na rôznych miestach konania táborov, v Sedmohradsku, Maďarsku a u nás. Stále sme pozývali ďalších umelcov a takto postupne sa vytvorila umelecká komunita, ktorá je síce medzinárodná, ale zväčša predsa maďarská, eNRA. Členovia eNRA každý rok prichádzajú rôznymi dielami, ktoré sa líšia v štýle, technike i tematike – a ich výstavy napriek tomu vytvárajú súlad, pretože spoločným menovateľom je v nich rovnaká vlnová dĺžka a potreba spolupatričnosti. 

Tieto tábory sú základným pilierom Rovása a preto sa ich snažíme zorganizovať za každých okolnmostí, na troch miestach, v Sedmohradsku, v Tihanyi a u nás doma. Aj vtedy, ak sú naše možnosti skromnejšie.  

 

Pre eNRA už máme charakteristiku, ktorú už možno považovať za definíciu, spomíname ju vždy. Znie takto: eNRA uprednostňuje slobodné umenie a nezávislú kreativitu, ktorú nesmú ovplyvniť práve moderné trendy alebo nedostatok odbornosti. Pod slobodným umením rozumieme  ničím nespútanú, nezávislú kreativitu, ktorá sa neskrýva za pojem „súčasné umenie”, a nevyhovára sa na subjektivizmus. 

 

Naša tohtoročná výstava nie je každodenná. Jednak by sa dala nazvať megavýstavou, pretože nám patrí celá budova galérie, na tomto mieste sa koná výstava 21 umelcov, spomedzi ktorých sa 8 predstavujú so samostatnou výstavou. Výnimočnosť tejto výstavy však tkvie aj v tom, že so spoločnou prezentáciou súhlasili štyria laureáti Munkácsyho ceny a  jeden laureát Kossuthovej ceny, čim vyjadrujú združeniu Rovás svoju podporu. Dovoľte mi aj osobne predstaviť umelcov, ktorí sú tu medzi nami - 

 

Barabás Márton, umelecký maliar, laureát Munkácsyho ceny z  Budapešti, József Borisza umelecký maliar z Košíc, Dóra Gráf grafička z Budapešti, Vica Juhász grafička z Egera, András Koren umelecký fotograf z Košíc, István Orosz, umelecký grafik, laureát  Kossuthovej ceny z Budapešti, Andrea Orosz, umelecký grafička z Budapešti, Ottó Szabó, umelecký maliar z Košíc, Zoltán Zeman grafik z Egera,

 

ako aj tých, ktorí tu nie sú fyzicky, ale skrz svojich diel: Lóránt Ágoston umelecký maliar zo Szegedu, Barnabás Bódis umelecký maliar z Budapešti, Attila Dienes, umelecký sochár, laureaát Munkácsyho ceny a Kinga Dienes, umelecká kožiarka z Magyarpolánya, Tamás Gaál, umelecký sochár, laureát Munkácsyho ceny z Budapešti, György Katona, umelecký maliar z Pápy, László Kiss  umelecký grafik z Encsa, Maya Kiss, umelecká maliarka z Gabčíkova, László Nemes, umelecký maliar zo Zalaegerszegu, Szilvia Ponyiczki umelecká maliarka z Londýna, József Szurcsik, umelecký maliar, laureát Munkácsyho ceny z Budapešti,  Viktória Mucza, umelecký maliar z Etyeka. 

 

Výstavu sme nazvali Prečo. S bodkou. Za týmto opytovacím zámenom je teda nie otáznik, ale bodka.  

A že čo naznačuje? Naznačuje to, že Rovás bol už viackrát spochybnený, v rôznych súvzťažnostiach. Že prečo práve Rovás? 

Táto výstava dáva odpoveď na otázku, odpovedá tým, ktorí nechcú porozumieť.