ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

eNRA v Rožňave

autor: Kovács Ágnes
preklad: Ladislav Gergely 2016-12-04

 

eNRA v Rožňave

 

Už štvrtý krát vystavuje eNRA v Baníckom múzeu v Rožňave. Výstavy sa zúčastní 28 umelcov takmer s 70-timi tvorbami. Môžete ich vidieť do 26. januára 2017.

 

Text otvorenia výstavy:

 

Ctené dámy, vážený páni, milí hostia!

 

Znovu tu stojíme, v Galérií Baníckeho múzea v Rožňave, aby sme Vám predstavili tohtoročné výtvarno-umelecké tvorby nášho letného tábora eNRA. 

Jedným z najdôležitejších pilierov Rovásu sú letné tábory, ktoré už 7 rok organizujeme na troch miestach: v Sedmohradsku, v domácom prostredí a v Maďarsku. Pričom po každom takom letnom tábore sa usilujeme o to, aby sme novovzniknuté diela vystavili na vhodných miestach. Jedno také hodné miesto je aj Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, a sme veľmi vďačný vedeniu múzea, takisto zamestnancom, že sa tu táto vernisáž môže zrealizovať. S múzeom spolupracujeme už od roku 2013, čiže výmenou toho, že tu môžeme každoročne vystaviť, aj my ponúkame priestor na predstavenie mimoriadnych múzejných expozícií u nás v Košiciach.

 

Čo odôvodnilo v roku 2012 vznik eNRY, čiže Medzinárodnej tvorivej skupiny Rovásu? Každý rok väčšinou tí istí tvorcovia sa zaujímajú o naše tábory a takto sa teda vytvárajú úzke priateľstvá. Tento nárok na spolupatričnosť oprávnil vznik táborov eNRA. 

Na eNRU už máme jednu definíciu, čo pri každej príležitosti spomenieme. To znie nasledovne: 

eNRA preferuje voľné umenie a nezávislú kreativitu, čo nemôžu ovplyvniť aktuálne trendy, ani absencia odborných vedomostí. Za slovom voľné umenie chápeme ničím neobmedzenú nezávislú kreativitu, čo sa neskryje za pojmom „súčasného umenia” a nehľadá si alibi v suvjektimizme. 

 

Cieľom každého zúčastňujúceho umelca na naších tvorivých táboroch je vytvoriť diela na jednu samostatnú výstavu. Spolu tvoríme a tak sa aj nechcene navzájom ovplyvňujeme. K tejto tvorivej skupine sa môžu umelci pripojiť na jednotlivých miestach. K tomu sme vyzývali a vyzývame ďaľších a ďaľších umelcov, tým spôsobom vznikol jeden medzinarodný, no predsa väčšinou maďarský kolektív tvorcov, čiže eNRA.    

 

Na tohtoročnej expozícií môžete vidieť tvorbu až dvoch umelcov vyznamenaných cenou Munkácsyho, a to diela umeleckého sochára Attilu Dienesa a akademického maliara Mártona Barabása. Vystavuje tu 28 umelcov zo Sedmohradska, Slovenska, Maďarska a zo Srbska, všetci sú silné osobnosti a rozhodní talenti. Je to výstava takých umelcov, pre ktorých je odborná vedomosť takisto dôležitá, ako umelecká hodnota. Tento dualizmus je jednou silnou stránkou eNRY.

 

Častokrát sa nás ľudia nechápavo spýtajú, prečo to všetko robíme v Rovási dobrovoľne, vo voľnom čase, spoliehajúc sa iba na jednotlivé granty? Preto, aby sme sa prostredníctvom našej rozmanitej činnosti zapojili do kultúrneho života na Slovensku i v Maďarsku, aby sme prispeli ku kvalitatívnemu prehodnoteniu výtvarného umenia a aby sme zblížili predstaviteľov súčasného umenia so sympatizantmi. Tiež aj z toho dôvodu, lebo vieme, že treba patriť niekde a spolu môžeme byť silní. 

 

Ctené dámy, vážení páni! Týmto otváram výstavu, prajem každému povznášajúci umelecký zážitok.

/Ágnes Kovács, kurátor výstavy/

 

Súvisiace články:

www.facebook.com/BanickeMuzeumVRoznave/posts/1208392655918205

majgemer.sk/gemer/kultura/nova-vystava-akademie-rovas-z-kosic-v-roznave-pod-nazvom-enra-2016

roznava.dnes24.sk/unikatna-vystava-v-roznavskej-galeii-28-umelcov-na-jednom-mieste-257042