ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Ženy v konfuciánskom poňatí sveta (4. časť)

autor: Csobády Beáta 2015-08-12

 

Ženy v konfuciánskom poňatí sveta (4. časť)
      V konfuciánskej spoločnosti ženy mali dve najdôležitejšie úlohy, a to úlohu manželky a úlohu matky. Popritom mali zároveň aj ďalšie úlohy.
 
      Žena ako principát. Celá čínska filozofia je charakterizovaná teóriou yin-yang, ktorá vďaka Dong Zhongshu (2. st. pred Kr.) sa stala súčasťou úradného konfucionizmu. Yang je pozitívny, mužský, aktívny, kým yin je negatívny, ženský, pasívny principát. Tento dualizmus bol občas zdrojom nedorozumení, pretože yang považovali za dobro a yin považovali za zlo. Tento pohľad je však zlý: yin a yang sú bez seba neutrálnym, ani zlým, ani dobrým. Zlo je vtedy, keď ich dvoch rozdelíme, pretože tým vzniká disharmónia, chaos, zvlášť sú tieto dva pricipáty neschopné fungovať. Takže musíme sa snažiť zlúčiť yin a yang, pretože len spolu tvoria jeden celok a vedú k harmónii. Tento pohľad sa nám odzrkadľuje v tej skutočnosti, že pre číňanov manželstvo je prirodzený stav a život bez partnera je negatívne a treba sa mu vyvarovať. Vo vývoji tohoto zmýšľania dôležitú úlohu zohrávali aj biologické faktory, pretože samostatne ani žena ani muž nie sú schopní dosiahnuť jednu z najdôležitejších zmyslov života, teda zachovať rodinu.
 
      Žena ako škodlivý tvor. Ani v čínskej filozófii nemôže chýbať myšlienka, podľa ktorého je žena  nebezpečné a škodlivé stvorenie, ktoré je nutné držať pod kontrolou. Čínski muži podozrievavo sledovali, ak žena sa snažila vystúpiť spod konfuciánskych úloh a zosamostatniť sa. Toto pravdepodobne pôsobila frustrácia, podľa ktorého muž je bez ženy neschopný vykonať svoju základnú povinnosť, a to splodiť mužského potomka. Ambiciózna žena bola anomália, stelesnenie chaosu pretože žena, ktorá chcela len sexuálne dobrodružstvá alebo túžila po nadvláde, prevráti poriadok sveta.
 
      Konfuciánske pramene poukazujú na množstvo cisárovné, ktoré túžili po moci, a tie ženy, ktorým sa to podarilo (napr. Wu Zetian z doby Tang, 7-8. st.) boli vždy opovrhované bez ohľadu na to, aký historický význam zanechali po sebe. Mítus ženy, ktorá túži po moci, svojho manžela alebo milenca sa snaží ovládať môžeme sledovať aj do súčasnosti, napríklad v prípade prezidenta Mao Zedong, ktorý pravdepodobne preto je ctený aj do dnešných čias, lebo sa mu podarilo dosiahnuť, aby jeho priamy nasledovníci uverili, že za hriechy kultúrnej revolúcie nebol zodpovedný Mao, ale jeho manželka Jiang Quing.
 
      Ako sme videli, konfuciánsky pohľad na svet bol pôvodne založený na hierarchii, v ktorom každý mal svoje postavenie. Toto sa vzťahovalo aj na ženy. Konfuciánska škola vypracovala tie úlohy, ktoré museli ženy spĺňať, a to úlohu manželky a úlohu matky, ktoré sa stali jedinými poslaniami ženy. Toto znamenalo pre ženy úplnú podriadenosť voči manželovi alebo rodičom manžela, ale taktiež vplyvom konfuciánskych noriem mohli žiadať od svojich detí úplnú oddannosť a opateru až do krajností. Na toto poukazuje aj 49-ty článok čínskej ústavy, podľa ktorého dospelí potomkovia sú povinní starať sa o svojich rodičov.
 
      Ako vyplýva z histórie, niektorým ženám sa podarilo vyhnúť  konfuciánskym základom, ale tie konfuciánska tradícia hlboko pohŕda. Čínske ženské povedomie sa začalo dvíhať len za posledné desaťročia. Po prevzatí moci komunistami v roku 1949 vláda začala s emancipačnou politikou, na ktorú boli tlačení zhora, a ktorej výsledky začíname už aj sledovať. V dnešnej Číne, hlavne následkom trhového hospodárstva, postavenie mestských žien sa veľmi nelíši od svojich západných kolegýň. Na zaostalejšom vidieku ale pravdepodobne na uvoľňovanie týchto konfuciánskych mravov treba počkať zopár desaťročí. Pre čínske tradície je charakteristické, že ženská rovnoprávnosť je výdobytkom moci a nie je považovaná za základné ľudské právo.
 
Súvisiace články: 

https://www.rovart.com/sk/eny-v-konfucianskom-poati-sveta-1-as_285

https://www.rovart.com/sk/eny-v-konfucianskom-poati-sveta-2-as_287

https://www.rovart.com/sk/eny-v-konfucianskom-poati-sveta-3-as_291