ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Értjük egymást / Rozumieme si

autor: Kovács Ágnes
preklad: Ladislav Gergely 2015-02-11

 

Értjük egymást / Rozumieme si

 

     Vystavené diela sú venované rodičom, učiteľom aj deťom, pričom pri nesporných výtvarno-umeleckých hodnotách nosia v sebe aj znaky knižného umenia, knižnej ilustrácie a pedagogiky. Do toho posledného pojmu sa teraz pokúsime zachytiť.

 

     My, Maďari žijúci na Slovensku, v posledných mesiacoch sme si všimli náklonnosť ministerstva školstva uznať, že pre nás je slovenský jazyk takým cudzím jazykom, ako pre Slovákov angličtina alebo nemčina. Ale veď je to normálne! Môže znieť okamžitá reakcia. Pre triezvo zmýšľajúcich áno, ale nie pre ministerstvo, ktoré pre nás doteraz tvrdilo, že slovenský jazyk je pre Maďarov druhým materinským jazykom. Však z toho máme iba jeden, podobne ako aj matku má človek iba jednu.

Keby Slováci vedeli, z akých učebníc sú nútené maďarské deti sa učiť slovenský jazyk, z ktorých väčšina v prvom ročníku ešte ani slovo nevie po slovensky. Nech sa niekto pokúsi podobným spôsobom osvojiť si napríklad fínsky jazyk, alebo turečtinu. 

Takže kvôli tomu sa nenaučia maďarské deti poriadne po slovensky. To je odpoveď pre tých, ktorí si túto platonickú otázku už určite niekoľko krát pre seba položili. 

 

     Tento, na prvý pohľad nesúvisiaci objav má svoje opodstatnenie, pokúsi sa totiž vysvetliť snahy Evky Tkáčikovej. Ona na niečo prišla na našich letných táboroch združenia Rovás.

     Od nej sú nasledujúce myšlienky:

„Môj nápad vytvoriť texty a ilustrácie do dvojjazyčnej knižky, venovanej maďarsky hovoriacim deťom žijúcim na Slovensku vznikol z potreby vytvoriť riešenie pre zložitú situáciu, s ktorou sa deti, ktoré neovládajú slovenský jazyk stretávajú. Cieľom tejto knižky s názvom „Értjük egymást / Rozumieme si“  je hravou formou zmierniť stres a napätie z jazykových bariér.“

 

     Potom pokračuje takto:

„Ja sama pochádzam zo Žiliny, kde som sa s maďarským jazykom nemala možnosť stretávať. Odkedy však žijem v Košiciach, v tomto „multikultúrnom“ meste sa s maďarčinou stretávam bežne. Maďarský jazyk je súčasťou histórie tohto mesta. V Košiciach žije aj pár mojich starých, pôvodom maďarských priateľov, a práve tu som mala možnosť nadviazať spoluprácu so združením Rovás. Na art-campoch tohto združenia v Aita Medie v Rumunsku a v Tihanyi v Maďarsku, som sa rozhodla vytvoriť niečo, čo by naše jazykové bariéry aspoň čiastočne prelomilo. Z môjho pohľadu znie maďarský jazyk veľmi komplikovane, a tak isto nezrozumiteľne musí malé, maďarsky hovoriace dieťa vnímať jazyk slovenský. Bez jazykových znalostí sa aj dospelí cítia miestami ako deti. Mnohí prežívajú vnútorný stres pri predstave, že majú komunikovať v cudzom jazyku.“

 

     Výstava prezentuje hlavne pripravovanú knižku pre deti, texty a ilustrácie vytvorené počas art-campov v Aita Medie v Rumunsku a v Tihanyi pri Balatone v Maďarsku. 

 

     Evka okrem vlastnej výtvarnej tvorby sa v minulosti venovala galérijnej pedagogike (vo Východoslovenskej Galérii v Košiciach a Štátnej Galérii v Prešove) a v rámci workshopov pre deti sa často venovala arteterapii. V týchto aktivitách vidí zmysel. 

 

     Knižka pre deti „Értjük egymást / Rozumieme si“ je plná obrázkov, zvieratiek a veselých úloh pre deti, ktoré majú do knižky dokresľovať. Cieľom je viesť deti k pozitívnemu mysleniu, spoločne nájsť, aby si Maďari a Slováci spoločne našli tie spoločné body, ktoré uvedené dva národy spájajú a aby vytvorili niečo, ktoré ich ešte viac zblíži.  

Pri kreslení deti spoznávajú slovíčka, ktoré príbuzne znejú, alebo sa rovnako píšu v maďarskom aj slovenskom jazyku. Knižka, či jej jednotlivé listy by sa dali využívať nielen na worshopoch, ale aj na hodinách výtvarnej výchovy v maďarských škôlkach a školách na Slovensku.

 

     K tomu ešte dodajme: nielen v maďarských školských inštitúciách, ale aj v slovenských. Veď hlavne na národnostne zmiešaných územiach nie je na škodu, keď aj tá väčšina ovláda jazyk menšiny. Aj to môže byť pekným gestom na zblíženie sa dvoch národov.