ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Eugen (Jenő) Krón a doba

autor: Miro Procháka 2017-06-14

 

Eugen (Jenő) Krón a doba

 

1882 –  narodený 1. mája v Sobranciach, kam sa šesťdetná židovská rodina zásobovacieho poddôstojníka c. k. armády presťahovala z Budapešti
1896 –  návrat do Budapešti. Pre zlé materiálne pomery zanecháva školu a vstupuje spolu  s bratom Bélom – neskôr tiež grafikom a kresliarom – do učenia v Rieglerovom litografickom závode. Súčasne navštevuje večerné kurzy kreslenia
1900 –  člen marxistického odborového hnutia
1901 –  prvá prezentácia litografiami na krajinskej výstave v Műcsarnoku
1907 – poslucháč budapeštianskej Vysokej školy výtvarných umení (prof. Viktor Olgyai- Matirko a Tivadar Zemplényi). Prázdninové pobyty v nagybányanskej maliarskej  kolónii (dnes rumunská Baia Mare) pod vedením Istvána Rétiho
1909 – 2. cena v umeleckopriemyselnej súťaži v Budapešti
1910 – štátna cena vo výške 1000 zlatých korún mu umožňuje študijný pobyt v Mníchove, Paríži, Londýne
1911 – riadny člen Národného salónu
1912 – cyklus 10 leptov s námetmi valcovne v Diósgyőri (dnes súčasť Miškovca); knižné ilustrácie a grafické listy na výstavách v Lipsku, Paríži, Londýne a San Franciscu
1914 – prvá svetová vojna – nasadený na frontovú líniu Mukačevo-Stryj
1915 – máj: zajatecký tábor cárskej armády v Taškente
1917 – revolúcia v Rusku
1918 – 28. október: vznik Československej republiky; 11. december: v Košiciach  novovzniknutá Východoslovenská národná rada na čele s prešovským župným  archivárom Viktorom Dvorcsákom vyhlasuje „Východoslovenskú republiku“ pod patronátom Maďarska; 29. december: do Košíc bez boja vstupujú československé vojská
1919 –  21. marec: vznik Maďarskej republiky rád; Krónov návrat zo zajatia do Budapešti,agitačná a organizátorská činnosť pre Maďarskú republiku rád, žení sa; 6. jún: Košice bez boja okupuje maďarská Červená armáda; 12. jún: riadenia mesta sa ujíma direktórium Slovenskej republiky rád; 6. júl: Košice opätovne bez boja obsadzujú československé vojská; pražský právnik a bývalý legionár židosvského pôvodu dr. Josef Polák správcom Východoslovenského múzea; Krón po potlačení komúny v auguste nútený opustiť vlasť, následne v Nemecku ani Rakúsku nemôže dostať povolenie k trvalému  pobytu
1920 – december: cestu za bratom Mihályom do Rumunska (Československo vtedy pričlenením Podkarpatskej Rusi hraničilo s touto krajinou, ktorej zase pripadlo Sedmohradsko) prerušuje v Košiciach, kde v tlačiarni Hermes pôsobí ako remeselný litograf jeho bratanec László; zoznámenie s riaditeľom Štátneho východoslovenského múzea dr. Josefom Polákom na výstave kolegu z nagybánskej kolónie Elemíra Halásza-Hradila prináša povolenie k prechodnému pobytu
1921 –  účasť na prehliadke rusínskych výtvarníkov v Košiciach; 1. marec: vychádza cyklus 12 litografií „Zo starých Košíc“; 3. máj: otvorenie Krónovej súkromnej umelecko-priemyselnej školy v miestnostiach prvého a jediného štátneho múzea v Československu; september: prijatie za člena Syndikátu československých umelcov; 31. júl: prvá výstava žiakov školy; narodenie syna, ktorý po pár mesiacoch umiera
1922 – apríl: spoločná výstava s Benediktom Bajom, kde predstavil 70 kresieb ceruzou, tušom a medirytín; jún-júl: druhá výstava žiakov školy; vznik cyklu 6 symbolických litografií s námetom idylického, neskazeného ľudstva „Život (Človek)“
1923 – narodenie dcéry; spoločná výstava so žiakom Ľudovítom Feldom, kde zaujal aktmi
1924 – účasť na výstave v Zürichu; máj: tretia výstava žiakov 
1924-26 – séria kresieb východoslovenských pamiatok a slovenských hradov
1925 – KSČ v parlamentných voľbách druhá najsilnejšia v ČSR; vznik cyklu „Tvorivý duch“;  december: spoločná výstava so žiakom Júliusom Jakobym, Konštantínom Bauerom a Ľudovítom Čordákom v novootvorenom Salóne Rembrandt na Mlynskej ulici; súborná výstava v Budapešti
1926 –  účasť na maďarskom Národnom salóne
1926-27 – začiatok cyklu leptov „Eros“
1927 –  študijná cesta po Juhoslávii a zároveň návšteva brata Bélu, pôsobiaceho v Miláne; vznik cyklu 10 litografií „Muž slnka“; september: štvrtá výstava žiakov
1928 – zostrené stíhanie politicky nespoľahlivých osôb ho nútia opustiť Košice, vycestovať za bratom do Talianska mu finančne umožnilo košické vedenie organizácie KSČ; trvalé existenčné ťažkosti
1934 –  múzeum v Janove zakupuje rad talianskych grafických vedút; pokračovanie v cykle „Eros“, súbor medirytín „Pravé vzkriesenie“
1936 –  samovražda plynom manželky, ktorá so sebou stiahla aj 13-ročnú dcéru; účasť 3 grafickými listami na Bienále v Benátkach; dve súborné výstavy v Miláne, rímske múzeum Palazzo Corsini kupuje 4 litografie, florentská obrazáreň Uffizi medirytinu „Sacra famiglia“ a milánske Civico 15 grafík, medzi nimi cyklus „Eros“
1938 – sobáš s bývalou členkou užhorodského divadla v milánskej emigrácii Máriou Feldmanovou; fáma o jeho úmrtí, preto v apríli Štátne východoslovenské  múzeum usporadúva v Košiciach jeho posmrtnú výstavu spolu s obrazmi Marty Rožánkovej-Drábkovej; júl: prešovské kresby pamiatok a vedút na výstave šarišských umelcov v  Prešove; opäť  aktuálna myšlienka znovuotvorenia školy v Košiciach; 30. september: mníchovský diktát;  2. november: viedenská arbitráž – Košice pripadajú Maďarsku, Polákov odchod do Prahy
1939 –  internovaný v koncentračnom tábore v Kalábrii, neskôr v severnom Taliansku
1942 –  dr. Polák kurátorom zamýšľaného Múzea vyhynutej rasy v Prahe
1943 –  9. júl: vylodenie Spojencov na Sicílii; september: útek z tábora, skrýva sa na predmestí Milána; plagáty, letáky a propagácia pre ilegálne hnutie
1944 –  člen obnovenej Komunistickej strany Talianska; august: dr. Polák zatknutý gestapom za odbojovú činnosť
1945 – 19. január: oslobodené Košice; Polákova stopa mizne v Osvienčime; 25. apríl: oslobodenie Milána; Krón až do návratu zamestnaný na ústave pre taliansko- maďarské styky v Taliansku
1948 –  pokus o nadviazanie na košické tvorivé úsilia o spodobenie univerzálneho, očisteného ľudstva, vzišlého tentoraz z rumovísk 2. svetovej vojny cyklom „Nový  človek“ 
1956 – návrat do Maďarska, usadzuje sa v Budapešti; odozva na maďarské udalosti – súbor 16  leptov „Revolúcia“
1957 –  súborná výstava životného diela v budapeštianskom Dome umeleckých zväzov
1958 – návšteva Košíc pri príležitosti výstavy jeho kresieb a grafiky v Krajskej galérii, neskôr prenesenej do Prešova; cyklus „Na prahu atómového veku“
1962 – trilógia „Hymna na nastávajúci atómový vek“
1963 –  jediná samostatná bratislavská výstava v Grafickom kabinete Slovenskej národnej  galérie; výstava v budapeštianskom Derkovits Terem
1964 –  výstava „Eugen Krón a jeho škola“ vo Východoslovenskej galérii, kam však kurátori
           Eugen Sabol a Viera Kejlová okrem žiakov zahrnuli celý okruh umelcov tvoriacich za Polákovho  pôsobenia
1971 –  odhalenie pamätnej tabule prvej výtvarnej školy Eugena Króna na budove Východoslovenského múzea od akad. sochára Arpáda Račka
1972 –  maďarská vláda mu pri príležitosti 90. narodenín udeľuje zlatý stupeň Radu práce;  výstava v budapeštianskej Národnej galérii
1974 –  7. januára umiera v Gödöllő (Budapešť)
1977 –  výstava vo Východoslovenskej galérii (kurátorka Gabriela Haščáková)
1984 – výstava vo Východoslovenskej galérii (kurátorka Eva Balážová)
1999 – súborná výstava vo Východoslovenskej galérii (kurátorka Helena Němcová)
2008 –  výstava neznámych diel zo zbierky košickej Centrum Gallery vo Východoslovenskej galérii (kurátor Ľubomír Podušel)
2012 –  výstava „Košické roky (Krón a jeho škola)“ vo Východoslovenskej galérii a Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (kurátori Helena Němcová a Miro  Procházka)
2015 – súborná  výstava „Apoštol: Eugen Krón a Košice“ v Slovenskom národnom múzeu, prvá v  Bratislave po 52 rokoch (komisár Miro Procházka)
2017 – výstava „Od symbolizmu ku konštruktivizmu (Eugen Krón a plagát)“ v Galérii Rovás (komisár Miro Procházka)