ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Fenomén odpadu

autor: VPU deco Bratislava a.s 2012-06-21

 

Fenomén odpadu

FENOMÉN ODPADU

 

Luník IX

 

VPU deco Bratislava a.s.:
Zuzana Hutarova, Katarina Jagrova

 

Ako priniesť život do odstrihnutej zóny mesta za spoluangažovania sa komunity a podnietiť okamžité ovplyvnenie životov ľudí žijúcich v Košiciach? Čo je skutočne realizovateľný drobný počin zmeny, ktorý zapriahne potenciál tu žijúceho etnika a môže začať zajtra? Je možné skĺbiť epicentrum rozpadu Luníka IX, odpudzujúceho výzorom, neporiadkom, špinou a arómou s fenoménom odpadu, zdrojom inšpirácií mnohých umelcov? Nespochybniteľným faktom je, že komplexná problematika Luníka IX nie je ľahko riešiteľná, má mnoho spektier. Nie je strategickým problémom len z pohľadu mesta Košíc, zaujímajú sa o ňu i kompetentné európske orgány. Je žiaduce, aby bola neustále diskutovaná a prehodnocovaná. Hovoríme o dvoch diametrálne rozdielnych svetoch. O rozvinutej urbánnej štruktúre historického centra Košíc, o hospodárskej a kultúrnej aglomerácii, ktorá sústreďuje rôznorodé národnostné a etnické vrstvy obyvateľstva s vysokou vzdelanostnou úrovňou v protiklade so štvrťou tvorenou silne jednotným rómskym etnikom s nízkou vzdelanostnou úrovňou, nezamestnaným, vo finančnej biede, kde hrozba kriminality a provizória presahuje medze únosnosti. Zámerom návrhu nie je podať totálne riešenie ďalekosiahlej problematiky, ale ponúknuť prostredie, kde je možná čiastočná interakcia ako spôsob komunikácie, prepojenia kultúr s rozdielnym jazykom. Opakovaná snaha prepojiť tieto dve odlišné kultúry môže viesť k úspešnému nastaveniu „INTERFACE“, medzi sociálne slabými a prosperujúcimi vrstvami obyvateľstva. Vo vízii ide o optimalizáciu prostredia, aby si zachovalo svoju identitu, ale zároveň sa vytvoril priestor, ktorý by sa stal akceptovateľným širším poľom užívateľov, podporila sa kreativita a inovatívnosť. Opätovne vniesla odkazy do kultivovaného prostredia na hrozby okolo nás, aby sa podnietil intenzívny rozhovor. Cieľom je pripomenúť, že netreba meniť veci radikálne, často je pozitívnejšie zachovať ich, zachovať ich stopu a nadniesť len vrstvu, vytvoriť počiatočný počin. V návrhu sa využíva zelené umenie, materiálovo vychádzajúce z prírody (slamené stohy, vŕbové prúty, ľadové kryhy), ktoré pretvára charakteristiku lokality Luníka IX a v kontraste umenie odpadu, ktoré zanecháva odkaz na túto lokalitu v historickom centre Košíc.

 

ZELENÝ BALKONYT

 

„Panelákové“ sídlisko

 

Pavol Meszaros

 

Myslím, že slovenské sídliská majú prevažne nedostatok kvalitnej mestskej zelene a ľudia sa vyhovárajú na verejnú správu, že im to nezabezpečuje. Napadlo mi ukázať možnosť, ako si individuálne spríjemniť prostredie na sídlisku, čo môže urobiť každýobyvateľ samostatne, ale v lepšom prípade pripraviť organizované „balkónovanie“. Tento nápad nepovažujem za výnimočnýani originálny, keďže rastliny sa na výškových budovách vyskytujú čoraz častejšie a veľmi spríjemňujú ich vzhľad a navyše klímu v interiéri. Princíp spočíva v umiestnení ťahavých alebo kríkových rastlín s nízkou náročnosťou na vlahu a vysokou odolnosťou proti mrazu a vandalizmu do „truhlíkov“ pred lodžiu ktoréhokoľvek bytu. Byty sa zlučujú po jednotlivých vchodoch, a preto predpokladám, že by mohli združenia začať iniciatívu a spoločne inštalovať externé „truhlíky“ pre rastliny aj so zavlažovaním z dažďovej vody…

 

IDENTITA

 

sídlisko Dargovských hrdinov

 

študent FA ČVUT, Praha:
Juraj Biroš

 

Na slovenských sídliskách dochádzalo v posledných rokoch k masívnemu zatepľovaniu panelových domov bez jednotnej výtvarnej koncepcie. Betónovú šeď nahradil opačnýextrém – prehnaná farebnosť vedúca ku gýču. Mnohým z takzvaných „doskových“ panelových domov pritom akoby chýbali 2 fasády (bez okien). To vnímam ako príležitosť pre pouličné umenie, kde dom je formát pre umelca. Jednotlivé domy a sídliská môžu nadobudnúť identitu, čo je vec, ktorá im najviac chýba.

 

ZELENÁ GARÁŽ

 

Nešporova ulica

 

Architektonické štúdio Atrium:
Matúš Gomolčák, Dušan Burák

 

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku v blízkosti rušnej križovatky snp a Toryskej ulice. Projekt sa snaží riešiť neutešenú situáciu s parkovaním v danej lokalite. Existujúci systém garážového a voľného parkovania nahrádza parkovacím domom so zelenou strechou, ktorá plynulo prechádza do parku, takže vytvára zelenú oázu namiesto asfaltovej plochy parkoviska.

 


Mestské zásahy Košice 2011, Dive Buki, 2011