ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Grafiky všeobecných výstražných značiek

autor: Szilvia Ponyiczki
preklad: Gábor Szaniszló 2015-05-24

 

Grafiky všeobecných výstražných značiek

      Vzhľad výstražných značiek je pre nás natoľko prirodzený, že ani neuvažujeme o tom, v akej miere ovplyvňujú nás a naše okolie, ako vplývajú na našu bezpečnosť, orientáciu a akým prieskumom a plánovaním predchádzalo, pokiaľ sa vyformovali. 

 
      Začiatkom 20. storočia  aj v rámci jednej krajiny sa výstražné značky od seba líšili buď rozmerovo alebo použitými farbami. V 60-tych rokoch v Anglicku v dôsledku znižovania cien vozidiel a teda zvyšovaním počtu havárií sa začali zavádzať jednotné symboly a typy písma na značkách. Ich návrhármi boli Jock Kinnier a jeho asistentka Margaret Calvert, najkvalifikovanejší a najuznávanejší grafici doby. Nimi vytvorené symboly, typy písma a farby sú dodnes podkladom pri navrhovaní nových značiek. Keďže v tých časoch bolo britské impérium na vrchole svojej existencie a jej rozloha zahŕňala takmer štvrtinu rozlohy pevniny, ich design vo veľkej miere ovplyvnil vzhľad značiek aj v ostatných krajinách.
 
      Hlavným zámerom návrhárov bola  čitateľnosť, jasnosť, jednoduchý grafický vzhľad a vnímanie podstaty. Preskúmali a analyzovali cestné značky viacerých európskych krajín. Použili európsky protokol (trojuholníkový=výstraha, kruhový=príkaz, hranatý=informácia). Dôležité bolo, aby značky boli ľahko zrozumiteľné a jednoznačné. 
 
      V Európe okrem Írska, značky, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo na zver a zvieratá sú vyznačené na trojuholníku s červeným okrajom, ktorej spodná strana je vodorovná, vnútorné pole je biele alebo žlté. V Írsku a v ostatnej časti sveta sa najčastejšie používa zobrazenie v trojuholníku obrátenom špicom k zemi. 
 
      Na našich cestách na zobrazenie nebezpečenstva výskytu domácich zvierat sa používa obrázok kravy a na upozornenie divej zveri obrázok jeleňa. V ostatných končinách sveta, najmä v Austrálii sa môžeme stretnúť so širokou škálou zobrazenia nebezpečenstva stretnutia s divou zverou.
 
      Kým sa u nás  nepočudujeme  poskakujúcim jeleňom na dopravných značkách, zatiaľ v zahraničí sa môžeme stretnúť s vyslovenými lahôdkami. Zobrazenia nám môžu podať taký nepoznaný zážitok akoby sme boli malé deti prvýkrát na návšteve zoologickej záhrady a skutočné prekvapenie nastane vtedy, ak sa aj tie stvorenia objavia.