ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

György Katona

autor: Zsuzsa Veress
preklad: Zsuzsanna Kozsár 2013-04-18

 

György Katona

 

Maďarský výtvarník György Katona mal v apríli 2013 výstavu svojich diel v Gymnáziu Andrása Dugonicsa v Segedíne. Umelec po päťdesiatke má za sebou už tridsaťročnú tvorbu, je zrelým, vyspelým autorom. V poslednom čase je jeho pozornosť upriamená na pojem oceán – teda vyplávanie do sveta. Hľadá odpoveď na otázku, čo znamená súčasné umenie, čo je považované za moderné, čo je v našej dobe vítané z hľadiska vizuality.

 

Katona nevytvára videoinštalácie alebo ready-made diela, sú mu cudzie aj gestá avantgardy, postavantgardy a postmoderny.  Nie je akčným umelcom, nie je bulvárnym hrdinom škandálov. “Snáď je to konzervatívny umelec?” – kladie si otázku Zsuzsa Veress na vernisáži. Z istého hľadiska áno – konzervuje, zachováva čosi z večných hodnôt.  

 

Na plagátoch a pozvánkach sa objavovali obrazy s rybami, v príhovore na vernisáži výstavy citovala Zsuzsa Veress báseň Lajosa Áprilyho a Endre Adyho – v oboch dielach je prítomný prameň aj oceán. Začiatok a koniec, teda život a smrť sú prítomné aj v názve pôvodného maďarského príspevku, ktorý odznel na vernisáži výstavy. Zsuzsa Veress sa pohráva s týmito dvoma pojmami a ich slovnými koreňmi. V prípade slova život koreň slova ("él”) ponúka viaceré možnosti pre slovné hry, znamená to okrem života aj pozíciu bytia na čele niečoho a týmito dvoma hláskami sa začína aj výrok Ježiša na kríži: ÉLI, ÉLI, LAMMA SABAKTANI. V prípade koreňa slova smrť („hal“) sú tieto tri hlásky aj slovom označujúcim rybu, ktorá je samozrejme aj symbolom kresťanstva. 
 
Ryba sa objavuje v tvorbe Katonu v mnohorakých podobách, ako útrapy proroka Jonáša aj ako znak na ikone Krista. Ale sú prítomné na obrazoch Györgya Katonu aj ostatné postavy z Biblie: učeníci, zradcovia, bolestné matky a milosrdné sestry… aj tí, ktorí sa na to iba dívajú.
 
Na tejto výstave však vidno aj mnohorakosť autora, ktorý využíva rôzne štýly. Sú tu prítomné jeho postimpresionistické maľby, najmä vyobrazenia kostolov, je tu aj výber z nonfiguratívnej tvorby a z barokových, secesných, expresívnych diel. Kmeňovým materiálom sú však maľby biblické, vytvorené jedinečnou technikou zhúžvania, pokrčenia, ktorá je preňho príznačná. 
 
Oceán a prameň: vyplávanie do sveta a návrat k pôvodnému prameňu, k základným prvkom maliarstva – ako to zobrazuje vo svojich dielach György Katona.
 
 
V kocke o umelcovi
 
György Katona sa narodil v roku 1960 v Rumunsku, vo Veľkom Varadíne. Maturoval v roku 1979 na Gymnáziu výtvarného umenia v Kluži, v roku 1984 ukončil svoje štúdiá na Vysokej škole výtvarného umenia Iona Andreescua v odbore maliarstvo. V roku 1989 sa presťahoval do Maďarska. Mal nespočetne veľa výstav v maďarských mestách, takisto v Rumunku, Nemecku, na Slovensku a v Holandsku. Niektoré z jeho diel sú zachované v Múzeu Dezső Laczkó vo Veszpréme. Je členom Fondu výtvarníkov Maďarska, Cechu umelcov a Celoštátneho združenia maďarských tvorcov.