ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Hodnotenie roka 2013 v Občianskom združení Rovás

autor: Ágnes Kovács
preklad: Lenke Zeman 2014-01-11

 

Hodnotenie roka 2013 v Občianskom združení Rovás

 

      Rok 2013 v Košiciach  sa niesol v znamení „Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013”. Podnetilo to košické spolky  a takisto aj Rovás  (hoci projekty maďarských združení nepodporovali a takisto ani projekty Rovás) k organizovaniu rôznych podujatí. Tieto museli realizovať  z vlastných zdrojov alebo z iných projektov a aj z oduševnenia a dobrovoľníckou prácou. 

 

     „Máme za sebou viac ako 160 podujatí, všetky rovnako kvalitné, ktoré sme relizovali dobrovoľníckou prácou, z oduševnenia a z angažovanosti” – začal svoju výročnú správu Otto Szabó, predseda združenia Rovás. Patria tu výstavy, besedy okolo okrúhleho stola, predstavenia, prezentácie kníh, medzi ktorými boli také pozoruhodné programy ako tri výstavy s podporou Maďarskej umeleckej akadémie v prítomnosti umelcov ocenených Munkácsyho cenou, Pétera Prutkayho, Pétera Stefanovitsa a Lászlóa Harisa. Pod názvom „Rožňavské leto v Košiciach“ Rovás zabezpečil príležitosť na predstavenie sa Baníckeho múzea v Rožňave. Táto inštitúcia usporiadala tri výstavy s rôznou tematikou v galérii Akadémie Rovás. 

 

     Ustálila sa aj otváracia doba galérie, takisto aj kurzy (maľovania, figurálnej kresby a sochárstva) večernej školy voľného umenia pravidelne štyrikrát týždenne čakajú začiatočníkov, pokročilých, študentov a dospelých rovnako. S touto činnosťou chce Rovás pokračovať v tradícii večernej školy košických umelcov: Ľudovíta Csordáka, Elemíra Halásza-Hradila a Eugena Króna, okrem toho aj v úsiliach sochára Vojtecha Löfflera. Alternatívne divadlo TeatRovás, ktoré pôsobí pod záštitou skupiny Rovás, sa hlásilo v tomto roku s troma predstaveniami  a škola ľudovej tance „Ropás!” pravidelne každý tretí týždeň usporiadala svoje kurzy. Leto, ako tradične, prebiehlo v duchu tvorivých táborov, ktoré boli usporiadané na troch miestach. Výtvarní umelci, ktorí cítili potrebu spoločnej tvorby, sa stretli v Sedmohrasku v Aita Medie, v Tihanyi a v Košiciach. Z trvalých účastníkov letných táborov, z umelcov zo Sedmohradska, zo Slovenska, z Vojvodiny a z Maďarska vznikla skupina eNRA, Medzinárodná tvorivá skupina Rovás. Diela skupiny eNRA boli dostupné pre verejnosť v Rožňave v Galérii Baníckeho múzea v novembri, o kvalite jej tvorby sa môžu záujemci  presvedčiť na výstave v Galérii Limes v Komárne od začiatku decembra 2013 do februára 2014. Výber z komárňanskej výstavy putuje do Ostrihoma do Galérie Rondella, potom pôvodny materiál výstavy prijíma Mestská galéria v Miškovci, ktorý sa uprostred roka dostane aj a na Maďarskú akadémiu v Ríme. 

 

      Internetový časopis Rovart, ktorý tvorí základný pilier skupiny Rovás, bude mať svoje jubileum v roku 2014, a „dvadsaťročný“ Rovás tiež bude mať okrúhle narodeniny. Dvojité jubileum inšpiruje a núti organizáciu k tomu, aby urobila zhodnotenie vo forme niekoľkých publikácií. 

 

Ani hodnotenie roka nebolo len o oslave. Výtvarní umelci boli verní k sebe a mali aj voľnú umeleckú činnosť – maľovali, kreslili, fotografovali, boli úspešní aj v kulinárskom umení, konal sa aj koncert a divadelné predstavenie.