ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

II. Maďarské výtvarné fórum na Slovensku

autor: Gábor Gyenes
preklad: Lívia Simon 2013-04-26

 

II. Maďarské výtvarné fórum na Slovensku

 

V priestoroch Akadémie Rovás sa od 4. do 6. apríla konalo II. Maďarské výtvarné fórum na Slovensku. Podujatie sa začalo vernisážou spoločnej výstavy umelcov Éva Mayer, Andrea Pézman, Erika Szőke a Gábor Gyenes, s názvom Transcom.net. Výstavu otvoril Máté Csanda.  

 
Na druhý deň – 5. apríla od popoludnia do večera – sa uskutočnili prednášky pozvaných hostí. Prednášali akademický sochár György Bartusz, historici umenia László Beke a Viktor Lőrincz, intermediálny umelec Péter Rónai.
 
György Bartusz rozprával o svojich začiatkoch umeleckej a pedagogickej dráhy. Podelil sa s obecenstvom o svoje zážitky, od záujmu o sochárstvo, trvajúceho od detstva až po vytvorenie Katedry výtvarného umenia v Košiciach. Porozprával aj niekoľko osobných zážitkov ohľadom terajšej budovy Akadémie Rovás, ktorá predtým patrila rodine košického sochára Vojtecha Löfflera. Bartusz ho poznal osobne, často zavítal do jeho dielne. Okrem iných bol raz svedkom toho, keď službukonajúci vojaci liali sochu Stalina technikou na nízkej profesionálnej úrovni, výsledkom čoho mnohí z nich zostali uväznení po členky v sadre. Túto kompozíciu živých sôch „siví na bielom podklade“ vynikajúco doplňali čierne tiene vrán, lietajúcich ponad ich hlavami.
 
Vo svojej filozofickej prednáške László Beke rozmýšľal o pojmoch „chyba“, „náhoda“, „pamäť“, tieto pojmy skúmal z viacerých hľadísk, pomocou príkladov a porovnávaní. 
 
Viktor Lőrincz vo svojej prednáške kládol otázku, či možno určiť národnosť umelcov, ktorí nepracujú s textom a jazykovými artefaktmi. Ako príklad uviedol klasicistického architekta Isidore Canevale. Lőrincz pri svojom výskume našiel kontroverzné dokumenty, na základe ktorých je pomerne ťažké určiť, ku ktorému národu patril Canevale. Do prednášky sa zapojilo aj obecenstvo, vytvorila sa živá diskusia na túto tému. 
 
Péter Rónai sa vo svojej prednáške zaoberal výukou výtvarného umenia na Slovensku. Načrtol históriu a vznik, aj umeleckú koncepciu vysokých škôl a fakúlt (v Banskej Bystrici, Bratislave a Košicich). Po prednáškach Máté Csanda zahájil vernisáž výstavy grafika Istvána Orosza s názvom Určenie úbežníka.  
 
Program v tretí deň dopoludnia pokračoval  posledným podujatím: prezentáciou portfólií umelcov a tvorivých tímov. Okrem výtvarníkov (Erika Szőke, Andrea Pézman, Éva Mayer, Csilla Nagy, István Orosz, Gábor Gyenes, Ottó Szabó, Péter Rónai) sa prezentovala aj skupina FÉF (Fórum mladých architektov), občianske združenie Rovás a galantská 4D Galéria, literárny časopis Irodalmi Szemle, taktiež Kinga Václav, ktorá predstavila svoju čerstvo publikovanú knihu s názvom Építészet (Architektúra).
 
V mene organizátorov (Éva Mayer, Andrea Pézman, Erika Szőke, Gábor Gyenes) by som sa chcel poďakovať našim spoluorganizátorom: občianskemu združeniu  Rovás, Maďarskému kultúrnemu inštitútu v Bratislave a Generálnemu konzulátu Maďarska v Košiciach za všestrannú pomoc pri zrealizovaní tohto podujatia.  
 

Výstava Istvána Orosza - grafiky maďarského umelca na výstave s názvom Určenie úbežníka.

Výstava Transcom.net - diela štyroch mladých autorov: Éva Mayer, Andrea Pézman, Erika Szőke a Gábor Gyenes.