ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Katalin Holló: Balans

autor: Kovács Ágnes
preklad: Andrea Gablyasz 2018-09-09

 

Katalin Holló: Balans

 

Dňa 6. septembra 2018 sme otvárali výstavu grafičky Katalin Holló s názvom Balans v Centre MaJel Rovás. 

Výstava potrvá do 25. septembra.

 

Vážené dámy a páni, milí naši priatelia!

Dovoľte mi, aby som Vás v mene Rovás srdečne privítala na dnešnej vernisáži tu v centre Majel Rovás. 

Vítam predovšetkým v našom kruhu Attilu Harasztiho, generálneho konzula Maďarska v Košiciach, ktorý zároveň prevzal záštitu nad týmto podujatím.  

Vítam vystavujúceho umelca, umeleckú grafičku Katalin Holló, aj akademického maliara Attilu Duncsáka – ktorý, keďže pochádza z rovnakej zeme a zároveň bol aj učiteľom Katalin – prijal naše oslovenie a krátko nám predstaví jej tvorbu. 

Z čoho sa skladá proces kreatívnej tvorby? Umenie sa rodí z čistých emócií a ušľachtilej vášne. Domnievam sa, že právo toto charakterizuje aj tvorbu Katalin Holló: z jej kresieb žiaria pozitívne prvky jej osobnosti. Umelca musíme vidieť skrz komplexitu človeka: cez jeho emočné, duševné, afektné a intelektuálne prejavy, spolu s jeho charakterovými črtami a duševnými danosťami. Základnou požiadavkou profesionality a kreditom umelca je osobnosť. Cieľ a zmysel práce tvorivého človeka je plnohodnotný: vytvárať slobodné umenie, voči ktorému sa musí vedome zodpovedne postaviť.  Slovami Goethe-ho: „Umenie nie je povolaním, nie je remeslom, je osud.”

Umenie dnešného sveta naštrbenej morálky sa podobá džungli: je nápadne farebné a pulzujúce, zároveň však plné hyen a jedovatým ovocím. Kto chce sám seba, svoju osobnosť uchovať, kto nie je ochotný plávať s prúdom a zrieknuť sa vlastného umeleckého vyznania, pre toho ja najlepšou voľbou zatvoriť dvere svojho ateliéru a otvoriť okno smerom na NEBO.“

Dovoľte mi, aby sme si životnú dráhu ueelckej grafičky Katalin Holló priblížili aj niekoľkými životopisnými údajmi.

Ako to už odznelo, pochádza tiež zo Zarpatskej Ukrajiny, rovnako ako Attila Duncsák. Diplom v odbore keramika získala na Odbornej škole úžitkového výtvarníctcva v Užhorode. Jej učiteľmi boli:  Attila Duncsák, Edit Medveczky, Harry Csuvalov.. V roku 1972 sa presťahovala do Maďarska, žije v Budapešti. O vlastnej tvorne hovorí takto: 

„Roky som pôsobila ako keramička. Moju tvorbu charakterizovali jednoduché formy, snažila som sa o dekorativitu, vyrábala som najmä veľké misy s tradičnou kresbou. Písanie na keramiku bolo určujúcim pre môj grafický štýl. Krása línií ma vždy priťahovala. Vďaka tomu je v kompozícii mojich kresieb intenzívne prítomná rýchla a schematická stavba. Kresba je pre mňa vášňou. Pri tvorbe preráža na povrch môj najintímnejší svet.”

 

Vážené dámy a páni, 

Dnešnú výstavu týmto považujeme za otvorenú. 

Ágnes Kovács