ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Kinga Václav: ARCHITEKTÚRA

autor: Gábor Gyenes
preklad: Zsuzsanna Kozsár 2013-05-28

 

Kinga Václav: ARCHITEKTÚRA

 

Zaumienil som si predstaviť knihu Kingy Václav Architektúra a hneď na začiatku musím zdôrazniť, že som iba záruživý amatér v písaní textov aj v architektúre, teda mám rád oba žánre, ale ani jeden z nich nepoznám dôkladne. A teraz mi napadlo, že v podstate práve takí ľudia ako ja by mali byť cieľovou skupinou tejto knihy: ktorí sa zaujímajú o architektúru, ale ohľadom tejto témy majú značné medzery vo vedomostiach. Samozrejme sú dokonalou cieľovou skupinou aj príbuzní a priatelia uvedených amatérov, dokonca aj príbuzní príbuzných a priatelia priateľov... 

 

Situácia je totiž taká, že stavebníctvo a znalosti o architektúre nepovažujeme za súčasť základného vzdelania: nevyučuje sa to na školách. Len si spomeňme, čo sme sa naučili na hodinách estetiky. Niečo sa nám marí o antickom stavebníctve, niečo o stavaní kostolov v románskom a gotickom slohu, a potom tam bol ešte Antoni Gaudí a koniec! Verte mi – bol som tam medzi nimi –, tí, ktorí sa uchádzajú o prijatie na architektúru, nepoznajú tento druh umenia, ani o ňom nemajú vlastný názor. Viete, prečo idú na pijímačky práve na architektúru? Lebo vedie kresliť a nie sú celkom hlúpi z geometrie. Architektúra sa vyučuje iba na univerzite, iba tam sa s ňou zoznámia v rámci vyučovacieho procesu. Preto sú dôležité takéto publikácie, keďže eliminujú naše ohromne veľké biele miesta. Nedostatočné poznanie umeleckého staviteľstva a výkyvy vkusu znechucujú každého. Ak by táto kniha pomáhala iba v tom, aby bolo menej domov natretých na pistáciovú farbu, alebo aby o štipku menej ľudí budovalo balustrádový balkón a používalo na ozdobu sádrovú sochu leva, už sa ju oplatilo napísať. 

 

Kniha je rozšírením vydaním Kinginých článkov, ktoré boli publikované na webstránke rovart.com. Materiál, ktorý sa dlhé roky publikoval, bol zoradený do tematických celkov a rozšírený o ďalšie príspevky. Jednotlivé články sa snažia priblížiť architektúru 20. storočia a súčasnosti, buď predstavením jednotlivých budov, alebo charakterizovaním profilu jednotlivých architektov a staviteľských skupín. Kapitoly nie sú zoradené pedantnou logikou, ale podľa žánrov a slohov, do osobitnej kapitoly sa dostali nositelia najvyššieho ocenenia, ceny Pritzker. Zjednocujúcim princípom bola univerzálna kvalita alebo význam – kvôli tomu kniha nepojednáva o miestnych dielach, ale čerpá zo stavebníctva celého sveta. Z domácich architektúr sa do nej dostali tie, ktoré spĺňali kritériá univerzálnej významnosti. Príspevky sú sformulované zrozumiteľne a bezprostredne a spolu s obrazovým materiálom očaria čitateľa.  

 

Rozmery knihy aj jej jazyk sú šité na ľudí. Nie je to obrovský, ťažký album, ktorý sa odvažujeme položiť iba na spodnú priečku svojej knižnice a v ktorom vôbec nie sú texty, alebo ak aj, tak sa nepredpokladá, že by sa aj prečítali...  Kingina kniha sa podobá príručke, je zaujímavá, dobre čitateľná, pričtom obsahuje mnoho informácií. 

 

Vrátil by som sa ešte k subjektívno-objektívnej dichotómii knihy. Tento protiklad sa rieši zvláštnym spôsobom. Štruktúra diela ani výber sa nesnažia o objektivitu ani o univerzálnosť, autorka sa vedome hlási k subjektívnemu výberu, v jednotlivých textoch vyjadruje svoj osobný názor na tvorcov a ich diela. A predsa nemožno tvrdiť, že by kniha neposkytla celistvý obraz o súčasnej architektúre. Názov diela je Architektúra, čo je vyslovene univerzálnym pojmom. Ale menším písmom možno nad titulom čítať meno Kinga Václac – a tieto dva riadky sú spoločne rozuzlením dichotómie. Kinga píše o architektúre, teda na stránkach môžeme prečítať jej názor, jej odporúčania. Tieto názory a odporúčania boli vytlačené na papier a nie vyryté do kameňa, teda nie sú zákonnými sentenciami, iba podnetmi pre diskusie.