ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Košický kaleidoskop - O výstave Orbis Pictus

autor: Lóska Lajos
preklad: gergely 2014-11-25

 

Košický kaleidoskop - O výstave Orbis Pictus

      Vo Východoslovenskom múzeu (bývale Hornouhorské múzeum) sa otvorila nová výstava z diel členov Maďarskej akadémie umenia. Výstava s pádnym názvom (podľa učebnice Komenského z roku 1654, v preklade Maľovaný svet) je prvým takým predstavením akadémie v zahraničí, na ktorom vystavujú výlučne členovia tejto ustanovizne. Prezentuje sa na nej až 40 umelcov s viac než 70-imi dielami, pričom vedľa výtvarných umelcov sa predstavia aj umeleckí remeselníci, fotografi a ľudoví umeleckí remeselníci, popritom ale návštevník môže vidieť aj tri nákresy od Imreho Makovecza.

 
      Aby sme o výstave vytvorili obsiahly obraz, rozumné je rozdeliť kolekciu podľa jednotlivých žánrov. Začínajúc so sochármi, hneď na seba upozornia pozornosť dve konštruktívne plastiky Zoltána Bohusa (Enigma, Tajomný kryštál), ktoré nám odkryjú akýsi vnútorný priestor v zelenistej farbe. Guča z pásky (Nekonečný návrat 5) od Ádáma Farkasa symbolizuje večný návrat, avšak jeho druhé vystavené dielo Möbiusová loď je už viac abstraktnou a predsa hravou mramorovou sochou. Lesknúca hliníková plastika s avantgardnými koreňmi od košického umelca Juraja Bartusza naraz pripomína strojovú súčiastku a ľudské torzo. Róbert Csíkszentmihályi už dlhé roky pripravuje groteskné sochy zvierat aj ľudí, tu sa predstaví s humoristickým dielom Kotkot z bronzu. Dve šamotové reliéfy Imreho Schrammela a plastika Györgya Feketeho sú jednoznačnými dôkazmi mnohofarebnosti tohto žánru. Do skupiny plastík musím zaradiť aj objekty. Škatuľový obraz a montáž predmetov od Pétera Pruttkayho spomína na prvú svetovú vojnu. Csilla Kelecsényi na svojom Rádiu Mária vymenila titulný list na dve mini gobelíny. Objekt Mártona Barabása tak, ako podľa názvu (Točená kniha, ale aj  Scenár – maďarský názov má dvojitý význam) pozostáva z jednej knihy na osi, ktorú je možné točiť. Ľudoví umeleckí remeselníci vystavujú v Košiciach tesanú debnu, špeciálne hudobné nástroje, ale aj filmové kompozície.
 
      Na výstave sa v hojnom počte predstavia aj umeleckí fotografi. Zoltán Moser poslal fotografiu, na ktorej zdôrazňuje čmáranicu na jednej klužskej stene. Ferenc Olasz so sakrálnymi prácami (Oltár Jesse, Gyöngyöspata), László Kunkovács s Korpusom, György Tóth s portrétom a László Haris, ktorý z Vizsolyskej biblie zväčšoval časti textu, sa v Košiciach prezentujú konceptuálnou fotografiou. Umeleckí remeselníci (Ritta Háger a Erzsébet Katona Szabó) s gobelínmi a plastikami taktiež prispievajú k väčšej pestrosti výstavy.
 
      Pri grafických prácach nemôžeme obísť naraz nostalgické a erotické dielo Líviusza Gyulaiho (Draka pasúca), ani minimalové práce Beáty Hauser a Krisztiny Kókay.
 
      Na koniec som nechal najpočetnejšiu skupinu – maliarstvo. Dve práce Györgya Joviána z vlastnej série Zbúranie pripomínajú už aj hiperrealizmus. Popri nonfiguratívnych kompozíciách Attilu Csájiho, Ferenca Lantosa a Árpáda Szabadosa sa objaví aj farbistá expresívna tvorba Gábora Vésseyho. Asi sú tu najatraktívnejšie veľkolepé tvorby bez rámov, ktoré ako záclony sa vznášajú pred stenou výstavnej siene.  Do tejto skupiny patria figurálne kresby Pétera Kovácsa, ako aj naraz surrealistické a metafyzické kamenné hlavy Józsefa Szurcsika. S kolážou vyhotovená obrovská práca od Andrása M. Nováka pod názvom Budapeštianske plátno, je odtlačok ľudí veľkomesta z 21. storočia, akési profánne turínske plátno. Až 5 metrov dlhé dielo Pétera Stefanovitsa, na ktoré je napísaný Otčenáš v maďarskom aj slovenskom jazyku, znázorňuje úzke vzťahy medzi dvoma národmi. 
 
      V tomto krátkom texte som sa nemohol venovať každému vystavujúcemu, sústredil som sa skôr na demonštráciu rozmanitosti vystaveného materiálu. Musím sa ešte zmieniť o riaditeľovi múzea, pánovi Róbertovi Pollákovi, ktorý svojou vytrvalou prácou a konštruktívnym prístupom veľkou mierou prispel k realizácii tejto výstavy.
 
      Lajos Lóska
 
 
      Výstava Orbis Pictus - Zrkadlenie sveta je prístupná návštevníckej verejnosti vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach od 28. 10. 2014 do 25. 01. 2015.