ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Letná akadémia Rovás

autor: Ottó Szabó
preklad: Zsuzsanna Kozsár 2013-05-15

 

Letná akadémia Rovás

 

Začína sa Letná akadémia Rovás! Kto by sa chcel vzdelávať v oblasti výtvarných a digitálnych techník, má teraz jedinečnú príležitosť: môže sa prihlásiť do Letnej akadémie Rovás! Pritom sa aj zabaví, pôjde na výlety, spoznáva nových priateľov a zmysluplne využije svoje leto. Môže cestovať do Sedmohradska, vidieť malebné sedmohradské dedinky a saské kostolné pevnosti, okúpať sa v jazere sv. Anny a kochať sa v pohľade na pohorie Gyimes. Môže tvoriť v Košiciach, zúčastniť sa plenéru vo vysoktatranskej Veľkej Lomnici, maľovať pri vodopádoch v Studenej doline či pri Štrbskom plese, kresliť pri úpätí Spišského hradu. Môže plávať v Balatone a odvrávať ozvene v Tihany a pritom sa môže učiť, cibriť si svoj hodnotový rebríček a formovať si svetonázor...   
 

PROGRAM LETNEJ AKADÉMIE ROVÁS

 
KLASICKÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY   
 
Figurálna kresba, akt (podľa modelu)
od 30. mája 2013
Chcel by si sa skutočne naučiť kresliť? Chcel by si sa stať výtvarníkom? Takým, ktorý si vyberie umelecký štýl alebo smer z presvedčenia a nie preto, že kvôli chýbajúcim odborným vedomostiam nie je schopný na nič iné…? 
Figurálna kresba vychádza zo správnych pomerov ľudského tela, veď mierou všetkého je človek. Je mierou každého odvodenia, pretvorenia, prepracovania, syntézy a analýzy, každého ďalšieho sformovania a premeny…
Na 40-hodinovom kurze pre začiatočníkov môžeš získať základy aj fantastické zážitky zo spoločného kreslenia.
 
Maliarsky plenér (krajinomaľba)
12 – 20. júl 2013, Aita Medie, Rumunsko
Ak ťa zaujímajú výtvarné techniky a chcel by si si osvojiť pravidlá maľovania krajiniek, toto vzdelávanie je pre teba. Môžeš maľovať spolu s lektormi, pritom sa môžeš zúčastniť na výletoch po malebnom Sedmohradsku a zapojiť sa do života sedmohradskej dediny. 
Intenzívne 40-hodinové vzdelávanie v rámci 8-dňového plenéru, obohatené o výlety a rôzne voľnočasové aktivity. 
 
Maliarsky tvorivý tábor
5 – 11. august 2013, Tihany, Artcamp Maďarskej výtvarnej univerzity
19 – 26. august 2013, Košice, Akadémia Rovás; Veľká Lomnica, Vysoké Tatry
Aj tu je cieľom osvojenie maliarskych techník, so zreteľom na čistotu tradičných maliarskych techník. Trojaká interpretácia skutočnosti – to je kategorickým imperatívom tábora v obci Tihany: jedna sekcia sa zaoberá expresiou, druhá impresiou, tretia surrealizmom, štvrtá realizmom, piata slobodnými osobnými spracovaniami. 
Osvojiteľné techniky: akvarel, gvaš, akryl, olej. 
Intenzívne vzdelávanie v dvoch rôznych týždenných tvorivých táboroch po 50 hodín, obohatených o výlety a rôzne voľnočasové aktivity. Odporúčané pre začiatočníkov aj pokročilých. 
 
Liatie bronzu od foriem po odliatky
Sochárske sympózium
5 – 11. august 2013, Tihany, Artcamp Maďarskej výtvarnej univerzity
19 – 26. august 2013, Košice, Akadémia Rovás
Odporúčané v prvom rade pre pokročilých, pre takých sochárov na začiatku profesionálnej dráhy, ktorí by chceli svoje predstavy odliať do bronzu, alebo pre takých maliarov a grafikov, ktorí by chceli vyskúšať tvarovanie z hliny. Pre takých amatérov, ktorí by si chceli osvojiť techniku vytvárania formy a odlievania. Významná príležitosť oboznámiť sa s metódou strateného vosku a technikou liatia do pieskovej formy.
Intenzívny 50-hodinový kurz súčasne s maliarskym tvorivým táborom, obohatený o výlety a rôzne voľnočasové aktivity. 
 
Umelecký smalt 
5 – 11. august 2013, Tihany, Artcamp Maďarskej výtvarnej univerzity
19 – 26. august 2013, Košice, Akadémia Rovás
Dve intenzívne vzdelávania po 50 hodín, vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých, nasmerované na základné zručnosti profesie. Tu si môžete osvojiť podstatu smaltu maľovaním a smaltu kazetového, od plánovania až po realizáciu. Dekoratívnymi a efektívnymi smaltovými technikami a ich podmanivou farebnosťou možno vytvoriť okrem medailí, šperkov a ozdobných predmetov aj kompozície a maľby slobodného umenia.
Vzdelávanie prebieha súčasne s maliarskym tvorivým táborom a sochárskym sympóziom, je obohatené o výlety a rôzne voľnočasové aktivity. 
 
 
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
 
ZBrush for Maya
od 12. júla 2013
Hľadáš zamestnanie modelovača? Pri znalostiach Maya je teraz už požiadavkou na viacerých miestach aj ZBrush. Náš vzdelávací kurz počas dvoch víkendov odporúčame všetkým, ktorí už pracujú s programom Maya a chceli by si osvojiť aplikáciu Zbrush a integráciu ZBrush – Maya.
Zľava pre bývalých účastníkov kurzu Maya!
 
3ds Max | BASE
od 1. júla 2013 počas pracovných dní
Založ si základy svojich znalostí! Na našom vzdelávaní pre začiatočníkov v rozsahu 36 hodín si môžeš osvojiť základy grafiky 3D a spoznáš aplikáciu Autodesk 3ds Max.
 
Kurz Webdesign
od 28. mája 2013
Spoznávaj proces vytvorenia webstránky od projektovania po oživenie strany! Na našom vzdelávaní si môžeš vyskúšať okrem grafického projektovania aj kódovanie HTML
 
Kurz Photoshop ShortCut
od 4. júla 2013
Nauč sa používať základy programu Photoshop za dva dni, pomocou praktických príkladov!
 
Kurz InDesign ShortCut
od 20. júla 2013
Osvoj si základy vytvárania publikácií pomocou profesionálneho lektora, prihlás sa na náš dvojdňový kurz InDesign
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Prihlásiť sa je možné na e-mailovej adrese rovas@rovas.sk - prípadne osobne v Akadémii Rovás, každý utorok a štvrtok od 10.00 do 18.00 hodiny. Jednotlivé kurzy budú realizované s minimálnym počtom 6 účastníkov. Hlásiť sa je možné priebežne, záujemcov evidujeme a budú informovaní, ak sa pre daný kurz naplní požadovaný minimálny počet uchádzačov.