ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

MAĎARSKÍ VOJNOVÍ ZAJATCI VO VEĽKEJ VOJNE

autor: Anita Major
preklad: Andrea Gablyasz 2019-10-05

 

MAĎARSKÍ VOJNOVÍ ZAJATCI VO VEĽKEJ VOJNE

 

Medzinárodná multimediálna výstava

Centrum MaJel Rovás, Galérie FiguratiF a B-Galéria 

Košice, Alžbetina 42 

 

„Prebojoval som celú svetovú vojnu – nešetrila mojim životom, zdravím, zranil som sa a upadol do ruského zajatia. V zajatí som prežil štyri celé roky – a aká bola za to odmena? Odtrhnutý od matky – od Maďarska.

Keď som sa dopočul, že už nie som maďarským štátnym občanom, že už nemám domovinu, že už ani rozprávať nesmieme o našej drahej vlasti – za ktorú som toľko bojoval, trápil, za ktorú by som bol rád obetoval aj svoj život – srdce sa mi zovrelo a hrdlo mi zvieral plač. 

Zobral som do rúk trojfarebný kúsok stuhy, ktorý som úzkostlivo a láskou uchovával aj počas zajatia, pozeral som naň, kým sa mi pred očami nezahmlilo od sĺz. Potom som zašiel na česko-slovenský konzulát, kde mi vystavili cestovný pas. 

Keď som držal v rukách doklad vystavený v reči, ktorej som nerozumel, zrazu ma opantala divoká nenávisť. Tak pre tento mizerný papier som sa prebíjal cez pol sveta? Že keď sa dostanem domov, už nebudem mať ani svoju vlasť?!” 

*

Môžeme len hádať, koľkí z našich niekdajších krajanov precítili tento hnev, sklamanie, pocit vyhnanstva, ktorý nám v citáte povedal Béla Kánya z Chrámca, po návrate z vojnového zajatia. 

Názov našej spoločnosti -  výskum zahraničných Maďarov a mediálne služby  - naznačuje, že sa zaoberáme maďarskou menšinou, ktorá vznikla odčlenením, po zmene hraníc podľa trianonskej zmluvy, a medzi nimi aj s diaspórou mŕtvych – aby som použil slovný zvrat Gábora Margittaiho. Chodíme vo dvojici naprieč Karpatskou kotlinou  - občas zavítame aj do exotickejších oblastí – a pátrame po zabudnutých, neobjasnených alebo zamlčaných príbehoch, aby budúce pokolenia už mali zreteľnejší obraz o našej minulosti – pomocou na seba nadväzujúcich kníh, filmov a putovných výstav sa snažíme osloviť čo najviac vekových skupín. 

*

Ani táto výstava, ktorú práve otvárame s názvom Maďarskí vojnoví zajatci vo veľkej vojne, má svoju predohru: Naša medzinárodná, multimediálna putovná výstava s názvom Duchovia vojakov z Asinary predstavila širokej verejnosti balkánsky smrteľný pochod a zajatecké tábory na Sardínii doposiaľ na deviatich miestach.

Z celkového počtu zhruba 85 tisíc zajatých rakúsko-uhorských vojakov prežilo srbské zajatie, epidémie týfusu a cholery, kruté zaobchádzanie ledva 6.000. 

*

Dôležitou spätnou väzbou a uznaním našej práce bolo to, že pán prezident Dr. János Áder spolu s pánom ministrom obrany Istvánom Simicskóom odhalili na jar roku 2016 pamätný kríž a tabuľu pri maďarskej kaplnke v Asinare, na počesť maďarských vojnových zajatcov, ktorí umreli na ostrove. 

*

Pretože čo čakalo na citovaného Bélu Kányu, ktorí sťa pútnik prešiel pol sveta, aby sa dostal domov? Rozdelená rodina v biede, okupovaný domov, pošliapaná kariéra -  stigmatizovanie, hanba a mlčanie. A tie sužujúce spomienky, ktoré sám nemohol nikto spracovať. 

A to všetko prečo? Vlasť, za ktorú zabil a za ktorú by bol aj život položil – nech to bol roľník, výtvarník, úradník či profesor – už viac neexistovala.

*

Milí hostia!

Naša výstava dáva do popredia človeka: odhaľujeme osudy, osudy vykoľajené z normálu. Našou snahou nie je poskytnúť Vám encyklopedické poznatky, ale zoradiť pre Vás v chronologickom a tematickom slede dôležitejšie kapitoly života maďarských vojenských zajatcov vo Veľkej vojne, ktorá zasiahla všetky svetadiely: impresie o padnutí do zajatia, o krajine, ktorá vojnu zásobovala, cez opatrovanie vojnových zajatcov a poštu až po každodenný život v táboroch a umenia vojenských zajatcov, od trápenia cez duševnú útechu až po kultúru spomínania. 

Chceme priblížiť, že ani v táboroch na území Maďarska sa nedialo všetko tak, ako bolo uvedené v medzinárodných dohodách o vojenských zajatcoch a že v 20. storočí sa začalo storočie táborov.

Chceme opäť objaviť a upriamiť pozornosť na umelcov, na ktorých svet zabudol, aby po viac ako sto rokoch vysloviť, parafrázujúc riadky básnika Gézu Gyóniho – že vojenský zajatec nie len sivým väzňom, ale je mŕtvym hrdinom. 

*

Ctení hostia, 

Záštitu nad medzinárodnou multimediálnou putovnou výstavou prevzal dr. János Áder, prezident Maďarska. 

Program a uvedenie výstavy v Košiciach podporila Spomienková komisia k storočnici Veľkej vojny. 

*

Ďakujeme potomkom vojenských zajatcov za ich dôveru a spoluprácu. 

*

Sme vďační Združeniu Rovás, že poskytli košickej vernisáži našej putovnej výstavy dôstojné miesto a ďakujeme spolupracovníkom galérie za ich pomoc pri inštalovaní.

*

Po vernisáži Vás pozývame, aby ste si výstavy prehliadli pod vedením Dr. Gábora Margittaiho a zapíšte Vaše pocity, dojmy a myšlienky do kroniky hostí. 

Po vernisáži sa bude konať aj autogramiáda knihy Gábora Margittaiho o Duchoch vojakov z Asinary a o Zakázanom kaštieli.