ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

MLADÍ – ČIERNE NA BIELOM

autor: András Borsos 2019-08-27

 

MLADÍ – ČIERNE NA BIELOM

 

Projekt mladí – čierne na bielom (fiatalok feketén fehéren) odštartoval ešte v roku 2006 bývalý predseda Spolku maďarských architektov Dr. Gábor Reischl. Aktuálne sa uskutočnil šiesty ročník f_f_f 2017. Cieľom projektu, ktorý každé dva roky organizuje Spolok maďarských architektov, je prezentovať najlepšie práce mladých maďarských architektov a krajinných architektov, analyzovať podoby ich vzájomnej spolupráce, skúmať ich vzťah k tradíciám a spôsob, akým sa podieľajú na utváraní charakteru konkrétneho miesta či komunity. Do súťaže sa môžu zapojiť maďarskí architekti a krajinní architekti s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do štyridsať rokov. Príznačne práve tu získavajú prvú príležitosť ukázať výsledky svojej práce nielen v digitálnych médiách, ale aj v printovej podobe. Tento katalóg predstavuje  ocenené súťažné práce. 

Publikované diela odhaľujú vzťah súťažiacich k rôznym typom architektonického prostredia, ku krajine, k veľkomestskej i záhradnej architektúre. Mnohí autori skúmajú vzťah človeka k prírode; viaceré projekty predstavujú prácu konkrétneho tímu. Zastúpené sú aj návrhy, ktoré sa venujú mestským priestorom, kultúrno-spoločenským budovám, ateliérom, rodinným domom, interiérom pre mladých, ale aj architektonické riešenia utvárané v súlade s prírodou, prepojené s kultúrnym životom, s priemyslom alebo so železničnou dopravou. Nechýbajú príklady, demonštrujúce obnovu tradičného dedinského „štvorca“, rekonštrukciu historickej budovy či architektonický projekt zasadený do prostredia chráneného vodného zdroja. Viacerých autorov zamestnáva vzťah k tradíciám a k architektonickému dedičstvu. Mnohé koncepcie sú situované na vzdialené miesta alebo do zahraničia. 

Hodnotiaca komisia ocenila najmä riešenia, ponúkajúce inovatívne odpovede na otázky spojené výlučne s územím Maďarska alebo s výnimočným miestom, disponujúcim jedinečnou atmosférou. Takými sú napríklad architektonické projekty späté s prírodným prostredím, s vodnými plochami a lesom, s obnovou priemyselného alebo pamiatkového prostredia, s redefiníciou historického priestoru.  

Spolok maďarských architektov zostavil z víťazných prác katalóg a putovnú výstavu, ktorú predstaví v maďarských univerzitných mestách. V zmysle platných stanov sa ocenení autori – na základe predloženej žiadosti – stanú riadnymi členmi  Spolku.  Veríme, že v ďalšom ročníku súťažného projektu mladí – čierne na bielom dosiahne počet jeho účastníkov číslo sto a že členskú základňu Spolku maďarských architektov čo najskôr rozšíri aj mnoho tohtoročných víťazov.