ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Obnovujúce sa architektonické dedičstvo

autor: Ágnes Kovács
preklad: Lenke Zeman 2014-03-05

 

Obnovujúce sa architektonické dedičstvo

 

     Spoločná výstava Nadácie László Teleki a Domu Maďarov v Budapešti po putovnej ceste v Zakarpatsku si našla nové miesto v Galérii Akadémie Rovás v Košiciach od 18. februára do 13. marca. Výstava pomocou obrovských panelov a trojdimenzionálnych predmetov nám veľmi pútavo prezentuje niekoľko miest v Transylvanii, Zakarpatsku, Hornej Zemi, kde Nadácia László Teleki vykonala ochranu a obnovu 

architektonického dedičstva.

     Výstavu otvoril János Krcho, architekt z Košíc, ktorý spolupracuje s nadáciou, a László Diószegi, riaditeľ nadácie a kreatívny riaditeľ výstavy. Dozvedeli sme sa, že  program s názvom Ochrana a obnova kultúrneho dedičsta maďarského pôvodu mimo hraníc v roku 1999 o niekoľko rokov predbiehol slovenský program pre obnovu národných pamiatok pod názvom „Obnovme si svoj dom”.

V roku 2006 bol program prerušený, ale v roku 2012 začal znova. Spolu z 1,2 miliardy forintov štátnej pomoci sa konali práce na uchovanie pôvodného stavu historických pamiatok, okrem toho aj reštauračné práce a dokončili celkovú obnovu 20 budôv.
     Medzi obnovené budovy na Hornej Zemi patria zvonica reformovaného kostola v Hubove, reformovaný kostol vo Svätušiach, kaštieľ Rákócziocov v Borši, katolícky kostol v Diakovciach, premonštrátsky kláštor a kaplnka v Lelesi. 

     Po začatí programu znovu v roku 2012 pokračovala obnova 15 stredovekých kostolov v Transylvanii, Zakarpatsku a na Hornej Zemi. Medzi nimi je obnova strechy reformovaného kostola vo Vyšných Valiciach a takisto aj reštaurovanie vzácnyh fresiek v katolíckom kostole v Turni nad Bodvou.

     Obecenstvo výstavy si mohlo pozrieť vyhotovenie dreveného šindľa, čo prezentoval Sándor Varga, majster zo Zakarpatska.


     Po výstave fotograf József Sebestyén predstavil svoju knihu „Spoločný priestor – Spoločné dedičstvo“, ktorá prezentuje obnovené 

architektonické dedičstvo v maďarskom a anglickom jazyku.