ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

OTTO SZABÓ: VYTIE

autor: Kovács Ágnes
preklad: Andrea Gablyasz 2019-01-28

 

OTTO SZABÓ: VYTIE

 

Centrum MaJel Rovás, Košice, Alžbetina 42

24. január 2019. - 15. február

 

Vážené dámy a páni, milí priatelia! 

 

V mene združenia Rovás Vás všetkých srdečne vítam na dnešnej vernisáži. Umelec, ktorý tu dnes vystavuje, je neznámy známy – ako to už sám naznačil v názve jednej zo svojich predchádzajúcich výstav – Ottó Szabó, predseda združenia Rovás, ktorého medzi nami vítam. 

 

Táto výstava má názov Vytie. Ale nemá nič spoločné so slávnou zbierkou básní Allana Ginsberga, hoci ju čítal a jej vplyv kdesi v hĺbkach určite prispel k formovaniu jeho osobnosti. Ten názov má niečo spoločné skôr s bolesťou, ktorú opisuje Attila József, s utrpením, ktoré u Adyho pretvorilo bezmocný hnev do krutokrásnej rozlúčky s milovanou, s bolesťou, ktorá sa tu z chromej zúfalosti transformovala na vytie. 

 

Umelecký štýl Ottó Szabóa charakterizuje to, že jeho obrazy nehovoria o tom, čo nám na nich ako prvé padne do oka, nie sú o tom, čo človeka hneď zaujme. Ich výpoveď je hlbšie, často v pozadí, alebo sa vznáša medzi popredím a pozadím. 

Je preňho typické, že spracúva svoje pocity, svoje chápanie, kedykoľvek je schopný pokračovať v otvorených kompozíciách, zvykne domaľovať do svojich obrazov pred výstavou, a pozýva pozorujúceho k spoločnej úvahe.  

Jeho úplne nové diela vieme rozpoznať podľa toho, že sú vystavené ako imprimatúry. Na starších obrazoch je už viac vrstiev, a maľby, ktoré by on nazval veľmi starými, na nich sú už veľa skúšané svety s hrubou vrstvou farieb, husto prebrázdené líniami. 

 

Podobne ako čínske znaky, aj kompozície obrazov Ottó Szabóa sú zložené z dvoch (niekedy viacerých) prvkov: jeden je fonetický prvok, ktorý nám naznačuje spôsob čítania a druhý je význam. Fonetický prvok je u neho čitateľný vizuálne, to je to, čo objavíme na prvý krát, kvôli čomu sa pozastavíme pred jeho maľbou, kresbou, sochou, priestorovou inštaláciou, jedným slovom, pred jeho tvorbou. 

 

Významový prvok je uložený hlbšie, pri jeho výklade nám pomáha žilkované stredové pole pripomínajúce kresbu, ktoré autor nazýva poukazujúcim prvkom. Až keď objaví tieto dva prvky, vtedy sa stane skutočným prijímateľom ten, kto sa pri obraze pristavil. Často sa stáva, že významový prvok toho-ktorého diela je človek schopný objaviť až po rokoch. Je totiž prikovaný tým, čo vidí, pretože fonetický prvok Ottó Szabóa má aj estetickú hodnotu.

 

Fonetický prvok je figuratívny, dokáže vyvolať účinok v okamihu. Umelca charakterizuje absolútna znalosť techniky olejovej maľby, svoje obrazy vytvára z tmavých farieb a postupuje k svetlejším odtieňom, nikdy nedokončí komponenty fonetickej časti dokonalo a úplne, tieto do seba zapadnú až v hlave pozorovateľa, ktorý je takto vizuálne zapojený do vypracovania detailov. 

 

Významový prvok pozýva prijímateľa do filozofických úvah, o tomto obsahu pozorovateľ netuší, môže iba šípiť, že existuje, musí sa stať prijímateľom. Významový prvok je výsledkom určitého „update”-u: svojrázne analyzuje a spracúva bytie v chápaní Heideggera, večnú úzkosť a pocit viny podľa Kierkegaarda. Filozofia týchto mysliteľov je totiž opäť aktuálna skrze relácií a príčinných súvislostí dneška. 

 

Update…, možno to je to správne slovo. Kierkegaard a Heidegger sú však len programy z vnútorného počítača umelca, ktoré mu pomáhajú pri spracúvaní vnemov a pocitov vcítenia sa, tak ako to robí Adobe Creative Suite v prípade dizajnérov. 

 

Ottó Szabó opisuje postrehy a poučenia výtvarným jazykom, formálny jazyk jeho umenia sa vďaka študovaniu shu fa stalo takým, ktoré dnes charakterizuje iba jeho. Vďaka tomu má vlastný štýl a jeho rukopis ihneď rozpozná aj ten, ktorý sa s jeho dielami stretol iba raz-dvakrát.  

Ágnes Kovács