ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Paralelné príbehy - Budapešť a Košice

autor: Ágnes Kovács
preklad: Andrea Gablyasz 2018-01-26

 

Paralelné príbehy - Budapešť a Košice

 

Paralelné príbehy – Budapešť a Košice. Takýto názov dostala táto výstava v roku 2013, keď ju prezentovali vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, doplnenú o vecné a ďalšie dokumenty, fotografické materiály, maľby a rytiny, pri príležitosti udelenia titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Košiciam. Odvtedy pomaly uplynie už päť rokov a teraz máte možnosť si tu v Centre Majel Rovás až do 22. marca opäť pozrieť bannery, ktoré boli uložené na Generálnom konzuláte Maďarska v Košiciach.   

 

Výstava Múzea dejín v Budapešti vznikla v snahe predstaviť rozvoj mesta Pešť-Budín, resp. Budapešti v 19. storočí, paralelne s rozvojom Košíc. 

Dve mestá sa tu objavujú pod drobnohľadom urbanistického a architektonického vývoja v druhej polovici storočia, v dualistickom období po rakúsko-uhorskom vyrovaní, od 1867 do 1918 vrátane.  

 

Výstava spárila niektoré verejné budovy v týchto mestách, ako napr. želenicnú stanicu Východ a Západ v Budapešťi s košickou železničnou stanicou, divadlá, dejiská kultúrneho života, kaviarne a hotely (napr. slávny hotel Schalkház v Košiciach), alebo i budovu radnice, súdu, škôl a nemocníc.