ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

sezonalna, husokacky

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

pod Obraz


 Gustave Courbet autor: Miro Procházka
Dobre známa historikom umenia, nič nehovoriaca širokej verejnosti. Femme nue couchée zmizla bez stopy na konci 2. svetovej vojny a k zákonným majiteľom sa vrátila až po šesťdesiatich rokoch. Jej príbeh sa číta ako detektívka.

 


 

Archív

 

Neprispôsobovanie sa vlastným želaniam, alebo skôr vôľa nepatriť k niečomu a možno aj nikam. Tu sa Emőke Vargovej zreteľne vynárajú možnosti, ako sa inak túlať svojvoľne v krajine umenia a pritom sa zároveň usilovať aby to tak nebolo. To vôbec nie je jednoduché.

 

Celý článok >>>

Žáková zaujala teoretikov i výtvarné publikum najmä inovatívnym aplikovaním textilu a výsostne „ženskej“ autorskej techniky vyšívania do sféry estetiky súčasného obrazu. Rafinovaným a zároveň mimoriadne precíznym postupom ručného a strojového šitia, vrstvením textílií, šrafovaním či tieňovaním prostredníctvom látok a nití, dosahuje presvedčivú ilúziu vernú efektu média kresby či maľby.

 

Celý článok >>>

Pavel Čáni v uplynulých dvoch rokoch vypracoval pozoruhodný počet olejomalieb a malieb, do ktorých vkomponoval tradičný produkt ľudovej slovenskej kultúry v Srbsku – handrovku. Jej štruktúru, textúru a farebné hodnoty tvorivo využil vo svojich výjavoch.

 

Celý článok >>>

Boris Ondreička sa kontinuálne zaoberá otázkami (dvojsmernosti) prúdu percepcie / recepcie, ich postprodukcie a výslednej reprodukcie / interpretácie / reprezentácie a pamäte, chápania a popierania, „pravdy“.

 

Celý článok >>>

Práca Laurenta Schneegansa je založená na úzkej spolupráci s choreografom alebo režisérom a na schopnosti interpretov vyjadrovať sa v priestore, ktorý svetelne podporuje a tak doplňuje ich prácu, ale len do tej miery, aby zachoval autenticitu ich vyjadrovania.

 

Celý článok >>>

V tradičnom médiu závesného obrazu si Šille buduje vlastnú ikonografiu, v ktorej si privlastňuje a remixuje už existujúce vizuálne formy ako napríklad logá korporátnych firiem alebo šťavnaté marketingové heslá.

 

Celý článok >>>

Festival Nordfest je filmová prehliadka severského kina.  Nordfest predstavuje divákom v Bratislave škandinávske filmy od roku 2007. Tento rok uvedie počas troch týždňov aj štyri nórske filmy a okrem toho sa budú premietať aj švédske, dánske, fínske a islandské filmy.

 

Celý článok >>>

Kritická výpoveď Svetlany Mihalj je odozvou na ťaživú traumu, akou bol rozpad multikultúrnej Juhoslávie na niekoľko samostatných štátov za cenu obrovského počtu obetí, narušených medziľudských vzťahov a nevyčísliteľných materiálnych i kultúrnych strát. Umelkyňa vo svojom diele reflektuje vzťah politiky a umenia.

 

Celý článok >>>

Autorská divadelná inscenácia projekt.svadba ponúka dnešný pohľad na fenomén svadby a jej význam v živote človeka. Mladí ľudia zo súčasnosti reflektujú svoj postoj k minulosti, svadbe a vzťahom aj cez svoje osobné monológy. Má dnes ešte tento rituál skutočnú hodnotu? Mení niečo v živote človeka, vo vzťahu medzi mužom a ženou?

 

Celý článok >>>

V čase pretlaku, hromadenia, navrstvovania a zanášania (hardvéru) sveta nielen vecami, ale i nadbytočnými ideami a informáciami akoby sa podprahovo rysoval aj opačný princíp – potreba defragmentarizovať, „prečistiť“ kultúrny disk a zenovo vzdorovať nadprodukcii, priveľkej informačnej záťaži.

 

Celý článok >>>

Tento historicky prvý prehľad slovenskej koláže, uskutočnený vo Východoslovenskej galérii, sa usiluje ukázať podmienky a predpoklady jej vzniku pod českým vplyvom, vzájomné príbuznosti, aj odlišnosti a osobitosti.

 

Celý článok >>>

Na rozdiel od maľby generácie 80-tych rokov, ktorá bola určovaná na jednej strane postmodernými tendenciami a na druhej strane v podstate už dokonávajúcou socialistickou totalitou a generácie 90-tych rokov, pre časť ktorej bol - aspoň spočiatku - určujúci výtvarný názor označený termínom Česká abstraHce, chýba maľbe súčasnej mladej generácie v podstate akýkoľvek jednotiaci prvok či názor.

 

Celý článok >>>

Myslím, že absolútne všetci sa správame trochu inak, ak čo i len tušíme, že môžeme byť videní. Nestrojená, prirodzená, úprimná, no hlavne spontánna reakcia sa vytráca. Premýšľaním nad touto témou sa dostávam k otázke, či ľudia ešte vôbec majú možnosť skutočného slobodného prejavu a právo na spontánne reakcie.

 

Celý článok >>>

Reklama na nás útočí zo všetkých strán bez toho, aby sa nás ktokoľvek, kedykoľvek spýtal, či sa chceme na to pozerať. To bolo podnetom pre projekt českej recesistickej skupiny Ztohoven Znásilnenie podvedomia (2003). V pražskom metre prelepili všetky reklamné lightboxy vlastnými plagátmi, ktoré približovali tento problém verejnosti.

 

Celý článok >>>

Video je v súčasnosti pravdepodobne najrozšírenejšie a najpresvedčivejšie médium nielen v umeleckej ale aj komerčnej sfére. Väčšina ľudí považuje záznam skutočnosti za realitu, teda pravdu. Spoliehame sa na zrak. Nechávame sa videným vtiahnuť a ľahko ovplyvniť.

 

Celý článok >>>

Myslíte si, že ryba nedokáže lietať? O opaku vás presvedčí výstava výtvarných diel svetoznámeho umelca Ladislava Gudernu. Tento uznávaný umelec slovenského pôvodu svojou tvorbou výrazne ovplyvnil myslenie ako na domácej, tak i zahraničnej výtvarnej scéne.

 

Celý článok >>>

Olivier Culmann fotografuje ľudí, ktorí pozerajú televíziu. Televízni diváci sa do televízie ponárajú pohľadom, zhyponotizovaní obrázkami, ktoré sa pohybujú na obrazovke. Olivier Culmann zachytáva tento okamih, keď poľavuje pozornosť, keď dochádza k útlmu vedomia, okolísaného fosforeskujúcimi katódovými trubicami.

 

Celý článok >>>

Koncepcia výstavy Nad Bunkrom sa blýska je založená na spojení dvoch autoriek, ktorých tvorba je v základnej štýlovej rovine vyjadrovania sa rozdielna. To, čo ich spája, je predovšetkým tematický postoj a záujem o otázky vlastnej kolektívnej identity, ktorú recyklujú na základe staro-nových symbolov, mýtov, politicko-mytologických postáv a teritórií.

 

Celý článok >>>

Výstava Space (8850m vertical) je výberom diel slovenských a rakúskych autoriek a autorov. Ich spoločným menovateľom je záujem o fenomén priestoru, jeho vnímania a transformácie v médiu kresby, videa, inštalácie a objektu.

 

Celý článok >>>

Milan Paštéka sa svojou prierezovou výstavou v roku 1965 zaradil sa do aktuálnej tendencie novej figurácie. Vyhovovali mu predovšetkým jej filozofické, existencializmom inšpirované východiská, jej sústredenie sa na človeka, jeho zraniteľné vnútro i neistý osud v rámcoch súčasnej odcudzenej civilizácie.

 

Celý článok >>>

Do obrazu modernizácie Slovenska sa nevyhnutne premietli brzdiace, protirečivé, spiatočné sily a protitlaky. Objavil sa motív sna – v jednej z kapitol sa doslova zhmotnil názov nadrealistického zborníka Sen a skutočnosť. Navzájom sa konfrontujú únikové, snové predstavy a portréty výtvarníkov a drsná skutočnosť slovenského štátu, privátne a intímne s verejným.

 

Celý článok >>>

Najvýraznejším dielom výstavy je projekt s názvom B.R.A. 3.9. Živým substrátom, získaným odseparovaním buniek Mareka Kvetana a Richarda Fajnora, bol vystriekaný celý priestor galérie, čím došlo k totálnemu fyzickému naplneniu galérie autorom – pánom BRA.

 

Celý článok >>>

Ústrednou témou výstavy je fenomén železného potlesku ako systém širších konotácií, ktorý nám umožňuje premýšľať o otázkach neoddeliteľne spätých s úlohou a poslaním siete YVAA. Železný potlesk je pomalý synchronizovaný aplauz, ktorým diváci, predovšetkým v strednej Európe, oceňujú vynikajúci umelecký výkon.

 

Celý článok >>>

Už dávno nelovíme len kvôli potrave. Pri novodobom spôsobe získavania potravy alebo materiálnych statkov vyrážame na lov akcií a zliav s cieľom získania čo najvýhodnejšej ponuky. Oveľa podstatnejšie ako to, či danú vec naozaj potrebujeme, je to, že sa ju oplatí kúpiť.

 

Celý článok >>>

„Pomalosť“ sa na výstave Objavenie pomalosti vynára z diel vybraných autorov cez vizuálno-zvukovo-textový spektákel, nie explicitne, ale v zmyslových a intelektuálnych náznakoch, ako abstraktná, ťažko uchopiteľná kvalita.

 

Celý článok >>>

Inštalácia českého umelca Jana Nálevku v galérii Make Up nadväzuje na projekty, v ktorých autor na biele štandardizované listy papieru doplňuje jednoduchú štvorcovú mriežku. Stohy papiera, tentokrát dva balíky o päťsto listoch, po jeho zásahu opäť vyzerajú ako „prázdne“ - iba k inému účelu pripravené prázdne listy.

 

Celý článok >>>

Esther Mañas (ES) a Arash Moori (GB) pracujú s architektonickými prvkami konkrétnych priestorov, z ktorých tvoria priestorovo-zvukové inštalácie, prostredníctvom ktorých vytvárajú silné, absorbujúce prostredia. Ich prvá samostatná výstava v Košiciach voľne vychádza z rôznych príbehov a asociácií týkajúcich sa budovy, v ktorej sa odohráva.

 

Celý článok >>>

Väčšina diel talianskeho umelca pôsobiaceho v Shanghai, Girolama Marri pramení v záujme o vzťah medzi starými a nastupujúcimi ekonomickými systémami východnych krajín v novom globalizovanom scenári. Japonská maliarka Miho Sato žijúca v Londýne vo svojej tvorbe spája tvrdosť a vypočítavosť západného sveta s východnou spiritualitou a pokojom.

 

Celý článok >>>

Názov výstavy Obydlia implikuje predstavu skutočného aj imaginárneho priestoru, ktorý si každý človek potrebuje neustále vytvárať ako nevyhnutnú podmienku fungovania vo svete. Symbolickým vyjadrením tohto priestoru je kruh, ktorý sa na výstave objavuje jednak v podobe mandál, ale sčasti aj v pôdoryse a konštrukcii hniezda.

 

Celý článok >>>

Ak je myšlienka dosť silná, nie je problém pretaviť ju do komiksu alebo ilustrácie, či do projektu so živou akciou. Vo väčšine prípadov musí byť tak či onak vypracovaný storyboard. Vo všeobecnosti by som nevidel veľký rozdiel medzi našimi statickými a pohyblivými obrázkami – samozrejme, okrem toho očividného!

 

Celý článok >>>

Nezaoberám sa vlastnou výnimočnosťou, ani výnimočnosťou vlastného štýlu. Som už na to asi príliš „starý“. Pravdou je, že chcem byť učiteľom. S učením som začal asi pred tromi rokmi. Vďaka svojim študentom mám oči neustále na stopkách, a to prispieva nielen k ľudskej ale aj umeleckej intergrácii.

 

Celý článok >>>

Je to niekedy neznesiteľne smutné, ale príliš veľa ľudí má príliš veľa dôvodov, prečo stratiť chuť do života. Netrúfam si hádať, čo by mohlo byť riešením, ani či vôbec nejaké existuje. Snažím sa ostať spätý s drobnosťami. Vždy na jar, keď príde odmäk a začnú spievať vtáci, cítim sa ako znovuzrodený. Tento pocit mi vystačí na celé týždne. Dôležité je vidieť v maličkostiach veľké veci.

 

Celý článok >>>

Keď Michelangelo vyhlásil, že je nezmyslom uprednostňovať mužské topánky pred bosými nohami, dal najavo, že videl ľudskú prirodzenosť v celej podstate, vo vitálnom jadre a poriadne vyzvŕtal mozgové závity, keď si vytváral vlastný štýl, veľkolepý štýl, vďaka ktorému jeho originálne myslenie tak silno pôsobí na ďalšie generácie.

 

Celý článok >>>

Moja originalita spočíva v mojej schopnosti oživiť nepravdepodobné bytosti podľa zákona pravdepodobnosti a dávať logiku viditeľného do služieb neviditeľného. Taká kresba vyplynie ľahko a prirodzene z vízie tajomného sveta tieňov, ktorý odhalil a ktorému vtlačil pečať Rembrandt.

 

Celý článok >>>

Dostal som sa do izolácie, lebo nedokážem pristupovať k umeniu inak ako svojsky. Neviem, čo sú „ústupky“, čo je „žiaduce“ umenie. Umelec dennodenne vníma veci, ktoré ho obklopujú, prijíma zvonku zmyslové pocity, ktoré nevyhnutne pretavuje a svojvoľne, priam tvrdošijne pretvára. Skutočná tvorba sa rodí len vtedy, keď naozaj máme čo povedať a pociťujeme nutnosť sa prejaviť.

 

Celý článok >>>

Zámerom projektu je prezentovať a ponúkať na predaj prírodniny alebo rôzne predmety nájdené v prírode („sprírodnenené" predmety) zabalené ako tovar určený na predaj. Jednotlivé predmety budú vystavené na honosnom podstavci zlatej farby, ktorý bude výrazne kontrastovať s jednoduchým obalom a charakterom daných predmetov.

 

Celý článok >>>

Fotografický cyklus V odlúčení je ojedinelým svedectvom o živote „v odlúčení“ a bol zostavený tak, aby predstavil rôzne prostredia, rôzne činnosti, vzťahy medzi jednotlivými väzňami, ale aj ich smútok, opustenosť, samotu. Väzni sú spolu, ale predovšetkým je každý sám so sebou.

 

Celý článok >>>

Na prvý pohľad estetizujúca forma vizualizovaného textu, ktorý evokuje ilúziu priestoru v priestore nie je náhodná a má svoje jasné smerovanie. Autorka ju použila strategicky, ako zámerný kontrast k obsahu textu, ktorý má existenciálny a sebadeštruktívny charakter pohybujúci sa na hranici ľudského bytia.

 

Celý článok >>>

Out&Up Date je pilotným projektom, ktorého cieľom je upozorniť na škálu a rýchlosť trendu Google máp na Slovensku a následne v celom post-komunistickom bloku. Blog a obrazová galéria bude otvorená každému, kto má záujem do nej prispieť svojimi fotografiami alebo textom.

 

Celý článok >>>

ObraSKov je ambiciózny projekt najväčšej výstavy slovenskej maľby v Čechách a na Morave v poslednom období. Jej hlavným zámerom je predstaviť českej kultúrnej verejnosti ucelenú kolekciu slovenskej maľby a jej hlavné vývojové tendencie po roku 2000.

 

Celý článok >>>

Na výstave Dizajn 2011 sa môžete zoznámiť s inovatívnymi riešeniami produktov rôzneho charakteru, ktoré navrhli v rámci svojich záverečných prác šiesti noví bakalári a desiati magistri umenia z Ateliérov dizajnu - produkt - inovácia - industrial.

 

Celý článok >>>

Vnímanie priestoru samotného modelu je obojstranné - keď to čo je vo vnútri, vidieť i z vonkajšej strany. Možno to chápať ako hru, ale taktiež ako vyjadrenie celkovej „lability“ osobného životného priestoru.

 

Celý článok >>>

Ivana Sláviková sa vo svojom projekte s názvom Haptika snaží komunikovať s divákom prostredníctvom brailového písma. Snahou je ponúknuť divákovi iný než vizuálny zážitok a pomocou hmatu tak dešifrovať vizuálny zámer autorky.

 

Celý článok >>>

Výstava „Niťokresba“ predstavuje tvorbu Vlasty Žákovej, ktorá invenčne rozvíja možnosti práce s textilom, techniky strojového šitia a ručného vyšívania v presahu voľnej obrazovej tvorby a aktuálnejšie aj v posune do média sochy. Tradične dekoratívno-úžitkové techniky prispôsobuje vizuálnemu výrazu súčasných trendov reflektovaných v kresbe, maľbe či grafike.

 

Celý článok >>>

Milan Kohout, česko-americký performer, akčný umelec, básnik, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a signatár Charty 77 vo svojej angažovanej tvorbe vyjadruje kritiku americkej ekonomiky, náboženstva, mediálnej manipulácie, ropnej politiky, rasizmu a spoločenských predsudkov.

 

Celý článok >>>

Nosnice živoria svoj krátky život v halách bez okien a v skupinových klietkach. 22 sliepok sa delí o jeden meter štvorcový. Ako to je s umením na Slovensku? Ako to vyzerá keď sa 22 umelcov stretne na jednom mieste?

 

Celý článok >>>

Dýchajúci dom, svetelná trať, interaktívna svetelná inštalácia. Medzinárodný umelecký projekt v produkcii kultúrnych centier Tabačka Kulturfabrik a Kasárne/Kulturpark po prvýkrát na Slovensku (v Košiciach) dňa 28. apríla 2011.

 

Celý článok >>>

Ojedinelá fotografická výstava slovenského autora Vlada Eliáša zahŕňa najnovšiu inštaláciu Stars, cyklus Posledná večera a renovovanú inštaláciu Grayscale. Vystavené diela prevedú návštevníka súhvezdím autorovho sveta tak, ako ho vníma zo svojho vnútra.

 

Celý článok >>>

Kresby Márie Čorejovej vypovedajú o niečom, čo celkom presne nepoznáme, čomu nerozumieme, čo ale súvisí s osobným svetom Márie Čorejovej. Názvy nám napovedajú, ale neusmernia nás. Kľúč k interpretácii športových, leteckých, architektonických, náboženských motívov existuje, autorka sama ale disponuje tým jediným správnym kľúčom.

 

Celý článok >>>

Secret Wars spája najlepších ilustrátorov, maliarov a kresličov po celom svete, a to usporiadaním tajných vojen, teda súbojov ilustrátorov. V týchto súbojoch sa bojuje fixou, či štetcom a čiernou farbou a bojiskom sú veľkoplošné plátna a dosky, miesto krvi tečie farba.

 

Celý článok >>>

Výstava THE SEMESTARS si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na nastupujúcu generáciu výtvarníkov a poskytnúť im možnosť konfrontácie ich diel s galerijným priestorom a širším spektrom divákov.

 

Celý článok >>>

Výstavný projekt s názvom Sedem dotykov ponúka konfrontáciu prác mladých výtvarníkov, ktorých spoločným menovateľom je upriamenie pozornosti na ľudské zmysly, ich nedokonalosť, krehkosť, ako aj pokus o preverenie ich schopnosti vierohodne prenášať informácie.

 

Celý článok >>>

Informácia (na podstavci outdoorgallery) o výstave „Bez zbytočných rečí“ má decentne poukázať na rozdiely v chápaní súčasného sochárskeho umenia a umenia priestorových médií. Jej úlohou je pokus o narušenie vnímania, tradične chápaného pojmu socha a poukázanie na jeho aktuálne presahy do iných foriem výtvarného umenia.

 

Celý článok >>>

Hlavnými aktérkami jej diel sú predovšetkým ženy. Byť príslušníčkou „nežnejšieho“ pohlavia vždy znamenalo spĺňať určité spoločenské konvencie, vyzerať a správať sa podľa zavedených noriem a vymedziť sa voči mužom. Svoje postavy Dovičáková pritom nevníma ako pasívne obete patriarchálneho systému, necháva ich konať alebo práve upozorňuje na ich nečinnosť a spokojnosť so stavom vecí.

 

Celý článok >>>

Performancia sa zaoberá hranicou medzi reálnym a iracionálnym svetom a hľadaním pravdivého miesta v duši – v mysli človeka. Jedine pravdivá tvár každého jedinca dokáže v okolitom svete zahrať tú správnu úlohu. Vo vnútri človeka sa zmazávajú všetky etnické aj osobnostné rozdiely.


 

 

Celý článok >>>

Výstava Home edition prichádza s pokusom reflektovať dnešnú každodennosť, pokoj všedného života ďaleko od inštitúcií, ktorý nazývame domovom. Domov sa za posledné storočie radikálne zmenil, tak ako sa zmenil aj sociálny poriadok...

 

Celý článok >>>

Nick Park, ktorého poznáme hlavne ako tvorcu postáv Wallaca a Gromita, je jedným z najúspešnejších súčasných filmových tvorcov používajúcich techniku fázovej animácie. Ako jeden z animátorov pre Aardman Animations v Bristole pracoval aj na hudobnom videu Petra Gabriela "Sledgehammer", ktoré je považované za jedno z najlepších videoklipov vôbec...

 

Celý článok >>>

sbBalázsova tvorba je na našej scéne ojedinelá tým, že oponuje prakticky celej vyše polstoročnej histórii slovenskej abstraktnej maľby – nech vnímame ako dominantnú jej štrukturálnu či neo-konštruktivistickú, alebo v jej vnútri partikulárne op-artovú, konkretistickú, alebo ešte neskoršiu počítačovú podobu. Má totiž znaky analytickej maľby...

 

Celý článok >>>

tthAutentická až autobiografická „koláž“ obsahujúca vždy indiferentný podklad, javisko, z ktorého vystupuje lineárne radený text - osobná modlitba. Tieto elementy sú vo vzájomne zosúladenom protiklade. Farebná škála je tu obmedzená takmer na efekt kontrastu. Druhou z nich je expresívnejšia tvár autora, kedy máme možnosť čítať síce nie explicitný text ale atmosférou nabité plátna...

 

Celý článok >>>

mk"Bola som úplne zbláznená do Shela Silversteina. Stále patrí k mojím obľúbeným autorom. Napísal a ilustroval tie najbizarnejšie poviedky, teda aspoň pre moje sedemročné oči. Jazyk bol pestrofarebný, všetko sa rýmovalo. Ale príbehy i kresby boli veľmi podivné a zvláštne. Bolo to moje prvé okno do humoru a umenia v jednom..."

 

Celý článok >>>

xlpixelDoménou tohto mladého výtvarníka sú predovšetkým inštalácie, kinetické objekty a videoart. Druhú rovnocennú polohu tvoria umelecká fotografia a dokumentárna audiovizuálna tvorba. Diela Juraja Sasáka majú prevažne technizujúci naturel vyplývajúci zo samotného backgroundu výtvarníka, ktorý sa pohybuje a orientuje v oblasti nových, nielen digitálnych médií a technológií.

 

Celý článok >>>

kittaZo svojej kurátorskej a autorskej pozície sa Richard Kitta na exhibícii Viktor Oravec & Friends rozhodol zaujať postoj, ktorým intervenuje do prostredia výstavy ako jej nežiadúci účastník. Interaktívna inštalácia s názvom "Cudzokrajný vták". Interaktívne diela autora posledného obdobia sú výsledkom spájania digitálnych technológií a fyzického sveta...

 

Celý článok >>>

szaboMožno o to viac stojí dnes za povšimnutie tvorba autora, ktorý ide tvrdohlavo svojou vlastnou cestou. Grafický prejav Otta Szabóa je precízny, koncízny a uvedomelý, podriaďujúci sa osvedčenej kresebnej poetike. Prevažujú figurálne kompozície situované v strohej asociatívnej hre, ktorá anticipuje abstrakciu v zmysle ústrednej idey...

 

Celý článok >>>

bs... sochárka, pre ktorú parametre priestoru znamenajú dôležitú časť integrity diela, čo sa odráža najmä v prácach typu in – situ. Sú v nich čitateľné dve čiastočne sa prelínajúce línie: uvažovanie o identite, jej nosičoch transformovaných cez telesný odtlačok, stopu, prípadne telesnú tekutinu (slinu), ktoré odkazujú na jedinečnosť DNA každého z nás.

 

Celý článok >>>

Diela výtvarníka Jozefa Suchožu sú charakteristické dômyselným výberom miesta (genius loci) pre ich samotnú realizáciu, pričom v sebe nesú zárodok transcendentálneho. Autor úspešne narába so simuláciou aditívnych priestorov a v rámci tendencie, v ktorej sa snaží použiť čo najjednoduchšiu archetypálnu formu sa dostáva do polohy, ktorá je autonómna, no zároveň univerzálna.

 

Celý článok >>>

vongrejVongrej sa vyjadruje prostredníctvom maľby, fotografie, projekcie, inštalácie, textu – teda médií, ktoré doteraz vo svojej tvorbe obsiahol. Text (neporušený, preškrtnutý, v zátvorkách...) a rôznorodé výstupy, z hľadiska použitých médií hybridnej povahy (vrátane geometrických štruktúr, osí, pretínajúcich sa diagonál, zrkadlení a matríc...), sú vo všeobecnosti pre jeho tvorbu charakteristické.

 

Celý článok >>>

or2„Koncentrácia energie“ je ukážkou priestorovej inštalácie, environmentu. Pozostáva z farebného neónového svetla vytvárajúce plus (+) a UV svetelného zdroja tvoriaceho mínus (–). Inštaláciu dopĺňa tabuľové sklo reflektujúce obrazy a ich znásobovanie...

 

Celý článok >>>

 

pozvankaÚstrednou témou výstavy, ktorá momentálne prebieha v galerijných priestoroch Kulturpark/Kasárne, je „Ťarcha”. Téma sa stala zjednocujúcou najmä v úrovni konceptuálnej a divákovi ponúka možnosť vzhliadnuť spektrum umeleckých prístupov, od klasickejších médií ako maľba, grafika či fotografia, až po umenie performancie, inštalácie, videoinštalácie a interaktívnych objektov.

 

Celý článok >>>

analdigiPublikácia, ktorá mapuje nové formy výtvarného umenia v širšom socio-kultúrnom kontexte. O vysokej úrovni tejto knihy svedčí samotný výber textov významných svetových autorov, ktorí patria k špičke v danej problematike. Zostavovatelia si dali záležať na precíznom a originálnom výbere, ktorý predstavuje reprezentatívny fokus v ramci reflexie súčasného svetového umenia...

 

Celý článok >>>

 inter-viewVýsledkom výskumu je výstava, ktorá prezentuje skúmaný problém komplexnejšie, nielen prostredníctvom vystavených diel a ich interpretáciou, ale aj výpoveďami autoriek o ich vlastnej tvorbe, prostredníctvom otázok. Každá autorka dostala jednu až dve otázky, ktoré sa viazali na jej vlastnú tvorbu a tri obecné otázky, ktoré boli zamerané na rôzne aspekty feminizmu a rodového umenia...

 

Celý článok >>>

bajtl... všetky práce spája téma pôvodu, domova a identity, respektíve integrácie a asimilácie. V novovzniknutej sérii veľkoformátových fotografií „Geschmack Nr. 1“ Bajtala mapuje okruh svojich najbližších. Portréty jej rodičov a samotnej autorky sú zasadené do ich súkromných priestorov. Nositeľom informácií o identite nie je telo zobrazených postáv, ale priestor, do ktorého sú zasadené.

 

Celý článok >>>

msc"Stredoeurópsky dom fotografie vytvára akýsi vrchol pomyselnej pyramídy fotografických kultúr. Triedi množstvo faktov, výstav a z nich vytvára databázu – virtuálnu i reálnu – kníh, diel, časopisov, ktoré podávajú objektívny obraz o dejinách i aktuálnej situácii fotografie v jednotlivých krajinách. Je prirodzené, že sa stáva aj miestom pre stretávanie, výmenu, medzi osobnosťami zo stredoeurópskych krajín, ale aj medzi tzv. Východom a Západom... Mesiac Fotografie 2010 je tu!

 

Celý článok >>>

Wenders sa v roku 1966 odsťahoval do Paríža, kde sa živil ako maliar. V tej dobe sa začal zaujímať o film. V roku 1967 sa vrátil do Düsseldorfu, kde pracoval v pobočke United Artists. Začal študovať Vysokú filmovú a televíznu školu (HFF) v Mníchove, písal filmové kritiky pre časopis FilmKritik. Jeho prvým dlhometrážnym filmom a súčasne diplomovou prácou bol film Summer in the City (Leto v meste, 1970), venovaný skupine Kinks.

 

Celý článok >>>

vytisk1"Dokud si sám můžu vybírat televizní program a vyhledávač Google není centrálně cenzurovaný, je relativně všechno v pořádku. Vytiska si nerušeně kompiluje vlastní verzi vizuálního obrazu okolní reality. Myslivcům po chlupatém obličeji stéká ještě teplá zvířecí krev, zatímco pyšně pózují nad mrtvými těly. Na zdánlivě poklidném úpatí pod dřevěným kostelíkem se povaluje jakýsi slepenec lidských kostí, masa a vnitřních orgánů."

 

Celý článok >>>

refx1"V oblasti textových instalací autor využívá postkonceptuální principy výtvarné tvorby, někdy s absencí finální materiální podoby díla. Textové plošné instaláce jsou ve většině případů citacemi a výtvarnými interpretácemi nalezených textů. Výtvarné zpracování textů úzce souvisí s jejich obsahem. Ševčík zkoumá výtvarné možnosti práce s textem v umění. Zajímají ho sociální,  socio-politická témata, jako i vliv médií na naši každodennost."

 

Celý článok >>>

brnmatCyklický projekt The Cremaster v podstate narába s anatomickou alúziou na ľudské reprodukčné orgány. Barney sa ale dostáva až k obsesívnemu záujmu o embryonálny proces, v ktorej dochádza k sexuálnej diferenciácii rodiaceho sa jedinca. The Cremaster 1 až 5 v podstate umelecky reflektuje tento biologický vývoj. Cyklus sa však opakovane vracia k okamihom raného sexuálneho vývoja, v ktorom je výsledok procesu stále neznámy...

 

Celý článok >>>

piccVýstava Donata Piccola Reverzibilné mechanizmy je prvou výstavou tohto mladého talianskeho umelca na Slovensku. Jeho tvorba variuje od kresby, sochy cez inštaláciu k performance, zaujíma ho vzťah umenia a vedy. Zameriava sa na vedecké, filozofické a emocionálne aspekty vnímania fyzikálnych javov. Ako sochársky materiál používa vodu, paru či svetlo. Výraznou zložkou jeho diel je interaktivita...

 

Celý článok >>>

Autorky si kladú existenciálne otázky: Čo by robili, akoby konali, s uvedomením si vlastného konca – smrti? Čo by chceli zmeniť, dokončiť, vidieť? Rozvíjajú myšlienku konca čisto subjektívnym spôsobom. Pomocou vlastných vizuálnych záznamov  a „vcítenia sa do prežívania vybraných literárnych postáv“ sa súčasne  pokúšajú vytvoriť akýsi všeobecný postoj na základe dobového spoločenského vedomia a preferovania určitých hodnôt....

 

Celý článok >>>

"Videli a obdivovali sme grafické návrhy Heinza Edelmanna v časopise “Twin”. A pomysleli sme si: „Prečo ho aspoň nevyskúšať?“ Tak sme sa s ním skontaktovali, Edelmann priletel, ukázali sme mu, na čom pracujeme a on na dva týždne zmizol. Pamätám si tú hnedú obálku, v ktorej prišli štyri kresby, na každej jeden Beatlesák. Boli naozaj skvelé, veľmi kvalitné. Videli ste, že to nie je Mickey Mouse, nie je to to, ani ono – jednoducho to bolo!"
 

 

Celý článok >>>

Dielo Mlyny realizované pre nitriansku nezávislú outdoor gallery / exteriérový podstavec pred nákupným centrom Mlyny / poňal Galbavý ako inštaláciu nájdených predmetov, ktorých pôvodné určenie konotuje činnosti mletia, zomielania a tak odkazuje na pôvodný „pochovaný“ duch miesta. Dielo má aj širší ideový záber, ktorým je mlynček ako symbol času, mletia dejín, osudov mesta a miesta, ale aj aktuálny symbol „mletia“ peňazí....

 

Celý článok >>>

loi1Ústredné dielo, ktoré bolo vytvorené špeciálne pre výstavu Socha a objekt XV, predstavuje skupina objektov s názvom Ženské uzly. Dielo tematizuje prístup spoločnosti a žien k téme rakoviny prsníka a uvedomeniu si, že sa netreba za každú cenu snažiť o dosiahnutie ideálu, ale prijať aj svoju odlišnosť a jedinečnosť...

 

Celý článok >>>

rplaNepatrný posun a následne sústava posunov, z ktorých sa stáva prelínanie. Výsledkom je však paradoxne zastavenie. Statickosť v pohybe, vedomé narábanie so zaznamenaním reálnych vecí a ľudí v konfrontácii s vlastným postrehom a hlavne schopnosťou osloviť v duchu technických a ideových narážok samotného diváka...

 

Celý článok >>>

midlo"Nedávno sa ma Otis Laubert pýtal, že kde si ich dávam vyrezávať a pritom si každú knihu poctivo odsedím za stolom so svojim rezacím náradím. Digitálne technológie alebo hociktoré iné, všetko sú to len technológie. Sú to formálne prostriedky na zhmotnenie našich ideí, nápadov a ako také nás svojimi možnosťami aj obmedzujú a tak si z nich vyberáme tie, ktoré nám najviac vyhovujú." Interview s Martinom Dernerom.

 

Celý článok >>>

"Čím viac som schopný vnímať svoje vystúpenia ako otvorený systém, tým sú pre mňa zaujímavejšie, pretože mi ponúkajú viac možností výrazu. Kostru tvorí spravidla text, ale aj ten niekedy variujem, vypúšťam niektoré jeho časti alebo pridávam nové a potom je tu práca so zvukovým procesorom a samplermi, ktoré nahrávam priamo počas predstavenia a často dám prednosť momentálnemu pocitu..." Interview s Marošom Rovňákom.

 

Celý článok >>>

fldz"... V cykle Reutersdráma som vytváral modely pomocou 3D plánikov agentúry Reuters. Agentúru som v rámci konceptu chápal ako výrobcu modelárskej stavebnice, ktorej som sa ako modelár – konzument a vazal mediálneho spravodajstva úplne podriadil. Zostavil som jej verziu reality ad absurdum." Interview s výtvarníkom Radovanom Čerevkom.

 

Celý článok >>>

schz"... netvorím len pre seba. V prvom  rade sa snažím vytvárať osobné „intímne priestory“, ktoré pôsobia na každého inak - čo je aj dôvodom výberu konkrétnych miest pre jednotlivé inštalácie. Tieto priestory si vyberám, aby čo najviac komunikovali s konkrétnou ideou práce. Ich častá nedostupnosť má iba umocňovať ich intímnosť..." Rozhovor so sochárom Jozefom Suchožom.

 

Celý článok >>>

dovic1"Keď maľuješ autoportréty, nemusí to znamenať, že sa máš práve rád. Myslím, že výtvarník by sa mal mať rád aspoň do tej miery, aby bol schopný prezentovať svoje myšlienky a mať pocit, že by niekoho mohli aj zaujímať... Pri príliš nízkom sebavedomí človek asi nemá pocit, že by jeho názory mohli niekoho zaujímať, čo je niekedy veľká škoda." Rozhovor s Luciou Dovičákovou.

 

Celý článok >>>

Zámerom výstavy nie je prvoplánové a čoraz populárnejšie prenesenie graffiti z jeho prirodzeného urbánneho prostredia do inštitucionalizovaného prostredia galérie. Podstatnejší je tu moment vzniku a zániku, nestálosti a pominuteľnosti graffiti, keďže po skončení výstavy autori diela zatrú nabielo a pokúsia sa dať steny do pôvodného stavu...


 

 

Celý článok >>>

Ide tu skôr o ponúknutie netradičného, vtipného a invenčného pohľadu na výstavný dizajn a jeho rozmanité podoby, prvky a nástroje, s ktorými pracuje. Tie totiž divák bežne nevníma, pretože sú v druhom pláne, v úzadí za samotným vystaveným artefaktom (nech už to je renesančná rytina, vypchatý jeleň alebo samopal z druhej svetovej vojny).

 

 

Celý článok >>>

recoilKonceptuálny základ má aj pôvodne japonský tanec butoh – spoločný názov pre široký záber aktivít, techník a motivácií pre tanec, performanciu alebo hnutie. Za jeho zakladateľov sa považujú legendárny tanečníci Tatsumi Hijikata a Kazuo Ohno. Zvyčajne ide o hravú a grotesknú obraznosť, tabuizované témy, extrémne alebo absurdné prostredia a tradične je predvádzaný s nabielo natretým telom a pomalými, výrazne kontrolovanými pohybmi...

 

Celý článok >>>

perfrmnc1Performancia (Performance Art) môže byť akákoľvek situácia obsahujúca tieto štyri základné elementy: čas, priestor, umelcovo telo a vzťah medzi umelcom a publikom. Podstatným faktorom je jedinečnosť performancie, vylučujúca identickosť dvoch predstavení. K charakteristickým znakom performancie patrí jej živé prevedenie, absencia pravidiel, experimentálna povaha, nepredajnosť, multižánrovosť a  multidisciplinárnosť...

 

Celý článok >>>

Medzi zaujímavé projekty patrí Clavilux z r. 1930, ktorý vytvoril Thomas Wilfred. Clavilux mal sedem patentov a slúžil ako farebný organ(21), ktorý vytváral farebné snímky na základe hudobných tónov. Dánsky rodák T. Wilfred razil pojem Lumi, ktorý mal vyjadrovať svetlo ako expresívnu umeleckú formu.(22) Keď sa vrátime naspäť k zvuku a hudbe, vidíme, že nová úloha zvuku sa postupne prejavila vo fluxových dielach Johna Cagea, či Pierra Schaeffera alebo Alvina Luciera.

 

Celý článok >>>

mtj1Začiatky VJ-ingu sa spájajú so skupinou EBN. Emergency broadcast network je názov multimediálnej peformance skupiny založenej v roku 1991. Prvý EBN video projekt bol hudobný remix k vojne v Perzskom zálive vytvorený v roku 1991. Išlo o VHS kazetu s prejavom G. H. W. Bush-a remixovaným s pesničkou “We Will Rock You“. Neskôr sa tento remix stal hitom na undergroundovej scéne...

 

Celý článok >>>

bfceČo všetko je možné spobobiť, vyjadriť, odkázať prostredníctvom zobrazenia ľudskej tváre, portrétu...? Môžeme hovoriť vôbec o autentickosti, keď akýkoľvek pokus o spodobenie človeka je vždy len derivátom skutočnosti, skriveným neúplným obrazom, zmrazeným okamihom alebo sekvenciou vyňatou z behu času...? Päť autorov v piatich miestnostiach nitrianskeho podzemia zaujíma voči danej problematike portrétneho žánru vlastný postoj...

 

Celý článok >>>

kordos"Od ukončenia štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení sklo v architektúre u Václava Cíglera,  sa venoval intermediálnemu umeniu, prevažne performancii a videoartu. Dnes patrí Kordoš k popredným predstaviteľom strednej generácie výtvarného umenia na Slovensku. K výrazným znakom jeho tvorby patrí apropriácia, citácia diel starých majstrov, neraz v spojení s vlastnými a originálnymi postupmi..." Pozývame vás na prednášku tohto umelca.

 

Celý článok >>>

mcerOrientovať sa v súčasnom svete nie je jednoduché a Michal Černušák je umelec, ktorý si uvedomuje komplexnosť 21. storočia. Preto sa vyjadruje prostredníctvom komplexného vizuálneho jazyka. Historické referencie jeho malieb nájdeme v umení neskorej renesancie a baroka, v monumentálnych sakrálnych kompozíciách. Na druhej strane autor už niekoľko rokov využíva techniku airbrush, ktorej korene siahajú do automobilového priemyslu a reklamy...

 

Celý článok >>>

der1Tvorba Dernera vykazuje bohatú, no výrazovo zhutnenú škálu novej vizuálnej reči (jazyka), ktorá sa drží svojho grafického základu, ale polemizuje s ním v intenciách nových, hybridných druhov, žánrov a disciplín umenia. Sleduje analytické a polemické skúmanie hraníc vizuálnych druhov od kresby, cez čierno-biele znakové grafiky, rozvinuté vo viacerých formách priestorových presahov, až po knižné objekty...

 

Celý článok >>>

s1Otto Szabó je maliarom tvorivého nepokoja – umelec večne hľadajúci. Ani nie tak námety, tých má vždy v hlave niekoľko, ale skôr čo najpresvedčivejšie spôsoby ich výtvarného stvárnenia. Výtvarník pátrajúci po zmysle, podstate, myšlienkach stvárňujúceho objektu. Človek, pre ktorého je obraz svätostánkom, ukrývajúcim príbeh a ten sa nedá „vyrozprávať“, len tak napochytro. Príbeh každého obrazu treba prežiť, precítiť, niekedy prebolieť, inokedy presnívať v radostnom opojení...

 

Celý článok >>>

pozvzb"Autorka si prisvojila priestor, ktorý podrobila „rekonštrukcii“, iba naoko pôsobiacej inovácii. Pôvodnú podlahu nahrádza kvalitatívne podradnejším materiálom, ktorý svojím charakterom nezodpovedá pôvodnému riešeniu. Autorka zakrýva „svoju“ podlahu samolepiacou fóliou s mramorovým vzorom, natiera „svoje“ zábradlie farbou, čím výrazne odlíši vstupnú zónu od ostatných častí galérie, ktoré sú zámerne ponechané v pôvodnom stave..." - pozvánka na výstavu.

 

Celý článok >>>

chpl"Je teda zaujímavé sledovať, akým spôsobom jednotliví autori a autorky pracujú s priestorom, do akej miery jeho parametre: fyzické – zmerateľné, ale i nezmerateľné - ako atmosféra a genius loci ovplyvnili charakter ich prác, ktoré sú momentálnym odrazom práve prebiehajúceho doktorandského štúdia, kde sa postupne profilujú znaky ich sochárskeho prejavu..."

 

Celý článok >>>

vz1"Nosnou témou textilných obrazov Žákovej nie sú heroické apoteózy vyhratých bitiek či poľovačiek feudálov spájané s historickými artprotismi, ale sú to novodobé témy o pretrhnutom ramienku podprsenky, mokrých nohaviciach, večernom make-upe a zmätenej mladej duši..." Pozvánka na dve výstavy mladej slovenskej výtvarníčky Vlasty Žákovej.

 

Celý článok >>>

nemeV súčasnosti je médium kresby stále ponímané ako tradičné a klasické, a mnoho krát aj ako prípravné pre finálnu realizáciu diela v inom. Podoba aktuálneho výtvarného umenia, najmä jeho hybridná povaha, spojená so stieraním hraníc medzi pôvodne striktne určenými formálnymi podobami jeho žánrov, a vplyv digitálnych technológií však výrazne poznačila aj samotnú kresbu...

 

Celý článok >>>

vozi1"Projekt je experimentom, ktorý sa dá chápať v rôznych rovinách, no primárne si vzal na mušku zmysel, tému a chápanie workshopov a sympózií ako takých. Umelci reagujú na „popularitu“ a masovosť rôznych stretnutí s „umeleckým zámerom“. Poukazujú na zažité mytologizované pohľady verejnosti na umelca ako bohéma i tragéda súčasne. K „výbave“ umeleckého čudáctva patria aj sympóziá, podporujúce ľudskú zvrhlosť bez kúska hanby, kde potokmi tečie víno..."

 

Celý článok >>>

slipkaNávštevníci tu nájdu napríklad lampy, ktoré vyzerajú ako sliepka alebo pripomínajú známu animovanú králičiu dvojicu Bob a Bobek, militantné kvetináče a vešiak, nábytok pre hip‐hoperov, svietidlá z plastových vidličiek, držiaky na časopisy inšpirované čižmami Majky z Gurunu, rôzne stoličky, stolíky, svietnik vo forme dynamitu, sedadlo‐hojdačku pre všetkých milovníkov rýchlych áut, UFO búdu pre psa, či skrýše pre myšky pripomínajúce obaly z potravy pre mačky...  
 

 

Celý článok >>>

pozor"Krajina je aktualizovateľný fenomén, je nezávislá, nadčasová, sebestačná, permanentne vo svojom procese, úzkostlivo kontrolovaná človekom. Ak si predstavím, že Zem existuje zrazu bez nás, začne sa napríklad rozrastať vegetácia v mestách a všetko naberie zdanlivo nekoordinovaný smer - tak je z toho predstava bežiaceho procesu maľby na reálny formát 1:1..." Prinášame vám rozhovor so slovenským výtvarníkom Rastislavom Podobom.

 

Celý článok >>>

passengerVýsledkom kreativity, šialenej trpezlivosti a veľkej dávky humoru je krátky sedemminútový animovaný film "The Passenger" (Pasažier), na ktorom jeho tvorca pracoval bezmála osem rokov a ktorého produkcia bola ukončená v roku 2006. Film získal Cenu The Best Animation - 2006 Los Angeles International Short Film Festival (premiere) and the Best Australian Film - 2008 Melbourne International Animation Festival awards.

 

Celý článok >>>

Denník pozorovateľa je spoločnou výstavou slovenského maliara Rastislava Podobu a slovinského výtvarníka Jerneja Forbiciho. Obaja autori sa vo svojej tvorbe venujú fenoménu priestoru, či už ide o skúmanie konkrétnej krajiny, alebo o sprítomnenie dojmu z fiktívnych priestorových súvislostí. Procesu maľby predchádza u oboch autorov pozorovanie problému, obaja pracujú aj s médiom fotografie, ktorá im slúži ako forma akéhosi denníkového záznamu...

 

Celý článok >>>

sill1K Šilleho obrazom je možné sa po formálnej i obsahovej stránke priblížiť prostredníctvom protikladov ako harmónia kompozície vs. chaos ikonografických prvkov, geometria vs. maliarske gesto, či „cukríková“ farebnosť pripomínajúca animované filmy z dielne Disney na jednej strane a vybrujúci pocit neistoty na strane druhej. Jeho maľby sú ale viac ako len súčty spomenutých prvkov a podobne ako gordické uzly fascinujú práve preto, lebo nie je ľahké ich rozuzliť...

 

Celý článok >>>

"Diela sú prezentované  v 14 kójach, pričom značnú časť z nich tvoria mediálne inštalácie, ktoré využívajú aj interaktivitu diváka. Pripravený súbor sa skladá zo 4 projekcií krátkych videí od videoartu cez videoperformancie až po experimentálny film, ktorý obsahuje takmer 80 študentských prác. Na výstave je možné zhliadnuť práce založené na videohrách, ako aj diela, ktorých bázou sú znalosti programovania v jazykoch pure data a processing."

 

Celý článok >>>

kniz1"Svätec by mal byť vzor. Niekto, kto sa vzdá všetkého, hoci aj vlastnej identity, aby dosiahol mimoriadny (duchovný) cieľ. Neviem, či táto cesta je správna, alebo nesprávna, stala sa jedným z dôvodom, prečo ma zaujímajú. Videli to, čo ostatní nedokázali uvidieť, ale na druhej strane boli slepí voči bežným, dôležitým, veciam..." Rozhovor s výtvarníčkou a fotografkou Michaelou Knížovou.

 

Celý článok >>>

Histoire. Life with(out) a Good Communist je vizuálno-akustickou inštaláciou, ktorá vychádza z biografie Žo Langerovej (1912-1990). Keď Langerová v roku 1979 publikovala svoju knihu Convictions: Memories of a Life share with a Good Communist, mala za sebou skúsenosti dieťaťa prvej svetovej vojny, útek pred fašistickým režimom do USA, návrat do Československa za cieľom budovať lepší povojnový svet v znamení socializmu a nakoniec emigráciu do Švédska.

 

Celý článok >>>

smikyZámerom výstavy nie je retrospektíva keramikára Imricha Vaneka, ani prezentácia spoločných diel vytvorených pre túto príležitosť. Dôležitý je vzájomný dialóg dvoch umelcov a priateľov. Vystavené práce sú výberom zo staršej i najnovšej Vanekovej tvorby, pričom hlavným vstupom Svätopluka Mikytu tu bola hra s inštaláciou a doplnenie či komentovanie výstavy svojimi dielami...

 

Celý článok >>>

+Diamondance vzniklo na základe obrazovej partitúry Milana Adamčiaka z r. 1967, jedného z najvýznamnejších slovenských konceptuálnych umelcov. Vznik diela posúva aj hranicu vzniku slovenského súčasného tanca. + Film o Milanovi Adamčiakovi inicioval Michal Murin, ako magisterskú prácu Arnolda Kojnoka na FVU v Banskej Bystrici. Jeho videoprojekt "Opak je pravdou" (13 min.) sa stal podkladom pre dokument, ktorý realizoval na VŠMU v ateliéri D. Hanáka. 

 

Celý článok >>>

 Menej ako o priamu konfrontáciu s evolučnou teóriou ide Černušákovi pri najnovších plátnach o reflexiu moderného vedecko-technologického „ošiaľu“. Autor rozohráva príbehy s otvoreným koncom, ktorých aktérmi sú reprezentanti vedy a výskumu ako lekári či technici. Namiesto falošného moralizovania nás ohúri farebnosť a formálna rôznorodosť jeho kompozícií...

 

Celý článok >>>

Puchovského obrazy majú viac rovín čítania. Môžu byť chápané ako vystúpenie pred ľudí v zmysle prezentovania svojej tvorby, čiže akési odhalenie sa pred publikom. Ide však aj o nefyzické vystúpenie zo samého seba, ktoré autor zažíva pri tvorbe obrazov, a ktoré divák môže prežiť pri ich vnímaní. Pri zmyslovej a intelektuálnej percepcii umenia sa totiž človek ocitá v priestore mimo reálneho fyzického sveta, vo svete imaginácie, myšlienok, pocitov a podvedomia.

 

Celý článok >>>

... diela 90-tych rokov predstavujú prirodzený a plynulý prechod od grafického počítačového umenia starých otcov na všadeprítomnú virtuálnu realitu, avatarizmus, interaktívne show a artificiálne multi-životy indivídua. Koncom 80-tych rokov 20. stor. nebol ešte pojem virtuálnej reality jednoznačne definovaný. Pôvodca pojmu "virtuálny" I. Sutherland ho svojho času zadefinoval ako vedeckú pomôcku pre zobrazenie 3D priestoru v reálnom čase.

 

Celý článok >>>

... problém centralizácie autora a statickosti vo výraze umeleckého diela príznačných pre klasické médiá ako skulptúra a maľba sa do istej miery stáva bezpredmetným ak vnímame pozíciu nelineárnych interaktívnych digitálnych diel v celej ich šírke a rozmanitosti ako ďalšiu z alternatív, ktoré sú prirodzeným vyústením úsilia individuality o zmenu paradigmy ako aj uplatnenia určitej rovnosti v chápaní jednotlivých foriem umenia.

 

Celý článok >>>

City Art Fest prepája rozmanité prejavy súčasného vizuálneho umenia s typickými formami pouličného umenia ako street art a graffiti, ktoré prináša čo najbližšie k ľuďom, do ich každodenného prostredia, v ktorom sa pohybujú a žijú. Participujúci umelci vychádzajú zo špecifík Nitry a reagujú na rôzne situácie a priestory v meste.

 

Celý článok >>>

5475 dní je názov výstavy, ktorá prebehne v dňoch 28. septembra až 17. októbra 2009 v Galérii SVU - Kamenná Sála v Bratislave. Svojimi výtvarnými dielami, prevažne grafikami, sa nám predstaví trojica agilných výtvarníkov východoslovenského regiónu - Otto Szabó, Noemi Ráczová a a Zsolt Lukács. Kurátorom výstavy je tradične-netradične Jozef Leikert.

 

Celý článok >>>

 S obratom od textového k vizuálnemu, ktorý generuje digitalizácia podnecovaná globalizáciou, súvisí boom videoumenia a umenia digitálnych médií. Typologicky sa vyprofilovalo do rôznych foriem (videopásky, videoinštalácie, videofilmy, videoperformancie), v menšom počte sú zastúpené náročnejšie interaktívne multimediálne inštalácie alebo projekty virtuálnej reality, čo súvisí s finančne nedostupnou technológiou a infraštruktúrou, na Slovensku absolútne nedostatočnou.

 

Celý článok >>>

Štefan Papčo pracuje s médiom sochy, objektu a videoinštalácie. Primárne sa zaoberá štúdiom formy a obsahu extrémnych miest a situácií prebratých z horolezeckého prostredia. Ako dlhoročný aktívny horolezec vizuálne spracováva autentické zážitky z početných výstupov. Ako sám píše: „prostredníctvom kritických momentov je možné dešifrovať niektoré vlastnosti subjektu jednoduchšie a zreteľnejšie..."

 

Celý článok >>>

Výstavný projekt HOME NETS (to be continued) je pokračovaním pôvodne fotografického cyklu Home Nets, ktorý reaguje na zdomácnenie počítačovej a digitálnej techniky v domácom prostredí, jej nenásilné, postupné obsadenie nielen súkromného priestoru, ale stále naliehavejšie aj mentálneho priestoru. Fotografický cyklus tvoria inscenované zátišia na prvý pohľad nezmyselných kombinácií interiérového zariadenia a elektronických komponentov.

 

Celý článok >>>

Celé pätnásťročné obdobie sprevádza aj vznik súkromných komerčných galérií,13 ktorých rýchly začiatok obyčajne strieda rýchly zánik, čo pripomína oscilačnú krivku s otvoreným koncom. Žiaľ, zatiaľ sa žiadnej z nich nepodarilo vyprofilovať na úroveň porovnateľnú s renomovanými komerčnými galériami známymi v európskych alebo amerických metropolách. Hlavnou príčinou tohto nepriaznivého stavu nie je iba nedostatok kapitálu...

 

Celý článok >>>

Podať obraz súčasného vizuálneho umenia na Slovensku1 znamená nielen charakterizovať relevantné prejavy, praktiky a stratégie jeho štruktúrovaného terénu v ostatných pätnástich rokoch, ale tiež naznačiť súvislosti politických, ekonomických a spoločenských zmien naštartovaných zlomovým rokom 1989, ktoré determinovali premeny súčasného umenia a jeho inštitucionálneho rámca.
 

 

Celý článok >>>

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici otvorila dvojicu výstav, ktoré sú prezentáciami výtvarníkov Maroša Rovňáka a Patrika Ševčíka. Rovňákovu tvorbu charakterizujú témy rodovej identity a odcudzenia. Jednotlivé výstupy sú realizované v postfotografii a videu, kde autor kladie veľký dôraz na zvukovú stránku. Patrik Ševčík vo svojej doterajšej tvorbe prezentoval rôzne spôsoby práce v oblasti textového umenia. Séria REFLUX je zavŕšením autorovho skúmania.
 

 

Celý článok >>>

K O M I X: Pokračovanie Kocúra Mačina.

 

Celý článok >>>

K O M I X: Tentokrát podivuhodné príbehy Kocúra Mačina od autorov Michala Löwyho a Andreja Kolenčíka!

 

Celý článok >>>

jazdecZamýšľame ho ako paradoxný príspevok k dnešnému fenoménu digitalizácie a internetizácie umenia, ktorá okrem blogerskej prináša aj anonymnú reagenčnú kritiku. Ide o zvláštny spôsob komunikácie – bez nutnosti diskutovať tvárou v tvár, a bez nutnosti vidieť diela naživo: čoho spoločným výsledkom je až animózna otvorenosť názorov, ktorá pôsobí neobyčajne tendenčne.

 

Celý článok >>>

V roku 1954 bol ako vedľajší produkt kladiva na komunistické čarodejnice vyhlásený Comics Code Authority. Uvedené nariadenie zničilo mnoho sérií a poškodilo komixy, ktoré napriek všetkému vychádzali ďalej. Postavy DC Comics zostali na úrovni kreslených rozprávok pre deti. Veľa vydavateľstiev, medziiným aj Eastern Colors, skrachovalo. Vďaka invencii vtedajších autorov sa však podarilo zachrániť niekoľko postáv, ktoré prežili do dnešných čias.

 

Celý článok >>>

Kde sa vzali všetky tie „prúžky“ (stripy) v novinách, všetky tie farebné kreslené časopisy, všetci tí superhrdinovia v superkostýmoch a so superschopnosťami čeliaci superzloduchom? A prečo ich milióny čitateľov a divákov po celom svete „hltajú“ veľkou lyžicou? Kde inde ako v Amerike...

 

Celý článok >>>

 

K O M I X

 

Celý článok >>>

"Žije človek so svojou tvárou? Reflexie v hrnčeku čaju, na vodovodnom kohútiku znečistenom zvyškami zubnej pasty, sekundový odraz na skle dverí pred vstupom do mestskej hromadnej dopravy či momentka na okamih sa zjavujúca prekračujúc mláku. Uvedomuje si človek vlastnú tvár? Potrebuje pre svoj život toto uvedomenie? ..."

 

Celý článok >>>

... chcem sa zamerať na aplikáciu súčasného stavu umenia a porovnanie so stavom pred rozpadom meta-príbehu. Táto tematicky rôznorodá skutočnosť súvisí so samotným zobrazovaním umelca a indivídua, ktorý je zvyčajne aj prorokom svojej doby, alebo nositeľom následkov. V konečnom dôsledku je to model človeka, ktorý sa snaží pozerať za uvedené skutočnosti a uchopiť práve nepoznané, s odkazom na svoje vlastné bytie a autentický prístup k životu.

 

Celý článok >>>

V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať vedeckým a umeleckým obrazom, nepôjde nám iba o kontrastné porovnávanie, ale aj o hľadanie pravdivosti, nie ako záväznej jednoty, no pravdivým prístupom, z ktorého môžu vzniknúť ďalšie originálne teórie a umelecké výstupy.

 

Celý článok >>>

Jednou z možných interpretácií by mohlo byť zámerné poukázanie na určitú bariéru medzi človekom a strojom, keďže zobrazovaný text je väčinou odvodený práve od zdrojového jazyka, inou interpretáciou by mohla byť už spomínaná myšlienka akejsi technickej apokalypsy, alebo poukázanie na fakt, že počítač je vlastne schopný správať sa len podľa schém, ktoré mu sám človek navrhne...

 

Celý článok >>>

Heath Bunting je jedným z priekopníkov internetového umenia a aktivizmu, ktorí sú spolu s umelcami Bristolskej komunity (V. Británia) združený okolo webstránky www.irational.org. Stránka kolektivizuje rôznorodé, niekedy až zdanlivo nesúvisiace materiály (magazín home-made biotechnológií, návody pre pirátske rádiá, vymyslené testy merajúce rôzne disfunkcionality) a služby, z ktorých mnohé sú pravdepodobne iba fiktívne...

 

Celý článok >>>

"Podobne ako skutoční ľudia, aj oni majú svoje životné túžby, obavy a potrebujú chodiť na záchod. Je potrebné ich ovládať a usmerňovať, aby si splnili svoje ciele - rozširovať majetok, nakupovať veci a nábytok pre vylepšenie bývania, využívať rôzne platené služby a dúfať, že sa podarí predísť ich smrti od hladu alebo smädu ..." (Hancock).

 

Celý článok >>>

Počítačové hry ako nástroj a prostriedok tvorby machinimy môžeme považovať za formu digitálneho umenia, pretože spĺňa všetky základné predpoklady takýchto prejavov. Ich tvorcovia prostredníctvom pôvodných počítačových hier vytvárajú nové médium - využívajú ich novým spôsobom, v iných kontextoch a už nielen ako prostriedok digitálnej zábavy.

 

Celý článok >>>

Mladý výtvarník Patrik Ševčík využíva vo svojich dielach neraz postkonceptuálne princípy, niekedy s absenciou finálnej materiálnej podoby diela. Textové plošné inštalácie sú vo väčšine prípadov citáciami a výtvarnými interpretáciami nájdených textov. Výtvarné spracovanie textov úzko súvisí s ich obsahom. Ševčík doslova skúma výtvarné možnosti práce s textom v umení.

 

Celý článok >>>

Dvojvýstava výtvarníkov Triaškovcov, ktorá sa uskutočnila v apríli tohto roku v Galérii Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave ponúkla vcelku zaujímavú sondu do súčasnej fotografie a maľby, ktoré reflektujú dnešnú situáciu na poli mediálnej a trhovej kultúry. Dvojvýstava bola prezentovaná ako dva samostané autonómne projekty.

 

 

Celý článok >>>

Predstavujeme vám štvoricu študentov z umeleckých škôl v Košiciach a Banskej Bystrici, vrátane ich interaktívnych výtvarných prác, ktorými sa úspešne prezentovali na festivale Nových médií v Košiciach v roku 2008 pod názvom New Media Point. www.nmpoint.com

 

Celý článok >>>

 Venuje sa akčnému umeniu, performancii, zvukovým projektom, konceptuálnemu umeniu, intermédiám a novým médiám. Vedie ateliér Audiovizuálnej tvorby / Digitálnych médií na Fakulte výtvarných médií Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je spoluautorom projektu New media explorer http://www.nmpoint.com a mnohých ďalších.

 

Celý článok >>>

muyiPóza je čosi pohrebné, monumentálne. Sociálnu a estetickú funkciu vážneho portrétu, ktorý bol v dobe, keď Muybridge skúmal pohyb, hlavnou činnosťou fotografov bolo opätovanie uplynulého času, ktorý je predložený ku kontemplácii, teda v žiadnom prípade nie ako zaznamenaniahodná a datovaná udalosť, skôr ako zvečnené trvanie, ktoré sa dá kedykoľvek evokovať.

 

Celý článok >>>

 "... jeden šťastný rok v Holandsku, v Utrecht-Driebergu, v rodine van der Horsta. Spoločné potulky na bicykli s Miniem, ktorý študoval maliarstvo v Utrechte. Múzeá, zbierky, obrazy. A na druhej strane: po zem zbombardovaný Rotterdam, mŕtva rieka Rhein, týždne na Severnom mori s frízskymi rybármi v „zahmlenej Walhale“, každodenný plátok čokolády, zber jedlých gaštanov v záhrade kaštieľa kráľovny Driebergene, a štúdiá kreslenia."

 

Celý článok >>>

Po prvýkrát predstavilo združenie Rovás akciu Prsteň Nibelungov v termíne 29. – 31. augusta 2008 v Parku Milénia v Budapešti. Dialo sa tak v rámci “ART MOZAIK FESTIVAL“, čo bol protest proti nacionalizmu, falšovaniu dejín, vedomému zavádzaniu a na podvrhoch založeného egoizmu, a z časti ako prejav úcty na pamiatku R. Wagnera.

 

Celý článok >>>

agat"...niekedy je krajšie slovo, občas žmurknutie, inokedy pohladenie. Možno sa dá povedať, že báseň plynie a fotografia jednoducho je. Ale to len tak z jednej strany, pretože aj fotografia môže plynúť a báseň jednoducho byť. Možno preto z niektorých prác cítiť postupy, ktoré sú príznačné pre poéziu." Rozhovor s Tomášom Agat Błońskim.

 

Celý článok >>>

"... kvalitný film potrebuje veľkú zručnosť s jazykom, žiada si lingvistickú vynachádzavosť. Ako u poézie, dobrý film sa zaborí hlboko do metafory, zatiaľ čo skĺzava ľahko po povrchu svojej vlastnej radosti z rozprávania. Rovnako ako pri poézii, špičkový film vyžaduje oveľa väčšiu spoluprácu zo strany diváka..." Prečítajte si rozhovor s filmárom Marcelom Lackom.

 

Celý článok >>>

"... stále pociťujem potrebu zaoberať sa vecami globálnymi, univerzálne zrozumiteľnými. Plocha, priestor, ilúzia vo vzťahu k realite, narušenie pokoja, neočakávaný pohyb, to sú veci, ktoré ma naozaj zaujímajú. Najťažšie je nájsť formu, ktorá nie je „okukaná“ a zároveň umožní ideovému podkladu vyniknúť tak, aby výsledok nebol patetický..." Interview s výtvarníkom Borisom Vaitovičom.

 

Celý článok >>>

Pôvodný zámer tvorcov bolo ukázať akúsi abstrakciu počítača-stroja. Bassam Kurdali, režisér filmu hovorí: “Príbeh je veľmi jednoduchý – je to o tom, ako si ľudia vytvárajú svoje vlastné idey a predstavy. Buď o nich vzájomne komunikujú, alebo ich nanucujú ostatným. A zároveň je to aj podobenstvo o medziľudských vzťahoch."

 

Celý článok >>>

V poradí už štvrtý multimediálny festival Genius Loci sa uskutočnil v dňoch 28. a 29. novembra 2008 na východe Slovenska v Levoči. Ako samotný názov napovedá, išlo o stretnutie umelcov a sympatizantov umenia a kultúry, ktorí mali šancu nielen objaviť tradičného „ducha miesta“, ale aj vzájomne konfrontovať svoje názory na súčasné umenie.

 

Celý článok >>>

Prudký rozvoj mobilných a počítačových technológií jasne a zákonite anticipuje nové prístupy a invencie na poli výtvarného umenia. Už blízka budúcnosť ukáže, akým spôsobom sa umelci vysporiadajú s prakticky neobmedzeným éterickým priestorom nad našimi hlavami. Dať novým formám nové obsahy, je jednou z najnaliehavých výziev pre súčasných umelcov nových médií.
 

 

Celý článok >>>

Metaphonica je pojem, ktorý charakterizuje tvorbu západoaustrálskych sound-artistov Rob Muira a Cat Hope prevažne z oblasti sound-artu vychádzajúceho z filozofie metadát, za využitia mobilných zariadení a internetu. Aj umelci zo skupiny Cell Phone využívajú mobilnú sieť alebo mobilný telefón, ako nevyhnutný a podstatný element ich tvorby.

 

Celý článok >>>

Marek Schovánek (1965) ukončil umelecké štúdium v Kanade, momentálne žije a tvorí v Berlíne a v Prahe. Jeho kreativita presahuje hranice jednotlivých médií, vo svojej tvorbe využíva nielen maľbu a fotografiu ale aj priestorové médiá sochy a inštalácie. Umenie je tu založené na permanentnom experimentovaní s materiálom...

 

Celý článok >>>

... spolu s Fernandom Arrabalom and Rolandom Toporom iniciovali Panic Movement, umelecké hnutie založené na troch elementoch: teror, humor, simultánnosť. Polyartista Jodorowsky sa vždy snažil o spájanie vrstiev fyzických postojov a gest inšpirovaných vlastnou imagináciou a integráciu ďalších artistických elementov.

 

Celý článok >>>

V poradí tretí ročník festivalu vedy, umenia a technológií TransGenesis 2008, ktorý sa bude konať v Prahe, ukáže zaujímavé súvislosti medzi novými technológiami a demokratickými ideálmi spoločnosti. Festival je obohatený o výstavu a sériu zaujímavých workshopov, na ktorých sa ukáže ich kreatívny potenciál ako aj utopický rozmer.

 

Celý článok >>>

Košickí diváci mali možnosť vidieť prehliadku najlepších študentských prác ateliérov Nových médií zo Slovenska a USA. Festival pod názvom New Media Explorer má za úlohu mapovať a prezentovať túto novú a doposiaľ nie príliš známu oblasť výtvarného umenia. Príťažlivosť Nových médií, potvrdila aj práve končiaca sa výstava vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. 

 

Celý článok >>>

Puzzle 4 Peace má za cieľ podporovať solidaritu a kreatívnou formou poukazovať na globálne výzvy. „Stavebným“ článkom projektu sú kúsky puzzle – kolekcia eko-dizajnu „Pieces of Peace“ (P.O.P) - vyrobené z recyklovaných a recyklovateľných materiálov, ktoré sú nielen objektom pre vytváranie umeleckých diel ale aj médiom pre komunikáciu a kvalitnejší a po všetkých stránkach bohatší život najmä mladej generácie.

 

Celý článok >>>

mrkuaO tom aký je smiech zvláštny, dôležitý a liečivý hovorili už egypťania. Henry Bergsson, významný francúzsky intuitivista napísal o smiechu celý traktát. Smiechu sa treba učiť. Aby bol náš smiech na úrovni, musíme sa vedieť zasmiať aj na sebe. Rado Repický o tom čosi vie a aj preto maľuje. Prinášame vám rozhovor s týmto mladým slovenským výtvarníkom.

 

Celý článok >>>
ikonoPriradiť novým formám nové obsahy a naopak, je jednou z najnaliehavých výziev pre súčasných umelcov nových médií. Prudký rozvoj mobilných a počítačových technológií anticipuje nové prístupy a invencie na poli výtvarného umenia. Je len na nás ako pochopíme túto skutočnosť, akým spôsobom sa jej zmocníme a ako ju dokážeme využiť pre obohatenie ľudskej duše.

 

Celý článok >>>
tramOpäť nová príležitosť prejaviť sa! Ak máte záujem, prihláste sa! Mesto Košice kandiduje na titul Európske hlavné Mesto kultúry. Občianske umelecké združenie Rovás sa podieľa na realizácii projektu v kategórii „Streetart“ v spolupráci s Kultúrnym Inštitútom Maďarskej republiky, Nadáciou Palisády a s občianskym združením Csak Van 1.

 

Celý článok >>>
makupMake Up collective založili v roku 2006 absolventi a študenti výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení v Košiciach. Ich hlavným zámerom je prezentovať slovenské a zahraničné súčasné výtvarné umenia a organizovanie koncertov nezávislej hudobnej scény. Galéria Make up je súčasťou nezávislého kultúrneho centra v priestoroch Kasárne Kulturpark.

 

Celý článok >>>

bartV jeho diele dominuje prvok akčnosti. Do okruhu jeho „nematerializovanej“ konceptuálne orientovanej tvorby patria aj tzv. ideové projekty, v maľbe a kresbe sa sústreduje na energiu autorského gesta. V súčasnosti výtvarník v slobodnom povolaní a vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení v Košiciach. Juraj Bartusz.

 

Celý článok >>>
ps1Výstava s názvom P.S. je prezentáciou tvorby mladého slovenského autora, Patrika Ševčíka, ktorý pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky v oblasti textovej inštalácie. Tiež využíva digitálnu tlač a ready-made, ktorý tvorivo modifikuje. Výstava P.S. v Považskej galérii umenia v Žiline obsahuje jeho priestorové textové inštalácie, svetelnú textovú inštaláciu a objektové cykly.

 

Celý článok >>>
paiBudha, ktorý sa pozerá na svoj elektronický obraz v „slepom televízore“ bez pohybu a v úžase, je silným a univerzálnym motívom. Paik poukazuje aj na pofidérne prítomné javy dnešného sveta, spojením orientálneho sveta so západom. Splývajú tu dve rôzne ikony kultúry, keď prostredníctvom zen meditácie a televízora vytvára ironickú dištanciu.

 

Celý článok >>>
paralNové médiá ako samostatný štúdijný odbor na Fakulte Umení Technickej Univerzity v Košiciach vznikol len nedávno, za tento krátky čas však študenti pod vedením vedúcej katedry Anny Tretter potvrdili kvalitou svojich prác opodstatnenie tejto katedry a ich práce sa začali radiť k tomu najlepšiemu, čo na tejto fakulte vzniká.

 

Celý článok >>>

uz1Presieťovanie videoartu z Európy, Ameriky a Ázie v dopravnom uzle Trnavy, premietanie na fasádu galérie a videoslučky na LCD monitoroch v jej interiéroch - to všetko mohli uzrieť návšteníci medzinárodného projektu Dva uzly v rámci festivalu Multiplace 2008. Po rozhovore s organizátorkou podujatia, výtvarníčkou Janou Kapelovovu, došlo ku konečnému rozuzleniu...

 

Celý článok >>>

vlast"Pre mňa je najdôležitejšie ísť ďalej, nezastavovať, robiť chyby aj dobré veci. Som typ výtvarníka, ktorý potrebuje a chce izoláciu a veľa času pri tvorbe a ten akýsi súčasný feeling chytám svojou prirodzenou anténou." Zhovárali sme sa s nádejnou slovenskou výtvarníčkou Vlastou Žákovou.

 

Celý článok >>>
su1Občianske združenie ZEMP-KULTURA združuje ľudí z kultúrno-umeleckej oblasti výtvarného a iného umenia, ktorí žijú alebo pochádzajú z východu Slovenska a síce zo Zemplína. Toto združenie nadšencov podporuje a organizuje kultúrno-umelecké programy a podujatia v tomto regióne. Jednou z nich bola aj výstava Petra Králika - Na domácej pôde.

 

Celý článok >>>
davUmelec, umelecký teoretik a kritik Douglas Davis (1933, Washington, D.C.), patrí dnes už k neprehliadnuteľným postavám elektronického výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Jeho diela sú učebnicou interaktivity, citlivého mixu najnovších technológií a osobitého výtvarného prejavu.

 

Celý článok >>>

conteVznik robotického umenia je takmer identický so vznikom prvého industriálneho robota „Unimate“ (USA). Podľa Kacovej Chronológie robotického umenia to bol práve A. Kanayama, ktorý vytvoril prvú maľbu pomocou diaľkovo-ovládaného robota (1955). V súčasnosti patrí robotické umenie k minoritným formám realizácie najmä pre svoju náročnosť...

 

Celý článok >>>

bunkrBunker je synonymum nového alternatívneho priestoru pre (výtvarné) umenie. Hoci vznikol len nedávno, v podzemí Nitrianskej galérie sa už stihlo uskutočniť niekoľko výstav a umeleckých podujatí. Aj o tom aká je minulosť, prítomnosť a budúcnosť Bunkra sme sa zhovárali s mladým slovenským kurátorom Omarom Mirzom.

 

Celý článok >>>
mat0"... keďže videoart je tu už viac ako štyridsať rokov a internet starne každou sekundou, o novosti sa dá vždy pochybovať. Umelecké manévrovanie v maľbe je individuálnejšie ako v iných, elektrotechnických médiách. Skôr by som sa opýtal: čo môže človek 3. tisícročia ponúknuť maľbe?" Rozhovor s prešovským maliarom Martinom Kudlom.

 

Celý článok >>>
vid1Nemusí obsahovať žiaden dialóg, nemusí mať žiadny zrejmý príbeh, alebo dej, nemusí sa pridŕžať konvencií, ktoré definujú film ako naratívnu formu, resp. formu určitej zábavy. Tento rozdiel je dôležitý, pretože jasnejšie vysvetľuje rozdiely medzi umením video-artu a umením filmu a jeho podkategórií.

 

Celý článok >>>
Prehliadka prác zimného semestra študentov Nových Médií (fotografia, video, inštalácie )

 

Celý článok >>>
IC Culture Train a Fukulta Umení pre Vás pripravili jedinečnú prehliadku prác študentov v priestoroch kasárenských skladov KulturPark na Kukučínovej ulici.

 

Celý článok >>>
(Letný semester 2007, FU TU Košice) Tí, čo mali odvahu vyjsť do sparných košických ulíc a navštíviť koncoročnú expozíciu in provisorium v priestoroch Fakulty umení TU sa dočkali zaslúženého osvieženia, či už v podobe studenej sprchy, alebo skvele namiešaného drinku. Kto očakával interaktivitu, alebo „živé“ umenie – prišiel si na svoje. Pozrime sa na niekoľko reprezentatívnych prác Ateliéru Nových médií (prof. Anna Tretter), ktoré zaujali svojím obsahom, či výrazovou silou.

 

Celý článok >>>

Otto Szabó: Priestorová grafika v DebradiSpolok umelcov a mladej inteligencie Rovás je združením mimoriadne kreatívnych ľudí, neustále hľadajúcich nové príležitosti na organizovanie rôznych podujatí. Pritom je ich záber nielen výtvarný, ale širokospektrálny. Vedia rovnako dobre zorganizovať výtvarné, ale aj literárne, hudobné, tanečné či divadelné akcie. Navyše majú v sebe vzácne fluidum, vedia komunikovať s ľuďmi a získavať ich pre dobré myšlienky a nápady. Pritom to robia nielen profesionálne, ale i veľmi ľudsky, pokojne, milo, s úsmevom. A hlavne: z nadšenia... (J. Leikert)

 

Celý článok >>>
Anna tretterNarodila sa v roku 1956 v Kirchzell / Odenwald, v Nemecku. Absolvovala štúdium na umeleckých školách v Bischofsheim / Rhon a v Stuttgarte, neskôr na Mníchovskej akadémii výtvarných umení. Na svojom konte má množstvo samostatných výstav a permanentných inštalácií. Je držiteľkou viacerých medzinárodných grantov a ocenení.

 

Celý článok >>>
1Ray riešil dobovú krízu maliarskeho umenia logicky a ladnou ľahkosťou. Krízu chápal ako výzvu, jej riešenie ako hru.

 

Celý článok >>>

OlympiaJe otázne, prečo sa Manet tak očivedne vyhýbal konvenčnosti a prečo odmietal tvoriť v duchu akademického maliarstva, keď tak túžil po ich uznaní. Každá jedna kritika uvrhla Maneta do hlbokých depresií, a predsa sa svojich tvorivých zásad nevzdal. Dobový novinár o ňom raz napísal: "Pán Manet má predpoklady na to, aby ho odmietla ktorákoľvek porota na svete".

 

Celý článok >>>

žiarivé očiPollock sa stal symbolom ameriského maliarstva pre svoju prudkosť a gigantizmus. Pollock navyše stelesnil to, čo americký kritik Harold Rosenberg nazval "action paiting": maľbu v pohybe, rýchlu, realizovanú na dlážke ateliéru nezvyčajnými postupmi, ako napríklad "dripping", ktorými odmieta úzky rámec stojana kvôli novému priestoru vytvorenému pohybujúcim sa ľudským telom.

 

Celý článok >>>

grafika v priestoreZámerom bol dostať sa na opačnú stranu obrazu, a zvnútra pozerať na ľudí. A medzi čiarami objaviť ďalšie obrazy.
Vďaka tomu, ľudia by mali možnosť nielen sa zastaviť na pár chvíľ pred obrazom, ale hlavne vstúpiť doň – a stať sa jeho súčasťou.

 

Celý článok >>>

Joseph BeuysTranscendentnosť Josepha Beuysa (1921 - 1986), tak v jeho pedagogickej, ako aj umeleckej skúsenosti, sa zakladá na forme, akou rozširuje koncept umenia a umelca. Svojimi umeleckými návrhmi sa snažil zmenil spoločnosť na základe presviedčania, že akákoľvek ľudská činnosť aplikuje sériu symbolov, ktoré možno chápať z estetického hľadiska.

 

Celý článok >>>

štúdia k ukrižovaniuKeď anglický umelec Francis Bacon namaľoval triptych Tri štúdie k ukrižovaniu, vyvolal obrovské pohoršenie. Od roku 1944 znova a znova formuje tento motív. V kresťanskom svete vyvolal obrovský protest. Umelec si vybral symbol lásky a blahobytu, aby mohol zobraziť utrpenie povýšené až do absurdity…

 

Celý článok >>>

strach „Je dosť svetla pre tých, ktorí chcú vidieť a dosť tmy pre tých, ktorí majú iný úmysel.“

 

Celý článok >>>

zrodeniePredkladám vám cyklus piatich rozmerných malieb na tému vychádzajúcu z kresťanskej biblickej ikonografie - jej podstatnej časti,ktorá reflektuje zákonitú postupnosť životného kolobehu od: zrodenia,dospelosti a poznania,jeho tragického aspektu vedúceho k hriešnosti,utrpenia z hriechu plynúceho, strachu a smrti,až po znovuzrodenie.

 

Celý článok >>>

P. Gaguin - Žltý KristusV roku 1889 Paul Gaguin namaľoval jednu zo svojich významnejších prác, s názvom „Videnie po kázaní”. Zobrazuje tu skupinu veriacich žien, ktoré vypočuli kázanie o Jákobovom zápase s anjelom a vnímajú tento zápas, akoby sa odohral priamo pred ich očami. Je tu v podstate „zotretá” hranica medzi skutočnosťou a predstavou.

 

Celý článok >>>

Za svetlomVzťah náboženstva a výtvarného umenia sa zásadne zmenil od doby osvietenstva. Osvietenstvo sa možno začalo ako filozofické hnutie, ale v značnej miere išlo o zásadné otázky týkajúce sa náboženskej pravdy. Osvietenstvo neovplyvnilo iba rozmýšlanie ľudí, ale pôsobilo aj na ich cítenie, ovplyvnilo ich senzitivitu a citový život.

 

Celý článok >>>

Tóth József:Za svetlom IIIVyhmatať nejaké stopy duchovného alebo transcendentného v súčasnom výtvarnom umení nie je jednoduchá úloha. Je ťažké vymedziť niečo také čo nás presahuje, čo nie je definovateľné tzv. všetko presahujúcu skutočnosť, antropomorfizované bytie… Boh. Je to problematické definovať to verbálne, slová sú na to nedostatočné a ktorýkoľvek jazyk je chudobný na vyjadrenie duchovnej sféry.

 

Celý článok >>>

oheňPredstavujeme vám mladého sochára, nadaného výtvarníka Mareka Ceglédyho z Banskej Bystrice. Svoje štúdium na AU v Banskej Bystrici dokončil u akad. sochára prof. Jána Hendrycha.

 

Celý článok >>>