ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

ROVART

 

Filozofia 


Občianske združenie Rovás v r. 2006 otvorilo portál do kultúrneho a internetového sveta Virtuálnou galériou s názvom Rovart.
Zámerom trojjazyčného art-portálu združenia, ktorý funguje z nadšenia a priateľskej súdržnosti je okrem prezentácie samotných umeleckých aktivít združenia aj reflexia súčasného umenia a kultúry, z dôrazom na vzájomnú podporu a zbližovanie sa v rámci kultúrnych sfér Maďarov a Slovákov. Aj preto, aby sme dokázali, že máme vynikajúcich výtvarníkov, hercov, spisovateľov a básnikov, filozofov, pedagógov a mnoho výnimočných ľudí ako aj množstvo vynikajúcich a výnimočných nápadov. To, že kriticky vnímame svet okolo seba a svoj názor neskrývame. Aby sme pred širokou verejnosťou poukázali na to, že je viac toho, čo nás spája, než toho čo nás rozdeľuje.

 

 

Činnosť virtuálnej galérie Rovart

 

Slovenská verzia:


Obsahuje anotácie a preklady článkov maďarskej verzie webstránky.

 

V rubrike Stalo sa sú príspevky o výstavách a ostatných kultúrnych podujatiach v organizácii združenia Rovás.

 

Doslova je predovšetkým kapitolou divadla a esejistickej tvorby, vyjadrujúcej istý pohľad na svet, svetonázor, svedectvo.

V rubrike Pod obraz sa nachádzajú príspevky o kinematografickej a výtvarnej tvorbe, rozbory umeleckých prác (nielen) súčasných autorov.

 

V rubrike Atď sa zaoberáme recenziami literárnych diel, architektúrou a širším mapovaním súčasného kultúrneho prostredia.

 


Anglická verzia:

 

Tu sa nachádzajú preklady najlepších článkov maďarskej redakcie

 


Maďarská verzia:

 

V rubrike výtvarného umenia Képzőművészet sa nachádzajú rozbory umeleckých prác, analýzy rôznych estetických kategórií a historických období

Rubrika Képkeret sa zaoberá súčasným domácim a zahraničným výtvarným umením a kinematografiou.

 

Rubrika literatúry Papírsárkány sa zaoberá hlavne súčasnou literatúrou maďarských autorov na Slovensku, poskytne priestor aj pre začínajúcich spisovateľov. Pestuje aj dedičstvo velikánov maďarskej literatúry.

Rubrika divadelníkov Játéktér sa zaoberá diváckymi dojmami, odbornými recenziami a kritikami rôznych divadelných predstavení. Svet divadla približuje aj rozhovormi s divadelníkmi.

 

Rubrika Spoločenských vied Időtlen sa stala kapitolou tvorby vyjadrujúcou istý pohľad na svet, svetonázor a svedectvo v širšom kontexte. Zaoberá sa najmä historickými otázkami, ale aj problematikou súčasného sveta.

Rubrika Műhely sa zaoberá aktivitami členov občianskeho združenia Rovás, uvedením rôznych diel a vizualizovaných predstáv aj virtuálnych výstav.

 

Anziks - do tejto rubriky nám posielajú obrázkové pozdravy a vlastné cestopisy naši priatelia, ktorí cestujú po celom svete.

 

V rubrike staviteľského umenia Arch sa prezentujú hlavne architekti - nájdete tu odborné recenzie a kritiky súčasnej architektúry a architektonických vízií.

Rubrika Karcok vznikla z obnovenej rubriky Vendégoldal, sú v nej štúdie a reflexie bez obsahového ohraničenia, najmä o literatúre, umení a aktuálnych spoločenských otázkach.

 

V rubrike Reakcia je možné prezentovať sa jednou kresbou, básňou alebo fotografiou - reagovať na určitú aktuálnu udalosť. Do tejto rubriky prispieva každý redaktor – je to dobromyseľná obrazová provokácia.

WebTV je zbierka videozáberov jednotlivých podujatí organizovaných združením Rovás.