ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

kassa hires szülöttei

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167

< STALO SA < DOSLOVA < POD OBRAZ < ATĎ.

 

< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

O B Č I A N S K E  Z D R U Ž E N I E  R O V Á S

 

HISTÓRIA, ČINNOSŤ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY ZDRUŽENIA ROVÁS

 

ROVAS 2016, ČLENSTVO

 1. Otto Szabó (Sk), výtvarník, predseda združenia, vyznamenaný cenou Pro Cultura Hungarica a  Rytierským krížom Rady Maďarska, -art@rovas.sk
 2. Adrianna Gergely Papp (Sk), podpredseda združenia   -  verecke@stonline.sk
 3. František Mede (Sk), hospodár združenia  -  feri@marsteel.sk
 4. Ágnes Kovács (Sk), riaditeľ Akadémie Rovás, šéfredaktor int. časopisu RovArt  -  agnes@rovas.sk
 5. Oskar Kovács (Sk) manažer združenia, fotograf  -  osziii@gmail.com
 6. Ladislav Gergely (Sk), historik  -  gergely85laci@gmail.com
 7. Pavol Szabó, PhD (Sk), fyzik  -  pszabo@saske.sk
 8. Diénes Attila (Hu), sochár, vyznamenaný Cenou Munkácsy
 9. Beáta Csobády (Sk), administrátor -  csobadyb@gmail.com
 10. Zoltán Zeman (Sk), dizajnér - zemanzoltan@hotmail.com
 11. Bódis Barnabás (Hu), výtvarník - bodisba@gmail.com
 12. Sylvia Ponyiczky (En), dizajnér - ponyiczki@hotmail.com
 13. Ágoston Lóránt (Hu), výtvarník - loriub@gmail.com
 14. Mucza Viktória (Hu), výtvarník - viktoria7@hotmail.hu
 15. Tímea Tóthová (Sk), výtvarník - art.timeatothova@gmail.com
 16. Jozef Borisza (Sk), výtvarník - 7borso@gmail.com
 17. Eva Tkáčiková (Sk), výtvarník - eva.tkacikova1@gmail.com
 18. Maya Bottová (Sk), výtvarník -  bottmaya@freemail.hu
 19. Katona György (Hu), výtvarník -  gyurkatona22@gmail.com
 20. Bullet Shih (USA), výtvarník - bullet@ahomina.com 
 21. Sebestyén Erzsébet (Hu), výtvarník -  sandorgyogy43@gmail.com
 22. Tornay Krisztína (Hu), výtvarník - tornayk@gmail.com
 23. Kiss László (Hu), výtvarník - kisslaszlo777@gmail.com
 24. Kolmont Enikő (Hu), výtvarník - kolmont.enci@gmail.com
 25. Ondrej Koreň (Sk), fotograf -  ondkor@gmail.com
 26. Jozef Kužidlo (Sk), výtvarník - jozef.kuzidlo@gmail.com
 27. Michal Novák (Srb), fotograf - subnovak@gmail.com
 28. László Máthé (Ro), výtvarník - laszlo_mathe@yahoo.com 
 29. Tünde Szász (Ro), výtvarník -  szasz_tundike@yahoo.com
 30. Bara Barnabás (Ro), výtvarník
 31. Peter Ilčík (Sk), výtvarník - ilcik.peter@gmail.com
 32. Milan Špak (Sk), výtvarník - hacavcan@hotmail.com 
 33. Štefan Molnár (Sk), hudobník - molni11@netkosice.sk
 34. Veress Zsuzsa (Hu) - k.veress.zsuzsa@gmail.com
 35. Mgr.art. Kata Fodor (Sk)
 36. Csáji Attila (Hu), výtvarník - csaji.attila@chello.hu
 37. Ladislav Rácz (Sk), remeselník - laci@bilart.sk
 38. Ingrid Rácz (Sk) - raczingi@citromail.hu
 39. Belán Vivien (Sk) - belanvivien@hotmail.com
 40. Bánó Alisz (Sk), dizajnér - banoalisz@gmail.com
 41. Kocsis Zoltán (Sk) - zokocis@gmail.com 
 42. Kováts Marcell (Sk), hudobník - patria61@gmail.com
 43. Balog Erzsébet (Hu), tanár - gbalogzso@gmail.com
 44. Ladislav Orosz (Sk), zberateľ 
 45. Anna Oroszova (Sk) - szoranna7@gmail.com 
 46. Šarolta Haltenberger (Sk) - sarolttalo@gmail.com
 47. Ulbrik Noémi (Sk), remeselník - ulbrikova.noemi@gmail.com
 48. Alexander Várady (Sk), výtvarník - sandor.varady@centrum.sk
 49. Szenográdi Szabina (Hu), výtvarník - szenogradi.szabina@gmail.com
 50. Tasnády Szandra (Hu), výtvarník - akhenasten@gmail.com


Názov združenia: ROVÁS 
Typ organizácie:  občianske združenie
Sídlo združenia: Kmeťova 34, 040 01 Košice
Štatutár:  Mgr.art  Otto Szabó, predseda združenia

Podpredseda: Mgr. Adrianna Gergely Papp
Hospodár: Ing. Ferenc Mede
Manažér združenia: Ing. Oszkár Kovács

Riaditeľka Akadémie Rovás: Mgr. Ágnes Kovács
Šéfredaktor časopisu RovArt: Mgr. Ágnes Kovács
Design: Zoltán Zeman
Webmaster: Tomáš Bandura, Peter Halász
e-mail: art@rovas.skagnes@rovas.sk
web: www.rovart.sk  
Tel. : +421 907 925 796+421 907 587 258
IČO: 312 98630
DIČ: 2021539102 
č. účtu : 1336365753/0200, VÚB 


 eNRA 


 1. Mgr.art. Otto Szabó Ottó (Sk)
 2. György Katona (Hu)
 3. Attila Diénes (Hu)
 4. Peter Madaras (Ro)
 5. Mgr.art. Eva Tkáčiková (Sk)
 6. Mgr.art. Milan Špak (Sk)
 7. Mgr.art. Peter Ilčík (Sk)
 8. Szabina Szenogrády (Hu)
 9. Nicu Barb (Ro)
 10. Zoltan Hosszú (Ro)
 11. Mgr. Mária Bottová (Sk)
 12. Ing. Oskár Kovács (Sk)
 13. Ondrej Koreň (Sk)
 14. Mgr.art. Jozef Kužidlo (Sk)
 15. Szandra Tasnády (Hu)
 16. Lívia Isky (Sk)
 17. Jozef Borisza (Sk)
 18. Zoltan Zeman (Sk)
 19. Tünde Szász (Ro)
 20. Mgr. Tímea Tóthová (Sk)
 21. Bullet Shih (USA)
 22. Barnabas Bodis (Ro)
 23. Pedro Grama (Ro) 
 24. László Máthé (Ro) 
 25. Loránt Ágoston (Hu)
 26. Michal Novák (Srb)
 27. Attila Rékasi (Hu) 
 28. Bea Barkos (Hu)
 29. Szabina Szenogrády (Hu)
 30. Krisztina Tornay (Hu) 
 31. László Kiss (Hu)
 32. Enikő Kolmont (Sk)
 33. Edina Fülöp (Hu)
 34. Viktória Mucza (Hu)
 35. Mgr.art. Vojtech Ferdics (Sk)
 36. Gabriel Ferdics (Sk)
 37. Mgr.art. Daniel Szalay (Sk)
 38. PhDr. Miroslav Procházka (SK)
 39. Erzsébet Sebestyén (Hu)
 40. Szandra Tasnády (Hu)

 

História združenia

OZ Rovás vzniklo v roku 1994 na VŠVU v Bratislave, zaregistrované bolo na MV SR v roku 1999. V podstate sa zameriava na oblasť umenia, principiálne na výtvarno-umeleckú činnosť. Svojou činnosťou oslovuje hlavne umelcov a pokrokovú inteligenciu, zaoberá sa voľnou tvorbou, organizovaním výstav, workshopov a tvorivých táborov, ďalej sympóziami a prednáškami v oblasti výtvarného a úžitkového umenia, literatúry, zaoberá sa aj webdizajnom, vydavateľskou činnosťou, umeleckou logistikou a publikačnými aktivitami. V rámci vlastného programu rozvoja talentu oslovuje žiakov a absolventov stredných škôl a tých, ktorí sa na VŠ umeleckého smeru nedostali a poskytne im tak možnosť odbornej korekcie. Spolupracuje s vysokoškolákmi a absolventami a zapája ich do aktivít, ktoré organizuje. Každý rok organizuje Rovás skupinové a samostatné výstavy pre svojich členov na rôznych miestach Slovenska, ale aj v zahraničí. Pre členov združenia usporadúva sympóziá, workshopy, tábory, rôzne vzdelávacie kurzy a tvorivé pobyty.
Od roku 2006 pravidelne funguje jeho internetový časopis: Virtuálna galéria Rovart.

ROVART -  www.rovart.sk