ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

BistRovásSK

 

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

SoundWeaving V4 Edition a Entrée V4

autor: Szabolcs Székely
preklad: Andrea Gablyasz 2018-05-30

 

SoundWeaving V4 Edition a Entrée V4

 

MaJel Rovás Centrum

Košice, Alžbetina 42

 

Tieto dve sériové výstavy sa uskutočnili z poverenia Verejnej nadácie pre výskum dejín a spoločnosti strednej a východnej Európy v rámci maďarského predsedníctva  V4-ky v rokoch 2017-2018, v organizácii spoločnosti Hybridart Management.  Naša spoločnosť Hybridart Management funguje od roku 2005 v oblasti súčasného vizuálneho umenia s cieľom predstaviť v čo najširšom okruhu domáce a zahraničné výtvarné umenie a dizajn so zanechaním klasických foriem a rámcov.  

 

Maďarsko v súčasnosti predsedá krajinám V4-ky a právo táto skutočnosť dala podnet ku vzniku SoundWeaving V4 Edition. Zsanett  Szirmay, textilná umelkyňa reflektovala na vzťahy medzi krajinami V4ky, na ich spoločné kultúrne dedičstvo a vytvorila textilnú inštaláciu, ktorá predstavuje svet motívov českej, poľskej, slovenskej a maďarskej krížikovej výšivky. Táto výstava putuje po krajinách V4-ky a je dostupná na niekoľkých miestach postupne za sebou.

O hudobný prepis motívov na brnkacie hrebenčeky prehrávača s perforovanými pásmi sa postaral hudobník a skladateľ Dániel Vikukel. 

Čo je vlastne SoundWeaving V4 Edition?

SoundWeaving V4 Edition je projekt, v ktorom sa prepájajú hranice medzi  ľudovým umením, dizajnom a hudbou, s podnietením všetkých zmyslov.  Jeho heslom je transformácia.  Výšivky sa menia na textily rezané laserom, krížikové motívy na melódie. V kreatívnom procese textilný umelec úzko spolupracuje so skladateľom, podstatou ich spoločnej činnosti sú tradičné motívy krížikovej výšivky, známe z českých, poľských, slovenských aj maďarských výšiviek, ktoré sú prepísané na brnkacie hrebenčeky prehrávača s perforovanými pásmi, a ich zvukové premietnutie.

 

Výstava Entrée V4 sa zameriava na čerstvých absolventov umeleckých vysokých škôl a univerzít krajín V4-ky.

 

Práce  absolventov vysokých škôl výtvarného umenia a úžitkového výtvarníctva sú vo väčšine prípadov vystavované iba na výstavách medzi múrmi danej inštitúcie, konajúcich sa pri príležitostí obhajoby diplomoviek.

 

Hybridart Management sa už dlhé roky vážne zasadzuje za to, aby práce domácich čerstvých absolventov boli prezentované  na maďarskej i medzinárodnej platforme. Séria výstav Entrée  sa doteraz uskutočňovala v Budapešti, v rámci festivalu Art Momens – z prác poslucháčov maďarských vysokých škôl a univerzít.

 

Entrée V4 je však výberom z diplomových prác absolventov z krajín Vyšehradskej štvorky za  rok 2017. Putovná výstava, ktorá sa skladá z fotografií, malieb, grafík, sôch a z diel s použitím rôznych techník, sa predstaví na deviatich miestach v regióne. 

 

Univerzity, ktoré sa na výstave prezentujú:  Magyar Képzőművészet Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Faculty of Fine Arts BUT / Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, / Vysoká Škola Výtvarnych Umení v Bratislave, Academy of Fine Arts in Warsaw / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  - všetky sú výnimočne kvalitné inštitúcie umeleckého vzdelávania v regióne, aj touto cestou im ďakujeme za vzniknutú spoluprácu a dúfame, že aj v budúcnosti budeme mať možnosť spoznať diela začínajúcich umelcov   regiónu v rámci podobných iniciatív.