ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Sýrska cirkev

autor: Beáta Csobády 2017-01-03

 

Sýrska cirkev

     

     Antiochia, kde už v prvom storočí hlásali evanjelium, a Edesa boli centrami starej cirkvi v Sýrii. Prvým antiochijským biskupom bol apoštol sv. Peter. 

 
     Do spoločenstva predchalcedónských cirkví patrí koptská, etiópska, arménska a sýrska cirkev - jakobiti. Tieto neprijali rozhodnutie Chalcedónskeho koncilu o dvoch prirodzenostiach, ktoré sú zjednotené v jednej božskej osobe Ježiša Krista v roku 451. Protivníci hovorili o jednej božsko-ľudskej prirodzenosti v Ježišovi Kristovi. Nazývali sa monofyzitmi. Boli prenasledovaní byzantským cisárom, a následkom toho Sýrska cirkev upadla. Obnova nastala v roku 542, kedy Jakub sa stal metropolitom pre Áziu. Obhajoval monofyzitskú vieru, svätil biskupov a kňazov. Počas pôsobenia Jakuba prívrženci Chalcedonu nazvali veriacich Sýrskej cirkvi ako jakobiti. 
 
     Mníšsky život jakobitov bol veľmi prísny. Mníchov volali stĺpníkmi, lebo stĺpy boli ich charakteristickou formou askézy. Táto forma vychádza od sv. Simeona Stĺpnika, ktorý žil v prvej polovici piateho storočia. Je známy aj tým, že iba raz jedol za týžden a počas veľkého pôstu vôbec nejedol, ani nepil. Hovorí sa, že konal veľké zázraky. Svoj život neskôr strávil na stĺpe, odkiaľ aj hlásal evanjelium. Najvýznamnejším Otcom bol biskup sv. Afrahat, ktorý v štvrtom storočí pôsobil v monastieri Mar Mattai. 
 
     Viera tejto cirkvi vychádza z Nicejského vierovyznania. Patriarcha, najväčšia hlava cirkvi sa nazýva „Jeho svätosť Mar Ignác ... najvyšší patriarcha  Apoštolského stolca a všetkých cirkví jakobitov v Sýrii a na Východe“. Patriarchom sa môže stať iba mních, ktorý žil v celibáte a volí ho synoda. V hodnosti ďalej nasleduje mafrián, čo znamená doktor alebo otec. S takým titulom sa môžeme stretnúť iba u jakobitov. Čo sa týka ženatých mužov, tak aj oni sa môžu stať kňazmi, ale po smrti manželky musia ísť do kláštora. Podstatnými znakmi cirkvi sú: jednota, svätosť, katolicita a apoštolskosť, a vychádza zo Svätého písma. Treba spomenúť aj to, že od dvanásteho storočia Malankársa Jakobitsko-Sýrska cirkev, čiže Indickí kresťania,  patrí do jurisdikcie Sýrskej ortodoxnej cirkvi. Sídlo patriarchu je v Damasku. 
 
     Sýrska ortodoxná cirkev uznáva krst, myropomazanie, eucharistiu, kňazstvo, manželstvo, pokánie a pomazanie chorých. Verí v tajomstve vtelenia a v Márii Bohorodičke, ktorá zostala Pannou aj po pôrode. Hlavou cirkvi je Ježiš Kristus.
 
     Liturgia cirkvi je západosýrska alebo antiochijská, používajú sýrsky jazyk. Delí sa na liturgiu katechumenov a na liturgiu veriacich. U jakobitov sa môžeme niekde stretnúť, okrem hlavného oltára, aj s bočnými oltármi. 
 
     Zachovávajú pôst v stredu a v piatok, veľký pôst pred Paschou, malý pôst pred Vianocami, ninivský pôst, pôst apoštolov a pôst Panny Márie. Tiež uznávajú Mojžišove predpisy týkajúce sa zákonov o určitých mäsových výrobkoch. Počas pôstu jedia iba ľahké jedlá, obilie, strukoviny, ovocie a rastlinné tuky, a je zakázané konzumovať alkoholické nápoje. Hebräus, žijúci v trinástom storočí, hovorí o troch druhoch pôst: všeobecný, špeciálny a veľmi špeciálny. Ak ide o všeobecný, človek môže jesť iba večer a iba obilie a strukoviny, alebo cez deň sa zdržiava mäsa a zvieracích produktov. Špeciálny pôst sa týka iba pustovníkov. Posledný, veľmi špeciálny pôsť sa spája už aj s myšlienkami. Tu je cieľom eliminovať svetské myšlienky. Podľa patriarchu pôst je božské ustanovenie, ktoré praktizoval aj Ježiš. V dnešnej dobe pôst už nie je taký prísny. 
 
     Náuku o očistci neakceptujú, ale sa modlia za zosnulých. Božskú liturgiu slávia v nedeľu a keď je sviatok. Liturgia má rozvinutú hymnológiu, ktorú tvoril Jakub Sarug žijúci v druhej polivici piateho a na začiatku šiesteho storočia. Obrad sa skladá z viac ako sto kánonov. Cirkevný deň sa začína pri západe slnka. Veriaci sa modlia smerom na Východ, lebo odtiaľ prichádza Syn človeka. V kláštoroch eucharistiu slávia v stredu, piatok a v nedeľu, vo farnostiach iba v nedeľu. Krst sa udeľuje ponorením. 
 
     Nedá sa vyhnúť popisu dnešnej situácie na území Sýrie. Sýrski kresťania dlho žili s moslimami v pokoji. Zvyšujúci sa počet moslimov mal za následok pokles tolerancie a pokojného spolužitia. Ich pomer prekročil paťdesiat percentnú hranicu iba v sedemnástom storočí. V dvadsiatom storočí, v rokoch 1914-18, kresťania boli prenasledovaní a boli mučení pre svoju vieru. Aj v súčastnosti im ubližujú, ničia kostoly, popravujú veriacich, vraždia deti a počujeme aj o sťaťí hláv kňazom. 
 
     Kresťania v Sýrii radšej podporujú vládu, aj napriek tomu, že je diktatúra. Je to z toho dôvodu, že ak sa nemiešajú do politiky, nebudú prenasledovaní. Napriek tomu stále bombardujú kostoly, kresťanské obytné štvrte. Podpálili osemdesiat kostolov, aj z štvrtého storočia. Búrajú kláštory, sirotnice, kancelárie, župy. Mučeníckou smrťou zomrel aj napríklad štyridsaťdeväť-ročný francúzsky františkánsky mních François Murad, ktorý kritizoval islamistov, nazval ich gangstermi. Prerezali mu hrdlo a medzi tým ostatní ho fotili. Kvôli tomu boli založené sebaobranné zoskupenia.
 
     Súčastným patriarchom Sýrskej cirkvi je Moran Mor Ignatius Aphrem II., ktorý bol zvolený 31. marca 2014 za 123. patriarchu na apoštolskom Petrovom stolci. Narodil sa 3. mája 1965 v sýrskom Qamashli, študoval v Libanone a v Egypte, slúžil ako sekretár zomrelému patriarchovi Morovi Ignatiusovi Zakkovi. Už ako tridsaťročný sa stal arcibiskupom a patriarchálnym vikárom v novej Arcidiecéze USA so sídlom v New Jersey. Patriarcha vyhlásil, že „Úplne sa podceňuje aké nebezpečenstvo hrozí od Islamského štátu. IS je proti civilizácii, oni zastupujú kultúru smrti. Západ to nesmie pripustiť, pretože teror nepozná nijaké hranice!“
 
     Mnoho sýrských kresťanov žije v diaspore. V Nemecku žije okolo 70 tisíc kresťanov, v Rakúsku približne 4 tisíc. Celkový počet veriaciach je 5 milión.
 
Zdroj:
SLODIČKA, A.: Staroorientálne ortodoxné cirkvi. Poznan : Uniwersytet IM. Adama Mickiewicza, vidzial teologiczny, 2009. s.  179. ISBN 978-83-60598-12-2.
BALASSA, Z.: A képmutatás magasiskolája és elhallgatott keresztényüldözés. http://felvidek.ma/2015/10/a-kepmutatas-magasiskolaja-es-elhallgatott-keresztyenuldozes/. (28.10.2016).
FAKHOURI, Y.: Západ sa musí prebudiť a zachrániť prenasledovaných kresťanov. https://www.postoj.sk/5071/zapad-sa-musi-prebudit-a-zachranit-prenasledovanych-krestanov. (28.10.2016).
Patriarcha: „Naša krv je lacnejšie ako ropa“. http://www.hlavnespravy.sk/patriarcha-nasa-krv-je-lacnejsia-ako-ropa/620209. (28.10.2016).
TV Szentendre / Kortárs keresztény vértanúk 1. rész. http://tvszentendre.hu/musor/tv_szentendre_kortars_kereszteny_vertanuk_1_resz_2015_12_07. (28.10.2016).
TV Szentendre / Kortárs keresztény vértanúk 2. rész. http://tvszentendre.hu/musor/tv_szentendre_kortars_kereszteny_vertanuk_2_resz_2015_12_08. (28.10.2016).