ROVART - Portál pre súčasné umenie
husken

ZIVÁ HUDBA

 

Otváracie hodiny

 

vyznamenanie

 

Plaketa predsedu KSK

 

ISSN 1337-7167
< Večerná škola

 

< ROVÁS < ROVART < LÖFFLEROVA AKADÉMIA < eNRA

 

Szabó Ottó

 

Zeman Zoltán

 

<<< Späť na hlavnú stránku

Tváre v beztvárnosti

autor: Ágnes Kovács
preklad: Lenke Zeman 2013-12-18

 

Tváre v beztvárnosti

Porovnajme Rovás s jednou osobou, ktorý práve prekročil prah dospelosti. Rovás totiž na budúci rok bude mať dvadsiate narodeniny. Síce sa už narodil v roku 1994, ale registrovaný bol v roku 1999.  Zakladateľ organizácie a jeden z autorov názvu Rovás je Otto Szabó. Doklad od ministerstva môžeme nazvať aj rodným listom organizácie.

 

V posledných dvadsiatich rokoch sme mohli počuť o Rovási mnohokrát a dostal sa už do kolobehu maďarského výtvarného umenia na Slovensku.

Pominuli už búrlivé roky jeho puberty, prišiel nato, že umenie môže existovať aj bez narkotikumov, že umenie a triezvosť môžu existovať vedľa seba. Môžeme povedať, že sa stal plnoletým.

Dokázal a vytvoril mnoho. Zakladal napríklad Rovart, trojjazyčné internetové periodikum, ktorému bol pridelený ISSN kód. Na budúci rok Rovart oslavuje 10. výročie svojho založenia.

Rovás sa zoznamuje s podobnými vnútrozemnými a zahraničnými organizáciami, uzatvára s nimi zmluvy, okrem toho aj leto strávi s prácou v tvorivých táboroch, ktoré sám organizuje.

 

S dospelosťou u človeka je spojený aj prvý podnájom. Má to aj Rovás. Podal v Košiciach na Staré mesto projekt a dostal do podnájmu dom umeleckého sochára Vojtecha Löfflera, a teraz tam organizuje výstavy, večernú školu výtvarného a sochárskeho umenia, pozýva hostí na besedy okolo okrúhleho stola, navyše má aj vlastné divadlo. Pred týždňom zariadil aj malú knižnicu. Mohla by som povedať aj to, že je inicatívny a agilný. 

 

Stále niečo organizuje, výsledkom toho je tu vystavujúca eNRA, Medzinárodná tvorivá skupina Rovás.

 

Skupina eNRA vznikla pod záštitou Rovás, prostredníctvom už dvadsať rokov zorganizovaných letných workshopov a tvorivých táborov. Tie sa konajú už štvrtý rok na tých istých miestach: v Aita Medie v Sedmohradsku, v Košiciach a v Tihanyi.

 

Vznik skupiny eNRA inšpiroval podobný hodnotový systém a vzdelanosť výtvarníkov. Členovia skupiny eNRA sú takí výtvarní umelci, ktorí preferujú profesionalitu a odbornú pripravenosť. Členmi výtvarnej sekcie združenia Rovás sú umelci zo Sedmohradska, Srbska, Chorvátska, Slovenska a Maďarska; sú to architekti, sochári, grafici, maliari a umelci úžitkového umenia. Výtvarníci, ktorí sa postavili proti povrchovosti konceptuálneho a intermediálneho umenia, a najmä proti akademizácii týchto tendencií. Sú odhodlaní vrátiť sa na rázcestie, odkiaľ teoretici zlým smerom viedli výtvarníkov.

 

Výstava umelcov eNRA neprezentuje len mnohostranný prístup k jednotnej filozofii, ani nesleduje koncepciu podobných vyjadrovacích prostriedkov - táto výstava nám predstavuje skupinu, ktorá sa zišla v Medzinárodných tvorivých táboroch Rovás, a ktorej členovia sa rozhodli spoločne, že odteraz budú tráviť leto spolu.  Medzi členmi eNRA sú už aj známi výtvarní umelci a univerzitní študenti, umelci začiatočníci a takisto umelci už zrelým životným dielom, ktorých spája spoločne strávené leto, podobný hodnotový systém a radosť zo spoločného tvorenia. Preferujú slobodu a nezávislosť umenia, odmietnu hegemóniu jediného akademického smeru a globalizáciu vyjadrovacích prostriedkov. Tvoria voľne z angažovanosti a nie podľa vkusu povýšeneckých farizejov.

 

Skupina eNRA preferuje slobodné umenie a nezávislú kreativitu, ktorú nemôžu ovplyvňovať práve aktuálne trendy alebo nedostatok odbornej pripravenosti. Pod slobodným umením rozumie ničím neobmedzenú nezávislú kreativitu, ktorá sa neskryje za pojem „súčasné umenie”, a nehľadá pre seba alibi v subjektivizme. Slobodná tvorivosť znamená nezávislosť od absolutizmu jediného výtvarného smeru alebo štýlu.